เนื้อเพลง Hey Hey Nadine คำอ่านไทย R.E.M.

Pretty blond hair singing as she walks
( พริ๊ทที่ บลอนด์ แฮร์ ซิงกิง แอส ชี ว๊อล์ค)
China-like smile b*tchin’ as she talks
(ไชนะ ไล๊ค สไมล์ บี *tchin แอส ชี ท๊อล์ค)
Dangerous eyes on a small town girl
(เดนเจอะรัซ อาย ออน อะ สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล)
Seen everything all around the world
(ซีน เอ๊วี่ติง ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)

If I could only let her see my way
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เล็ท เฮอ ซี มาย เวย์)
Maybe we should spin a watch all day
(เมบี วี เชิด สพิน อะ ว๊อทช ออล เดย์)
in a place far away from here
(อิน อะ เพลส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

repeat
(รีพี๊ท)

She’s such good girl
(ชี ซัช กู๊ด เกิร์ล)
Got me in a whirl
(ก็อท มี อิน อะ ฮเวิล)
She’s okay
(ชี โอเค)

Pretty blond hair singing as she walks
(พริ๊ทที่ บลอนด์ แฮร์ ซิงกิง แอส ชี ว๊อล์ค)
China-like smile b*tchin’ as she talks
(ไชนะ ไล๊ค สไมล์ บี *tchin แอส ชี ท๊อล์ค)
Dangerous eyes on a small town girl
(เดนเจอะรัซ อาย ออน อะ สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล)
Seen everything all around the world
(ซีน เอ๊วี่ติง ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)

If I could only let her see my way
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เล็ท เฮอ ซี มาย เวย์)
Maybe we could spin the watch all day
(เมบี วี เคิด สพิน เดอะ ว๊อทช ออล เดย์)
in a place far away from here
(อิน อะ เพลส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

She’s such good girl
(ชี ซัช กู๊ด เกิร์ล)
Got me in a whirl
(ก็อท มี อิน อะ ฮเวิล)
She’s such a pretty girl
(ชี ซัช อะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)
She’s such good girl
(ชี ซัช กู๊ด เกิร์ล)
Got me in a whirl
(ก็อท มี อิน อะ ฮเวิล)
She’s okay
(ชี โอเค)

HEY, HEY, NADINE
(เฮ , เฮ , NADINE)
[a.k.a. SMALL TOWN GIRL]
([ อะ เค กา สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล ])
[version from 20th CENTURY BOYS boot with improvised changes]
([ เฝ๊อร์ชั่น ฟรอม 20th เซ๊นจูรี่ บอย บู๊ท วิธ อิมพโระไฝส เช้งจํ ])

Pretty blonde hair singing as she walks
(พริ๊ทที่ บล็อนด แฮร์ ซิงกิง แอส ชี ว๊อล์ค)
Short, short sweater, dancing as she talks
(ช๊อร์ท , ช๊อร์ท ซเวทเออะ , แด็นซิง แอส ชี ท๊อล์ค)
Tiny little girl in a small town world
(ไท๊นี่ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล อิน อะ สมอลล์ ทาวน์ เวิลด)
Seen everything around all the world
(ซีน เอ๊วี่ติง อะราวนฺดฺ ออล เดอะ เวิลด)

If I could only make her see my way
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เม้ค เฮอ ซี มาย เวย์)
Maybe we could spin the watch all day
(เมบี วี เคิด สพิน เดอะ ว๊อทช ออล เดย์)
In a place far away
(อิน อะ เพลส ฟาร์ อะเวย์)

Small town girl in a small town place
(สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล อิน อะ สมอลล์ ทาวน์ เพลส)
Dirty eyes dancing as she walks
(เดอทิ อาย แด็นซิง แอส ชี ว๊อล์ค)
Dangerous eyes in a small town [ leg?]
(เดนเจอะรัซ อาย ซิน อะ สมอลล์ ทาวน์ [ เล้ก ])
Seen everything around the [ peg?]
(ซีน เอ๊วี่ติง อะราวนฺดฺ เดอะ [ เพ็ก ])

If I could only make her see my way
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เม้ค เฮอ ซี มาย เวย์)
Maybe I could spin the watch all day
(เมบี ไอ เคิด สพิน เดอะ ว๊อทช ออล เดย์)
In a place far away from here
(อิน อะ เพลส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

She’s a good good girl
(ชี ซา กู๊ด กู๊ด เกิร์ล)
Got me in a whirl
(ก็อท มี อิน อะ ฮเวิล)
She’s such a pretty girl
(ชี ซัช อะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)

Contact lenses on a small town girl
(ค๊อนแทคท lenses ออน อะ สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล)
Seen everything all around the world
(ซีน เอ๊วี่ติง ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด)
Died long hair dancing as she walks
(ดาย ลอง แฮร์ แด็นซิง แอส ชี ว๊อล์ค)
Seen everything while as she talks
(ซีน เอ๊วี่ติง ไวล์ แอส ชี ท๊อล์ค)

If I could only make her see my way
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เม้ค เฮอ ซี มาย เวย์)
Maybe we could spin the watch all day
(เมบี วี เคิด สพิน เดอะ ว๊อทช ออล เดย์)
In a place far away from here
(อิน อะ เพลส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

She’s a good good
(ชี ซา กู๊ด กู๊ด)
Got you in a whirl
(ก็อท ยู อิน อะ ฮเวิล)
She’s such a pretty girl
(ชี ซัช อะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)

Pretty blonde hair singing as she walks
(พริ๊ทที่ บล็อนด แฮร์ ซิงกิง แอส ชี ว๊อล์ค)
Small town shoes danicing as she talks
(สมอลล์ ทาวน์ ชู danicings แอส ชี ท๊อล์ค)
Small town whistles in a small town girl
(สมอลล์ ทาวน์ วิสเทิ่ล ซิน อะ สมอลล์ ทาวน์ เกิร์ล)
Seen everything in this small town
(ซีน เอ๊วี่ติง อิน ดิส สมอลล์ ทาวน์)

If I could only make her see my way
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด โอ๊นลี่ เม้ค เฮอ ซี มาย เวย์)
Maybe we could spin the watch all day
(เมบี วี เคิด สพิน เดอะ ว๊อทช ออล เดย์)
In a place far away from here
(อิน อะ เพลส ฟาร์ อะเวย์ ฟรอม เฮียร)

Hey, hey, hey, hey
(เฮ , เฮ , เฮ , เฮ)
She’s a good good girl
(ชี ซา กู๊ด กู๊ด เกิร์ล)
She’s got me in a whirl
(ชี ก็อท มี อิน อะ ฮเวิล)
She’s such a pretty girl
(ชี ซัช อะ พริ๊ทที่ เกิร์ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Hey Nadine คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น