เนื้อเพลง The Wake-Up Bomb คำอ่านไทย R.E.M.

[I…was…cool]
( [ ไอ วอส คูล ])

I look good in a glass pack
(ไอ ลุ๊ค กู๊ด อิน อะ กล๊าสส แพ็ค)
I look good and mean
(ไอ ลุ๊ค กู๊ด แอนด์ มีน)
I look good in metallic sick wraparound blackout tease
(ไอ ลุ๊ค กู๊ด อิน มิแทลลิค ซิ๊ค wraparound แบล็คเอาท ทีส)
I scud along the horizon, I drink some sweet tree tea
(ไอ ซคัด อะลอง เดอะ ฮอไร๊ซั่น , ไอ ดริ๊งค ซัม สวี้ท ทรี ที)
I get high in my low-ass boot-cut jean
(ไอ เก็ท ไฮฮ อิน มาย โลว อาซ บู๊ท คัท ยีน)
I like being seen
(ไอ ไล๊ค บีอิง ซีน)
I look good with my drink-eat-no-sleep, take-a-leap longevity
(ไอ ลุ๊ค กู๊ด วิธ มาย ดริ๊งค อี๊ท โน สลี๊พ , เท้ค เก ลี๊พ ล็อนเจฝอิทิ)
I get high on my attitude, latitude, 1973
(ไอ เก็ท ไฮฮ ออน มาย แอ๊ททิจูด , แลทอิทยูด , 1973)
I’m in deep
(แอม อิน ดี๊พ)

My head’s on fire and high esteem
(มาย เฮด ออน ไฟเออะร แอนด์ ไฮฮ เอสทีม)
Carry my dead, bored, been there, done that, anything
(แค๊รรี่ มาย เด้ด , บอรฺ , บีน แดร์ , ดัน แดท , เอนอิธิง)
Oh, the wake-up bomb
(โอ , เดอะ เว้ค อั๊พ บอมบฺ)
Oh, the wake-up bomb
(โอ , เดอะ เว้ค อั๊พ บอมบฺ)
Oh, the wake-up bomb
(โอ , เดอะ เว้ค อั๊พ บอมบฺ)
Oh, the wake-up bomb
(โอ , เดอะ เว้ค อั๊พ บอมบฺ)
My head’s on fire and high esteem
(มาย เฮด ออน ไฟเออะร แอนด์ ไฮฮ เอสทีม)
Get drunk and sing along to Queen
(เก็ท ดรั๊งค แอนด์ ซิง อะลอง ทู ควีน)
Practice my T-Rex moves and make the scene
(แพร๊คทิ๊ซ มาย ที เร็คซ มู๊ฝ แซน เม้ค เดอะ ซีน)
Carry my dead, bored, been there, done that, anything
(แค๊รรี่ มาย เด้ด , บอรฺ , บีน แดร์ , ดัน แดท , เอนอิธิง)

I had to knock a few buildings over
(ไอ แฮ็ด ทู น๊อค กา ฟิว บีลดิง โอ๊เฝ่อร)
I make an ugly mess
(ไอ เม้ค แอน อั๊กลี่ เมซ)
I had to blow a gasket
(ไอ แฮ็ด ทู โบลว์ อะ แกซเค็ท)
Drop transmission
(ดรอพ ทแร็นซมีฌอัน)
I had to decompress
(ไอ แฮ็ด ทู decompress)
I had to write the great American novel
(ไอ แฮ็ด ทู ไร๊ท เดอะ เกรท อะเมริแค็น โน๊เฝล)
I had a neutron bomb
(ไอ แฮ็ด อะ นยูทร็อน บอมบฺ)
I had to teach the world to sing by the age of 21
(ไอ แฮ็ด ทู ที๊ช เดอะ เวิลด ทู ซิง บาย ดิ เอจ อ็อฝ 21)
I wake up [I wake up]
(ไอ เว้ค อั๊พ [ ไอ เว้ค อั๊พ ])
I wake up [I wake up]
(ไอ เว้ค อั๊พ [ ไอ เว้ค อั๊พ ])
I threw up when I saw what I’d done
(ไอ ธรู อั๊พ เว็น นาย ซอว์ ว๊อท อาย ดัน)

Oh, the wake-up bomb
(โอ , เดอะ เว้ค อั๊พ บอมบฺ)
Oh, the wake-up bomb
(โอ , เดอะ เว้ค อั๊พ บอมบฺ)
My head’s on fire and high esteem
(มาย เฮด ออน ไฟเออะร แอนด์ ไฮฮ เอสทีม)
Get drunk and sing along to Queen
(เก็ท ดรั๊งค แอนด์ ซิง อะลอง ทู ควีน)
Practice my T-Rex moves and make the scene
(แพร๊คทิ๊ซ มาย ที เร็คซ มู๊ฝ แซน เม้ค เดอะ ซีน)
Yeah, I’d rather be anywhere doing anything
(เย่ , อาย ร๊าเธ่อร์ บี เอนอิฮแว ดูอิง เอนอิธิง)

I’ve had enough, I’ve seen enough, I’ve had it all, I’m giving up
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ , แอฝ ซีน อีน๊าฟ , แอฝ แฮ็ด ดิท ออล , แอม กีฝวิง อั๊พ)
I won the race, I broke the cup, I drank it all, I spit it up
(ไอ ว็อน เดอะ เร้ซ , ไอ บโรค เดอะ คัพ , ไอ ดแร็งค อิท ดอร์ , ไอ ซพิท ดิธ อั๊พ)
I’ve had enough, I’ve seen enough, I’ve had it all, I’m giving up
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ , แอฝ ซีน อีน๊าฟ , แอฝ แฮ็ด ดิท ออล , แอม กีฝวิง อั๊พ)
I won the race, I broke the cup, I drank it all, I spit it up
(ไอ ว็อน เดอะ เร้ซ , ไอ บโรค เดอะ คัพ , ไอ ดแร็งค อิท ดอร์ , ไอ ซพิท ดิธ อั๊พ)

Yeah, atomic, Supersonic
(เย่ , แอะทอมอิค , ซยูเพอะซอนอิค)
What a joke, I’m dumb
(ว๊อท ดา โจ้ก , แอม ดัมบ)
See ya, don’t wanna be you
(ซี ยา , ด้อนท์ วอนนา บี ยู)
Lunch meat, Pond scum
(ลั้นช มี๊ท , พ็อนด ซคัม)

My head’s on fire in high esteem
(มาย เฮด ออน ไฟเออะร อิน ไฮฮ เอสทีม)
Get drunk and sing along to Queen
(เก็ท ดรั๊งค แอนด์ ซิง อะลอง ทู ควีน)
Practice my T-Rex moves and make the scene
(แพร๊คทิ๊ซ มาย ที เร็คซ มู๊ฝ แซน เม้ค เดอะ ซีน)
Yeah, I’d rather be anywhere doing anything
(เย่ , อาย ร๊าเธ่อร์ บี เอนอิฮแว ดูอิง เอนอิธิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Wake-Up Bomb คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น