เนื้อเพลง Tell Me If You Still Care คำอ่านไทย Monica

Tell me, if you still care
( เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)
Tell me, if you still care
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)

Let me know
(เล็ท มี โนว์)
Have you started to lose your love for me
(แฮ็ฝ ยู สท๊าร์ท ทู ลู้ส ยุร ลัฝ ฟอร์ มี)
And if so
(แอนด์ อิ๊ฟ โซ)
Will you still continue to be on my side
(วิล ยู สทิลล คอนทิ๊นิว ทู บี ออน มาย ไซด์)

Tell me, if you still care
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)
About me [Tell me that you care]
(อะเบ๊าท มี [ เทลล มี แดท ยู แคร์ ])
Tell me, if you still care
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)
About me
(อะเบ๊าท มี)

Must we both, go on being confused
(มัสท์ วี โบทรฺ , โก ออน บีอิง คอนฟิ้วส)
And placing blame
(แอนด์ เพลซิง เบลม)
My heart knows, that you’re my number one
(มาย ฮาร์ท โนว์ , แดท ยัวร์ มาย นั๊มเบ้อร์ วัน)
Do you feel the same way too
(ดู ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู)

Tell me, if you still care
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)
About me [Tell me]
(อะเบ๊าท มี [ เทลล มี ])
Tell me, if you still care [Will you still care for me baby]
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์ [ วิล ยู สทิลล แคร์ ฟอร์ มี เบ๊บี้ ])
Oh yes
(โอ เย็ซ)

Yes, I know, that I still love you
(เย็ซ , ไอ โนว์ , แดท ไอ สทิลล ลัฝ ยู)
You’re forever on my mind
(ยัวร์ ฟอเร๊เฝ่อร ออน มาย ไมนด์)
And it’s so hard to let go, what I feel for you
(แอนด์ อิทซ โซ ฮาร์ด ทู เล็ท โก , ว๊อท ไอ ฟีล ฟอร์ ยู)
You blow my mind
(ยู โบลว์ มาย ไมนด์)
But you captured all my love with your sweetness
(บั๊ท ยู แค๊พเจ้อรํ ออล มาย ลัฝ วิธ ยุร ซวีทเน็ซ)
And you gave it to me baby, from your heart
(แอนด์ ยู เกฝ อิท ทู มี เบ๊บี้ , ฟรอม ยุร ฮาร์ท)
Oh, so if we really care for each other
(โอ , โซ อิ๊ฟ วี ริแอ็ลลิ แคร์ ฟอร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
Then tell me baby, why are we apart, yeah
(เด็น เทลล มี เบ๊บี้ , วาย อาร์ วี อะพาร์ท , เย่)

Tell me, if you still care [That you still care]
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์ [ แดท ยู สทิลล แคร์ ])
About me [About me]
(อะเบ๊าท มี [ อะเบ๊าท มี ])
Tell me [I wanna know] if you still care
(เทลล มี [ ไอ วอนนา โนว์ ] อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)
Do you feel the same way too [Do you feel the same way baby, for me]
(ดู ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู [ ดู ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ เบ๊บี้ , ฟอร์ มี ])

Tell me, if you still care [Will you hold me and will you kiss me]
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์ [ วิล ยู โฮลด์ มี แอนด์ วิล ยู คิซ มี ])
About me [Can you tell me]
(อะเบ๊าท มี [ แคน ยู เทลล มี ])
Tell me, if you still care [Will you hold me and will you kiss me baby]
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์ [ วิล ยู โฮลด์ มี แอนด์ วิล ยู คิซ มี เบ๊บี้ ])
[Can you tell me] Do you feel the same way too
([ แคน ยู เทลล มี ] ดู ยู ฟีล เดอะ เซม เวย์ ทู)

Tell me, if you still care
(เทลล มี , อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์)
Listen to my heart beat
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย ฮาร์ท บีท)
When you hold me, when you kiss me
(เว็น ยู โฮลด์ มี , เว็น ยู คิซ มี)
[If you still care] Can you tell me
([ อิ๊ฟ ยู สทิลล แคร์ ] แคน ยู เทลล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tell Me If You Still Care คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น