เนื้อเพลง Wake up Call คำอ่านไทย Maroon 5

[Verse]
([ เฝิซ ])

I didn’t hear what you were saying.
(ไอ ดิ๊นอิน เฮียร ว๊อท ยู เวีย เซยิ่ง)
I live on raw emotion baby
(ไอ ลีฟ ออน รอว์ อีโม๊ชั่น เบ๊บี้)
I answer questions never maybe
(ไอ แอ๊นเซ่อร เคว๊สชั่น เน๊เว่อร์ เมบี)
And I’m not kind if you betray me.
(แอนด์ แอม นอท ไคนด์ อิ๊ฟ ยู บีเทรย์ มี)
So who the hell are you to say we
(โซ ฮู เดอะ เฮ็ลล อาร์ ยู ทู เซย์ วี)
Never would have made it babe.
(เน๊เว่อร์ วู๊ด แฮพ เมด อิท เบ้บ)

[Bridge]
([ บริดจ ])

If you needed love
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด เลิฟ)
Well then ask for love
(เวลล เด็น อาสคฺ ฟอร์ เลิฟ)
Could have given love
(คูด แฮพ กีฝเอ็น เลิฟ)
Now I’m taking love
(นาว แอม เทคคิง เลิฟ)
And it’s not my fault
(แอนด์ อิทซ นอท มาย ฟอลท)
Cause you both deserve
(ค๊อส ยู โบทรฺ ดีเซิร์ฟว)
What is coming now
(ว๊อท อีส คอมมิ่ง นาว)
So don’t say a word
(โซ โด๊นท เซย์ อะ เวิร์ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Wake up call
(เว้ค อั๊พ คอลลํ)
Caught you in the morning with another one in my bed
(คลอด ยู อิน เดอะ มอร์นิง วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน อิน มาย เบ๊ด)
Don’t you care about me anymore?
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ)
Don’t you care about me? I don’t think so.
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี ไอ โด๊นท ตริ๊งค โซ)
Six foot tall
(ซิกซ์ ฟุ้ท ทอลล์)
Came without a warning so I had to shoot him dead
(เคม วิธเอ๊าท ดา วานนิง โซ ไอ แฮด ทู ชู๊ท ฮิม เด้ด)
He won’t come around here anymore
(ฮี โวน คัม อะราวนฺดฺ เฮียร แอนนี่มอ)
Come around here? I don’t think so.
(คัม อะราวนฺดฺ เฮียร ไอ โด๊นท ตริ๊งค โซ)

[Breakdown]
([ เบรคดาวน์ ])

Would have bled to make you happy
(วู๊ด แฮพ บเล็ด ทู เม้ค ยู แฮ๊พพี่)
You didn’t need to treat me that way
(ยู ดิ๊นอิน นี๊ด ทู ทรี๊ท มี แดท เวย์)
And now you beat me at my own game
(แอนด์ นาว ยู บีท มี แอ็ท มาย โอว์น เกม)
And now I find you sleeping soundly
(แอนด์ นาว ไอ ไฟนด์ ยู สลีพพิง เซานดลิ)
And your lovers screaming loudly
(แอนด์ ยัวร์ เลิฟเว่อร์ สครีมมิ่ง เลาดลิ)
Hear a sound and hit the ground
(เฮียร รา ซาวน์ด แอนด์ ฮิท เดอะ กราวนด์)

[Bridge]
([ บริดจ ])

