เนื้อเพลง Polka Your Eyes out คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

[Cradle of Love/Billy Idol]
( [ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ /บีลลิ ไอ๊ด้อล ])
Rock the cradle of love Rock the cradle of love
(ร๊อค เดอะ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ ร๊อค เดอะ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ)
Yes, the cradle of love
(เย็ซ , เดอะ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ)
Don’t rock easy, it’s true
(ด้อนท์ ร๊อค อีสอิ , อิทซ ทรู)
Rock the cradle of love
(ร๊อค เดอะ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ)
I rocked the cradle of love
(ไอ ร๊อค เดอะ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ)
Yes, the cradle of love
(เย็ซ , เดอะ เครเดิล อ็อฝ ลัฝ)
Don’t rock easy, it’s true
(ด้อนท์ ร๊อค อีสอิ , อิทซ ทรู)

[Tom’s Diner/Susan Vega]
([ ท็อม ไดนเออะ /ซูซาน ฝีกะ ])
Doo doo doo doo doo doodooo doo doo doo doo doo
(ดู ดู ดู ดู ดู doodooo ดู ดู ดู ดู ดู)
Doo doodoo doo
(ดู ดอดอ ดู)
[doo doo doo doo doo doodooo doo doo doo doo doo
([ ดู ดู ดู ดู ดู doodooo ดู ดู ดู ดู ดู)
Doo doodoo doo]
(ดู ดอดอ ดู ])

[Love Shack/B-52s]
([ ลัฝ แฌ็ค /บี 52s ])
The Love Shack is a little old place where
(เดอะ ลัฝ แฌ็ค อีส ซา ลิ๊ทเทิ่ล โอลด์ เพลส แวร์)
We can get together
(วี แคน เก็ท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Love Shack, baby
(ลัฝ แฌ็ค , เบ๊บี้)
[Love Shack, baby, Love Shack]
([ ลัฝ แฌ็ค , เบ๊บี้ , ลัฝ แฌ็ค ])
Hey!
(เฮ !)

[Pump Up The Jam/Technotronic]
([ พั๊มพ อั๊พ เดอะ แจม /Technotronic ])
Pump up the jam [hey!] Pump up the jam [hey!]
(พั๊มพ อั๊พ เดอะ แจม [ เฮ ! ] พั๊มพ อั๊พ เดอะ แจม [ เฮ ! ])
Pump up the jam, pump it up!
(พั๊มพ อั๊พ เดอะ แจม , พั๊มพ อิท อั๊พ !)

[Losing My Religion/R.E.M.]
([ โรซิง มาย รีลิ๊เจี้ยน /อาร์ อี เอ็ม ])
That’s me in the corner
(แด้ท มี อิน เดอะ ค๊อร์เน่อร์)
That’s me in the spotlight
(แด้ท มี อิน เดอะ สปอทไลท์)
Losing my religions
(โรซิง มาย รีลิ๊เจี้ยน)
Trying to keep a view
(ทไรอิง ทู คี๊พ อะ ฝิว)
And I don’t know if I can do it
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ อิ๊ฟ ฟาย แคน ดู อิท)
Oh no, I’ve said too much
(โอ โน , แอฝ เซ็ด ทู มัช)
I haven’t said enough
(ไอ แฮฟเวน เซ็ด อีน๊าฟ)

[Unbelievable/EMF]
([ อันบีลิฝวาเบิล /EMF ])
The things you say
(เดอะ ทริง ยู เซย์)
Your purple prose just gives you away
(ยุร เพ๊อร์เพิ่ล พโรส จั๊สท กี๊ฝ ยู อะเวย์)
The things you say
(เดอะ ทริง ยู เซย์)
You’re unbelievable
(ยัวร์ อันบีลิฝวาเบิล)
[Oh!]
([ โอ ! ])

[Do Me!/Bel Biv Devoe]
([ ดู มี ! /เบ็ล Biv Devoe ])
Do me, baby, do me, baby
(ดู มี , เบ๊บี้ , ดู มี , เบ๊บี้)
You can do me in the morning, you can
(ยู แคน ดู มี อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , ยู แคน)
Do me in the night
(ดู มี อิน เดอะ ไน๊ท)
You can do me when you wanna do me
(ยู แคน ดู มี เว็น ยู วอนนา ดู มี)
Yodalodaladyhoo!
(Yodalodaladyhoo !)

