เนื้อเพลง Nobody Weird Like Me คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

the freakiest show i know
( เดอะ freakiest โชว์ ไอ โนว์)
is the show of my own
(อีส เดอะ โชว์ อ็อฝ มาย โอว์น)
living my life in and out
(ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ อิน แอนด์ เอ๊าท)
of the twilight zone
(อ็อฝ เดอะ ทไวไล้ท โซน)

bust my britches
(บัซท มาย britches)
bless my soul
(เบล๊ส มาย โซล)
i’m a freak of nature
(แอม มา ฟรี๊ค อ็อฝ เน๊เจ้อร์)
walking totem pole
(วอคกิง totem โพล)
look and see i think you’ll agree
(ลุ๊ค แอนด์ ซี ไอ ทริ๊งค โยว อะกรี)
nobody weird like me
(โนบอดี้ เวี๊ยด ไล๊ค มี)

intercourse with a porpoise
(อีนเทอะโคซ วิธ อะ พอพัซ)
is a dream for me
(อีส ซา ดรีม ฟอร์ มี)
hell bent on inventing
(เฮ็ลล เบ็นท ออน inventings)
a new species
(อะ นิว ซพีฌิ)

bust my britches
(บัซท มาย britches)
bless my soul
(เบล๊ส มาย โซล)
i’m a freak of nature
(แอม มา ฟรี๊ค อ็อฝ เน๊เจ้อร์)
walking totem pole
(วอคกิง totem โพล)
look and see i think you’ll agree
(ลุ๊ค แอนด์ ซี ไอ ทริ๊งค โยว อะกรี)
nobody weird like me
(โนบอดี้ เวี๊ยด ไล๊ค มี)

riding down the path
(ไรดอิง เดาน เดอะ พาธ)
on the back of a giraffe
(ออน เดอะ แบ็ค อ็อฝ อะ จิราฟ)
me and the giraffe laughed
(มี แอนด์ เดอะ จิราฟ ล๊าฟ)
cause i passed some gas
(ค๊อส ไอ พาสส ซัม แก๊ซ)

bust my britches
(บัซท มาย britches)
bless my soul
(เบล๊ส มาย โซล)
i’m a freak of nature
(แอม มา ฟรี๊ค อ็อฝ เน๊เจ้อร์)
walking totem pole
(วอคกิง totem โพล)
look and see i think you’ll agree
(ลุ๊ค แอนด์ ซี ไอ ทริ๊งค โยว อะกรี)
nobody weird like me
(โนบอดี้ เวี๊ยด ไล๊ค มี)

enchanted as a rabbit
(เอ็นแช๊นท แอส ซา แร๊บบิท)
that my life is a dream
(แดท มาย ไล๊ฟ อีส ซา ดรีม)
well everything is never
(เวลล เอ๊วี่ติง อีส เน๊เฝ่อร์)
just as it seems
(จั๊สท แอส ซิท ซีม)

the freakiest show i know
(เดอะ freakiest โชว์ ไอ โนว์)
is the show of my own
(อีส เดอะ โชว์ อ็อฝ มาย โอว์น)
living my life in and out
(ลีฝอิง มาย ไล๊ฟ อิน แอนด์ เอ๊าท)
of the twilight zone
(อ็อฝ เดอะ ทไวไล้ท โซน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Nobody Weird Like Me คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น