If you needed love
(อิ๊ฟ ยู นี๊ด เลิฟ)
Well then ask for love
(เวลล เด็น อาสคฺ ฟอร์ เลิฟ)
Could have given love
(คูด แฮพ กีฝเอ็น เลิฟ)
Now I’m taking love
(นาว แอม เทคคิง เลิฟ)
And it’s not my fault
(แอนด์ อิทซ นอท มาย ฟอลท)
Cause you both deserve
(ค๊อส ยู โบทรฺ ดีเซิร์ฟว)
What’s coming now
(ว๊อท คอมมิ่ง นาว)
[adsense]
So don’t say a word
(โซ โด๊นท เซย์ อะ เวิร์ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Wake up call
(เว้ค อั๊พ คอลลํ)
Caught you in the morning with another one in my bed
(คลอด ยู อิน เดอะ มอร์นิง วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน อิน มาย เบ๊ด)
Don’t you care about me anymore?
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ)
Don’t you care about me? I don’t think so.
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี ไอ โด๊นท ตริ๊งค โซ)
Six foot tall
(ซิกซ์ ฟุ้ท ทอลล์)
Came without a warning so I had to shoot him dead
(เคม วิธเอ๊าท ดา วานนิง โซ ไอ แฮด ทู ชู๊ท ฮิม เด้ด)
He won’t come around here anymore
(ฮี โวน คัม อะราวนฺดฺ เฮียร แอนนี่มอ)
Come around here?
(คัม อะราวนฺดฺ เฮียร)
I don’t feel so bad, I don’t feel so bad, I don’t feel so bad
(ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด , ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด , ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด)

[Breakdown]
([ เบรคดาวน์ ])

I’m so sorry darling
(แอม โซ ซ๊อรี่ ดาริ่ง)
Did I do the wrong thing?
(ดิด ดาย ดู เดอะ รอง ติง)
Oh, what was I thinking?
(โอ้ , ว๊อท วอส ซาย ติ้งกิง)
Is his heart still beating?
(อีส ฮีส ฮาร์ท สทิลล บีทดิง)

Woah oh ohh
(ว้าว โอ้ โอ้)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Wake up call
(เว้ค อั๊พ คอลลํ)
Caught you in the morning with another one in my bed
(คลอด ยู อิน เดอะ มอร์นิง วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน อิน มาย เบ๊ด)
Don’t you care about me anymore?
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ)
Don’t you care about me? I don’t think so.
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี ไอ โด๊นท ตริ๊งค โซ)
Six foot tall
(ซิกซ์ ฟุ้ท ทอลล์)
Came without a warning so I had to shoot him dead
(เคม วิธเอ๊าท ดา วานนิง โซ ไอ แฮด ทู ชู๊ท ฮิม เด้ด)
He won’t come around here anymore
(ฮี โวน คัม อะราวนฺดฺ เฮียร แอนนี่มอ)
Come around here anymore? I don’t feel so bad
(คัม อะราวนฺดฺ เฮียร แอนนี่มอ ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด)

Wake up call
(เว้ค อั๊พ คอลลํ)
Caught you in the morning with another one in my bed
(คลอด ยู อิน เดอะ มอร์นิง วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน อิน มาย เบ๊ด)
Don’t you care about me anymore?
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ)
Don’t you care about me? I don’t think so.
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี ไอ โด๊นท ตริ๊งค โซ)
Six foot tall
(ซิกซ์ ฟุ้ท ทอลล์)
Came without a warning so I had to shoot him dead
(เคม วิธเอ๊าท ดา วานนิง โซ ไอ แฮด ทู ชู๊ท ฮิม เด้ด)
He won’t come around here anymore
(ฮี โวน คัม อะราวนฺดฺ เฮียร แอนนี่มอ)
No, he won’t come around here. I don’t feel so bad
(โน , ฮี โวน คัม อะราวนฺดฺ เฮียร ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด)

I don’t feel so bad [Wake up call]
(ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด [ เว้ค อั๊พ คอลลํ ])
I don’t feel so bad [Caught you in the morning with another one in my bed]
(ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด [ คลอด ยู อิน เดอะ มอร์นิง วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน อิน มาย เบ๊ด ])
I don’t feel so bad [Don’t you care about me anymore?]
(ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด [ โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ ])
Care about me? I don’t feel so bad.
(แคร์ อะเบ๊าท มี ไอ โด๊นท ฟีล โซ แบ้ด)
Wake up call
(เว้ค อั๊พ คอลลํ)
Caught you in the morning with another one in my bed
(คลอด ยู อิน เดอะ มอร์นิง วิธ อะน๊าเทร่อร์ วัน อิน มาย เบ๊ด)
Don’t you care about me anymore?
(โด๊นท ยู แคร์ อะเบ๊าท มี แอนนี่มอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake up Call คำอ่านไทย Maroon 5

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น