เนื้อเพลง Baby One More Time คำอ่านไทย Panic At The Disco

[Britney Spears cover]
( [ บริทนี่ ซเพีย โค๊ฝเฝ่อร์ ])

Oh baby baby,
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ ,)
How was I supposed to know?
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์)
That something wasn’t right here,
(แดท ซัมติง วอสซึ้น ไร๊ท เฮียร ,)
Oh baby baby,
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ ,)
I shouldn’t have let you go,
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ท ยู โก ,)
And now you’re out of sight, yeah,
(แอนด์ นาว ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท , เย่ ,)
Show me how you want it to be,
(โชว์ มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ ทู บี ,)
Tell me baby cuz I need to know now,
(เทลล มี เบ๊บี้ คัซ ไอ นี๊ด ทู โนว์ นาว ,)
Oh because.
(โอ บิคอส)

My loneliness is killing me,
(มาย โลนลิเน็ซ ซิส คีลลิง มี ,)
and I
(แอนด์ ดาย)
I must confess I still believe [still believe]
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส ซาย สทิลล บีลี๊ฝ [ สทิลล บีลี๊ฝ ])
When I’m not with you I lose my mind,
(เว็น แอม น็อท วิธ ยู ไอ ลู้ส มาย ไมนด์ ,)
Give me a sign,
(กี๊ฝ มี อะ ซายน ,)
Hit me baby one more time!
(ฮิท มี เบ๊บี้ วัน โม ไทม์ !)

Oh baby baby,
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ ,)
The reason I breathe is you,
(เดอะ รี๊ซั่น นาย บรีฑ อีส ยู ,)
Boy you’ve got me blinded,
(บอย ยู๊ฟ ก็อท มี ไบลนฺดฺ ,)
Oh pretty baby,
(โอ พริ๊ทที่ เบ๊บี้ ,)
Theres nothin’ that I wouldn’t do,
(แดร์ นอทติน แดท ไอ วูดดึ่น ดู ,)
Thats not the way I planned it.
(แด้ท น็อท เดอะ เวย์ ไอ แพลน ดิท)

Show me how you want it to be,
(โชว์ มี ฮาว ยู ว้อนท ดิธ ทู บี ,)
Tell me baby cuz I need to know now,
(เทลล มี เบ๊บี้ คัซ ไอ นี๊ด ทู โนว์ นาว ,)
Oh because.
(โอ บิคอส)

My loneliness is killing me,
(มาย โลนลิเน็ซ ซิส คีลลิง มี ,)
and I
(แอนด์ ดาย)
I must confess I still believe [still believe]
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส ซาย สทิลล บีลี๊ฝ [ สทิลล บีลี๊ฝ ])
When I’m not with you I lose my mind,
(เว็น แอม น็อท วิธ ยู ไอ ลู้ส มาย ไมนด์ ,)
Give me a sign,
(กี๊ฝ มี อะ ซายน ,)
Hit me baby one more time!
(ฮิท มี เบ๊บี้ วัน โม ไทม์ !)

Oh baby baby,
(โอ เบ๊บี้ เบ๊บี้ ,)
How was I supposed to know,
(ฮาว วอส ซาย ซั๊พโพ้ส ทู โนว์ ,)
Oh pretty baby,
(โอ พริ๊ทที่ เบ๊บี้ ,)
I shouldn’t have let you go,
(ไอ ชูดดึ่น แฮ็ฝ เล็ท ยู โก ,)
I must confess that my loneliness,
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส แดท มาย โลนลิเน็ซ ,)
Is killing me now,
(อีส คีลลิง มี นาว ,)
Don’t you know I still believe,
(ด้อนท์ ยู โนว์ ไอ สทิลล บีลี๊ฝ ,)
That you will be here,
(แดท ยู วิล บี เฮียร ,)
And give me a sign,
(แอนด์ กี๊ฝ มี อะ ซายน ,)
Hit me baby one more time.
(ฮิท มี เบ๊บี้ วัน โม ไทม์)

My loneliness is killing me,
(มาย โลนลิเน็ซ ซิส คีลลิง มี ,)
and I
(แอนด์ ดาย)
I must confess I still believe [still believe]
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส ซาย สทิลล บีลี๊ฝ [ สทิลล บีลี๊ฝ ])
When I’m not with you I lose my mind,
(เว็น แอม น็อท วิธ ยู ไอ ลู้ส มาย ไมนด์ ,)
Give me a sign,
(กี๊ฝ มี อะ ซายน ,)
Hit me baby one more time!
(ฮิท มี เบ๊บี้ วัน โม ไทม์ !)

I must confess,
(ไอ มัสท์ คอนเฟสส ,)
[My loneliness]
([ มาย โลนลิเน็ซ ])
That my loneliness,
(แดท มาย โลนลิเน็ซ ,)
[Is killing me]
([ อีส คีลลิง มี ])
Is killing me now,
(อีส คีลลิง มี นาว ,)
[I must confess]
([ ไอ มัสท์ คอนเฟสส ])
Don’t you,
(ด้อนท์ ยู ,)
[I still believe]
([ ไอ สทิลล บีลี๊ฝ ])
Know I still believe,
(โนว์ ไอ สทิลล บีลี๊ฝ ,)
That you will be here,
(แดท ยู วิล บี เฮียร ,)
[I lose my mind]
([ ไอ ลู้ส มาย ไมนด์ ])
And give me a sign…
(แอนด์ กี๊ฝ มี อะ ซายน)
Hit me baby one more time!
(ฮิท มี เบ๊บี้ วัน โม ไทม์ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby One More Time คำอ่านไทย Panic At The Disco

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น