เนื้อเพลง One After 909 คำอ่านไทย The Beatles

My baby says she’s trav’ling on the one after 909
( มาย เบ๊บี้ เซย์ ชี แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 909)
I said move over honey I’m travelling on that line
(ไอ เซ็ด มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร ฮั๊นนี่ แอม แทฝเวอริง ออน แดท ไลน์)
I said move over once, move over twice
(ไอ เซ็ด มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร วั๊นซ , มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร ทไวซ)
Come on baby don’t be cold as ice.
(คัมมอน เบ๊บี้ ด้อนท์ บี โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)

I said I’m trav’ling on the one after 909 I begged her not to go and I
(ไอ เซ็ด แอม แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 909 ไอ เบก เฮอ น็อท ทู โก แอนด์ ดาย)
begged her on my bended knees,
(เบก เฮอ ออน มาย เบ็นด นี ,)
You’re only fooling around, you’re fooling around with me.
(ยัวร์ โอ๊นลี่ ฟลูลิง อะราวนฺดฺ , ยัวร์ ฟลูลิง อะราวนฺดฺ วิธ มี)
I said move over once, move over twice
(ไอ เซ็ด มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร วั๊นซ , มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร ทไวซ)
Come on baby don’t be cold as ice.
(คัมมอน เบ๊บี้ ด้อนท์ บี โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)

I said I’m trav’ling on the one after 909
(ไอ เซ็ด แอม แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 909)
I got my bag, run to the station
(ไอ ก็อท มาย แบ๊ก , รัน ทู เดอะ สเทชั่น)
Railman says you’ve got the the wrong location
(Railman เซย์ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ รอง โลเคฌัน)
I got my bag, run right home
(ไอ ก็อท มาย แบ๊ก , รัน ไร๊ท โฮม)
Then I find I’ve got the number wrong
(เด็น นาย ไฟนด์ แอฝ ก็อท เดอะ นั๊มเบ้อร์ รอง)

Well I said I’m trav’ling on the one after 909
(เวลล ไอ เซ็ด แอม แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 909)
I said move over honey I’m travelling on that line
(ไอ เซ็ด มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร ฮั๊นนี่ แอม แทฝเวอริง ออน แดท ไลน์)
I said move over once, move over twice
(ไอ เซ็ด มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร วั๊นซ , มู๊ฝ โอ๊เฝ่อร ทไวซ)
Come on baby don’t be cold as ice.
(คัมมอน เบ๊บี้ ด้อนท์ บี โคลด์ แอส ไอ๊ซ์)

I said we’re trav’ling on the one after 9 0,
(ไอ เซ็ด เวีย แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 9 0 ,)
I said we’re trav’ling on the one after 9 0,
(ไอ เซ็ด เวีย แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 9 0 ,)
I said we’re trav’ling on the one after 909.
(ไอ เซ็ด เวีย แทฝลิง ออน ดิ วัน แอ๊ฟเท่อร 909)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One After 909 คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น