เนื้อเพลง K-I-SS-I-N-G คำอ่านไทย Nas

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
Picture us married, you and me; K-I-S-S-I-N-G
(พิ๊คเจ้อร์ อัซ แมริด , ยู แอนด์ มี ; เค ไอ เอส เอส ซาย เอ็น จี)
I remember the first time, girl you and me; F-U-C-K-I-N-G
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , เกิร์ล ยู แอนด์ มี ; เอฟ ยู ซี เค ไอ เอ็น จี)
Girl picture us married, you and me; K-I-S-S-I-N-G
(เกิร์ล พิ๊คเจ้อร์ อัซ แมริด , ยู แอนด์ มี ; เค ไอ เอส เอส ซาย เอ็น จี)
I remember the first time, girl you and me; F-U-C-K-I-N-G
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ , เกิร์ล ยู แอนด์ มี ; เอฟ ยู ซี เค ไอ เอ็น จี)

[Nas]
([ นาส ])
She was the modern Isis, honey thought she was priceless
(ชี วอส เดอะ โม๊เดิ่ร์น Isis , ฮั๊นนี่ ธอท ชี วอส พไรซเล็ซ)
Perfect definition what a wife is, I like this
(เพ๊อร์เฟ็คท เดฟินีฌอัน ว๊อท ดา ไว๊ฟ อีส , ไอ ไล๊ค ดิส)
Showed me how excitin life is
(โชว์ มี ฮาว excitin ไล๊ฟ อีส)
I used to hang around dudes that used ice picks
(ไอ ยู๊ส ทู แฮง อะราวนฺดฺ ดยูด แดท ยู๊ส ไอ๊ซ์ พิค)
The sheistiest, put you on they heist list
(เดอะ sheistiest , พุท ยู ออน เด heist ลิสท)
How we met it must have been fate
(ฮาว วี เม็ท ดิธ มัสท์ แฮ็ฝ บีน เฟ้ท)
First date, crushed grapes, we ate lobster and steak
(เฟิร์สท เดท , ครัช เกร๊พ , วี เอท ลอบซเทอะ แอนด์ ซเทค)
She kept asking questions how the cash made how my rent’s paid
(ชี เค็พท อาคกิ้ง เคว๊สชั่น ฮาว เดอะ แค๊ช เมด ฮาว มาย เร๊นท เพลด)
How many guns I sprayed and huns I laid
(ฮาว เมนอิ กัน ซาย สเพรย์ แอนด์ ฮัน ซาย เลด)
She said she want to have a family raise kids someday
(ชี เซ็ด ชี ว้อนท ทู แฮ็ฝ อะ แฟ๊มิลี่ เร้ส คิด ซัมเดย์)
Like out in Beverly Hills she wanna live one day
(ไล๊ค เอ๊าท อิน เบฝเวอรี ฮิลล์ ชี วอนนา ไล้ฝ วัน เดย์)
I can get with that I drop you off home
(ไอ แคน เก็ท วิธ แดท ไอ ดรอพ ยู ออฟฟ โฮม)
I call you hit me back
(ไอ คอลลํ ยู ฮิท มี แบ็ค)
I wanna dig that and did I? I did that
(ไอ วอนนา ดีกกํ แดท แอนด์ ดิด ดาย ไอ ดิด แดท)
Put it way up where her ribs at, her future kids had
(พุท ดิธ เวย์ อั๊พ แวร์ เฮอ ริบ แอ็ท , เฮอ ฟิ๊วเช่อร์ คิด แฮ็ด)
You held out for two weeks, longer than these hoodrats
(ยู เฮ็ลด เอ๊าท ฟอร์ ทู วี๊ค , ลองเงอ แฑ็น ฑิส ฮูดัท)
You precious more precious than lost treasure
(ยู พรีเชี๊ยส โม พรีเชี๊ยส แฑ็น ล็อซท เทร๊เช่อร)
Matter of fact I’m kinda hopin we can stay together
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท แอม กินดา โฮพปิน วี แคน สเทย์ ทูเก๊ทเธ่อร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nas]
([ นาส ])
I see you dressed up in white face covered in vail
(ไอ ซี ยู เดรส อั๊พ อิน ไว๊ท เฟซ โค๊ฝเฝ่อร์ อิน เววเอว)
Do I hear wedding bells? My dogs throwin rice
(ดู ไอ เฮียร เว๊ดดิ้ง เบลล์ มาย ด้อกก โตวอิน ไร๊ซ์)
And it’s the day that your father give you away
(แอนด์ อิทซ เดอะ เดย์ แดท ยุร ฟ๊าเท่อร กี๊ฝ ยู อะเวย์)
to a real man that gently put the ring on your hand
(ทู อะ เรียล แมน แดท เจนทลิ พุท เดอะ ริง ออน ยุร แฮนด์)
Do we vow to stay faithful? Do more than try to
