เนื้อเพลง Overlap คำอ่านไทย Ani Difranco

I search your profile
( ไอ เซิร์ช ยุร โพร๊ไฟล์)
for a translation
(ฟอร์ รา ทแร็นซเลฌัน)
I study the conversation
(ไอ สทีดดี้ เดอะ คอนเฝอะเซฌัน)
like a map
(ไล๊ค เก แม๊พ)
’cause I know there is strength
(ค๊อส ไอ โนว์ แดร์ อีส ซทเร็งธ)
in the differences between us
(อิน เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน อัซ)
and I know there is comfort
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ อีส ค๊อมฟอร์ท)
where we overlap
(แวร์ วี โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ)

come here
(คัม เฮียร)
stand in front of the light
(สแทนด์ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไล๊ท)
stand still
(สแทนด์ สทิลล)
so I can see your sillouette
(โซ ไอ แคน ซี ยุร sillouette)
I hope
(ไอ โฮพ)
you have got all night
(ยู แฮ็ฝ ก็อท ดอร์ ไน๊ท)
’cause I’m not done looking,
(ค๊อส แอม น็อท ดัน ลุคอิง ,)
no, I’m not done looking yet
(โน , แอม น็อท ดัน ลุคอิง เย๊ท)

each one of us
(อีช วัน อ็อฝ อัซ)
wants a piece of the action
(ว้อนท ซา พี๊ซ อ็อฝ ดิ แอคฌัน)
you can hear it in what we say
(ยู แคน เฮียร อิท อิน ว๊อท วี เซย์)
you can see it in what we do
(ยู แคน ซี อิท อิน ว๊อท วี ดู)
we negotiate with chaos
(วี นีโก๊ชิเอท วิธ เค๊ออส)
for some sense of satisfaction
(ฟอร์ ซัม เซ้นส อ็อฝ แซทิซแฟคฌัน)
if you won’t give it to me
(อิ๊ฟ ยู ว็อนท กี๊ฝ อิท ทู มี)
at least give me a better view
(แอ็ท ลีซท กี๊ฝ มี อะ เบ๊ทเท่อร์ ฝิว)

come here
(คัม เฮียร)
stand in front of the light
(สแทนด์ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไล๊ท)
stand still
(สแทนด์ สทิลล)
so I can see your sillouette
(โซ ไอ แคน ซี ยุร sillouette)
I hope
(ไอ โฮพ)
you have got all night
(ยู แฮ็ฝ ก็อท ดอร์ ไน๊ท)
’cause I’m not done looking
(ค๊อส แอม น็อท ดัน ลุคอิง)
no,
(โน ,)
I’m not done looking yet
(แอม น็อท ดัน ลุคอิง เย๊ท)

I build each one of my songs
(ไอ บิ้ลดํ อีช วัน อ็อฝ มาย ซ็อง)
out of glass
(เอ๊าท อ็อฝ กล๊าสส)
so you can see me inside of them
(โซ ยู แคน ซี มี อิ๊นไซด์ อ็อฝ เด็ม)
I suppose
(ไอ ซั๊พโพ้ส)
or you could just leave the image of me
(ออ ยู เคิด จั๊สท ลี๊ฝ ดิ อิ๊มเมจ อ็อฝ มี)
in the backround, I guess
(อิน เดอะ แบคราวทฺ , ไอ เกสส)
and watch your own reflection superimposed
(แอนด์ ว๊อทช ยุร โอว์น ริฟเคลฌัน ซยูเพอะริมโพส)

I build each one of my days out of hope
(ไอ บิ้ลดํ อีช วัน อ็อฝ มาย เดย์ เอ๊าท อ็อฝ โฮพ)
and I give that hope your name
(แอนด์ ดาย กี๊ฝ แดท โฮพ ยุร เนม)
and I don’t know you that well
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ยู แดท เวลล)
but it don’t take much to tell
(บั๊ท ดิธ ด้อนท์ เท้ค มัช ทู เทลล)
either you don’t have the balls
(ไอ๊เทร่อ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ บอล)
or you don’t feel the same
(ออ ยู ด้อนท์ ฟีล เดอะ เซม)

come here
(คัม เฮียร)
stand in front of the light
(สแทนด์ อิน ฟร๊อนท อ็อฝ เดอะ ไล๊ท)
stand still
(สแทนด์ สทิลล)
so I can see your sillouette
(โซ ไอ แคน ซี ยุร sillouette)
I hope
(ไอ โฮพ)
you have got all night
(ยู แฮ็ฝ ก็อท ดอร์ ไน๊ท)
’cause I’m not done looking
(ค๊อส แอม น็อท ดัน ลุคอิง)
no, I’m not done looking yet
(โน , แอม น็อท ดัน ลุคอิง เย๊ท)

I seach your profile for a translation
(ไอ seach ยุร โพร๊ไฟล์ ฟอร์ รา ทแร็นซเลฌัน)
I study the conversation like a map
(ไอ สทีดดี้ เดอะ คอนเฝอะเซฌัน ไล๊ค เก แม๊พ)
’cause I know there is strength
(ค๊อส ไอ โนว์ แดร์ อีส ซทเร็งธ)
in the differences between us
(อิน เดอะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ บีทะวีน อัซ)
and I know there is comfort
(แอนด์ ดาย โนว์ แดร์ อีส ค๊อมฟอร์ท)
where we overlap
(แวร์ วี โอ๊เฝ่อร์แหล๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Overlap คำอ่านไทย Ani Difranco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น