[Enter Sandman/Metallica]
([ เอ๊นเท่อร์ แซ๊ดแมน /แมนทีริคคา ])
Exit light
(เอ๊กสิท ไล๊ท)
Enter night
(เอ๊นเท่อร์ ไน๊ท)
Take my hand
(เท้ค มาย แฮนด์)
Off to never never land
(ออฟฟ ทู เน๊เฝ่อร์ เน๊เฝ่อร์ แลนด์)

[The Humpty Dance/Digital Underground]
([ เดอะ Humpty แด๊นซ์ /ดิจิตอล อันเดิกเรานด ])
The Humpty Dance your chance to do the Hump
(เดอะ Humpty แด๊นซ์ ยุร แช้นซํ ทู ดู เดอะ ฮัมพ)
Do me, baby
(ดู มี , เบ๊บี้)
Do the Humpty Hump, do the Humpty Hump
(ดู เดอะ Humpty ฮัมพ , ดู เดอะ Humpty ฮัมพ)
Do me, baby
(ดู มี , เบ๊บี้)
Do the Humpty, Hump, come on and do the Humpty Hump
(ดู เดอะ Humpty , ฮัมพ , คัมมอน แอนด์ ดู เดอะ Humpty ฮัมพ)

[Cherry Pie/Warrant]
([ เชริ ไพ /วอร์แร๊นท ])
She’s my cherry pie
(ชี มาย เชริ ไพ)
Put a smile on your face ten miles wide
(พุท ดา สไมล์ ออน ยุร เฟซ เท็น ไมล ไวด์)
Look so good, make a grown man cry
(ลุ๊ค โซ กู๊ด , เม้ค เก กโรน แมน คราย)
Sweet cherry pie-yi-yi
(สวี้ท เชริ ไพ yi yi)
Woo!
(วู !)

Drum solo!
(ดรัม โซ๊โล่ !)

[Miss You Much/Janet Jackson]
([ มิซ ยู มัช /แจนเนท แจคสัน ])
I miss you much [M-O-I miss you much]
(ไอ มิซ ยู มัช [ เอ็ม โอ ไอ มิซ ยู มัช ])
I really miss you much [M-I-S-S you much]
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู มัช [ เอ็ม ไอ เอส เอส ยู มัช ])
I miss you much [M-O-I miss you much]
(ไอ มิซ ยู มัช [ เอ็ม โอ ไอ มิซ ยู มัช ])
I really miss you much
(ไอ ริแอ็ลลิ มิซ ยู มัช)

[I Touch Myself/DiVinyls]
([ ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ /DiVinyls ])
Hey, I don’t want anybody else
(เฮ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เอนอิบอดิ เอ๊ลส)
When I think about you I touch myself
(เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู ไอ ทั๊ช ไมเซลฟ)
Oh, I don’t want anybody else
(โอ , ไอ ด้อนท์ ว้อนท เอนอิบอดิ เอ๊ลส)
Oh no, oh no, oh no, oh no
(โอ โน , โอ โน , โอ โน , โอ โน)

[Dr. Feelgood/Motley Crue]
([ เดทเออะ Feelgood/มอทลิ Crue ])
He’s the one they call Dr. Feelgood
(อีส ดิ วัน เด คอลลํ เดทเออะ Feelgood)
He’s the one that makes you feel all right
(อีส ดิ วัน แดท เม้ค ยู ฟีล ออล ไร๊ท)
He’s the one they call Dr. Feelgood
(อีส ดิ วัน เด คอลลํ เดทเออะ Feelgood)
He’s gonna be your Frankenstein
(อีส กอนนะ บี ยุร Frankenstein)

[Ice Ice Baby/Vanilla Ice]
([ ไอ๊ซ์ ไอ๊ซ์ เบ๊บี้ /ฝะนีลละ ไอ๊ซ์ ])
Let’s kick it!
(เล็ท คิ๊ค อิท !)
If you gotta problem, [yo!] I’ll solve it
(อิ๊ฟ ยู กอททะ โพร๊เบล่ม , [ โย ! ] อิลล โซ๊ลฝ อิท)
Check out the beat while the DJ revolves it
(เช็ค เอ๊าท เดอะ บีท ไวล์ เดอะ ดีเจ รีโฝ้ลฝ ซิท)
Ice ice baby
(ไอ๊ซ์ ไอ๊ซ์ เบ๊บี้)
Ice ice baby…Word to your mother!
(ไอ๊ซ์ ไอ๊ซ์ เบ๊บี้ เวิร์ด ทู ยุร ม๊าเธ่อร์ !)
Ice ice baby
(ไอ๊ซ์ ไอ๊ซ์ เบ๊บี้)
Ice ice baby, forever
(ไอ๊ซ์ ไอ๊ซ์ เบ๊บี้ , ฟอเร๊เฝ่อร)
I’ll be your ice…ice…baby!
(อิลล บี ยุร ไอ๊ซ์ ไอ๊ซ์ เบ๊บี้ !)
Hey!
(เฮ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Polka Your Eyes out คำอ่านไทย Weird Al Yankovic

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น