(ดู วี โฝว ทู สเทย์ เฟธฟุล ดู โม แฑ็น ธราย ทู)
Now, look me in my eyes and say I do
(นาว , ลุ๊ค มี อิน มาย อาย แซน เซย์ ไอ ดู)
Drivin off in the Rolls Royce just married on the plates
(ดรายวิน ออฟฟ อิน เดอะ โรลล โรยสฺ จั๊สท แมริด ออน เดอะ เพล๊ท)
We can spend our honeymoon in the states
(วี แคน สเพ็นด เอ๊า ฮันอิมูน อิน เดอะ สเทท)
You can throw your friend the bouquet
(ยู แคน โธรว์ ยุร เฟรน เดอะ โบเค)
Somethin in the back of my head say
(ซัมติน อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮด เซย์)
For us two, maybe cuz I love you
(ฟอร์ อัซ ทู , เมบี คัซ ไอ ลัฝ ยู)
Hug you squeeze you touch you tease you
(ฮัก ยู สควี๊ซ ยู ทั๊ช ยู ทีส ยู)
As long as we together it’s heaven for me to please you
(แอส ลอง แอส วี ทูเก๊ทเธ่อร์ อิทซ เฮ๊ฝเฝ่น ฟอร์ มี ทู พลีซ ยู)
Won’t stop til I tell you me to beautiful
(ว็อนท สท๊อพ ทิล ไอ เทลล ยู มี ทู บยูทิฟุล)
Deeper and harder love layin new with you
(ดิพเพอ แอนด์ อาณ์เดอ ลัฝ เลย์อิน นิว วิธ ยู)
Runnin my fingers through your hair it’s like days can go by
(รูนนิน มาย ฟิ๊งเก้อร ทรู ยุร แฮร์ อิทซ ไล๊ค เดย์ แคน โก บาย)
while I’m wit you and I won’t even care, word
(ไวล์ แอม วิท ยู แอนด์ ดาย ว็อนท อี๊เฝ่น แคร์ , เวิร์ด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Nas]
([ นาส ])
She been with young dudes, old guys, Hindus, pa-pi’s
(ชี บีน วิธ ยัง ดยูด , โอลด์ กาย , ฮินดู , พา pis)
Colombians who cut pies, but none of them can touch Nas
(โคะลัมเบียน ฮู คัท ไพ , บั๊ท นัน อ็อฝ เด็ม แคน ทั๊ช นาส)
Thug ones to those soft as baby sh*t
(ธัก วัน ทู โฑส ซ๊อฟท แอส เบ๊บี้ ฌะ *ที)
She been with hoodlums and those who had crazy chips
(ชี บีน วิธ ฮูดลัม แซน โฑส ฮู แฮ็ด คเรสิ ชิพ)
Til one day she decided to flip
(ทิล วัน เดย์ ชี ดีไซด์ ทู ฟลิพ)
It was nuttin I can do about it, like she the boss and sh*t
(อิท วอส นัทดิน นาย แคน ดู อะเบ๊าท ดิธ , ไล๊ค ชี เดอะ บอส แซน ฌะ *ที)
Started talkin this divorcin sh*t
(สท๊าร์ท ทอคกิ่น ดิส divorcin ฌะ *ที)
I gave her my half rib, half my crib, half my cake
(ไอ เกฝ เฮอ มาย ฮาล์ฟ ริบ , ฮาล์ฟ มาย คริบ , ฮาล์ฟ มาย เค้ก)
Half my car, half my kids? Can’t get that
(ฮาล์ฟ มาย คารํ , ฮาล์ฟ มาย คิด แค็นท เก็ท แดท)
Tried to swing on the God, had to dip that
(ทไร ทู สวิง ออน เดอะ ก๊อด , แฮ็ด ทู ดิพ แดท)
Yo, push her on the bed, lift her leg, had to rip that
(โย , พุช เฮอ ออน เดอะ เบ๊ด , ลิฟท เฮอ เล้ก , แฮ็ด ทู ริพ แดท)
All she wanted was rough sex, with her slick ass
(ออล ชี ว้อนท วอส รั๊ฟ เซ็กซ , วิธ เฮอ ซลิค อาซ)
Had to sit back, smoke a blunt and just look
(แฮ็ด ทู ซิท แบ็ค , สโม๊ค เก บลันท แอนด์ จั๊สท ลุ๊ค)
With her fine-ass body and a damn good cook
(วิธ เฮอ ไฟน อาซ บ๊อดี้ แอนด์ อะ แดมนํ กู๊ด คุ๊ค)
For some reason yo she had me stuck and I had her in my web too
(ฟอร์ ซัม รี๊ซั่น โย ชี แฮ็ด มี ซทัค แอนด์ ดาย แฮ็ด เฮอ อิน มาย เว๊บ ทู)
You my queen God bless you
(ยู มาย ควีน ก๊อด เบล๊ส ยู)

[Chorus 2X to fade]
([ ค๊อรัส 2X ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง K-I-SS-I-N-G คำอ่านไทย Nas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น