เนื้อเพลง Last Goodbye คำอ่านไทย Atomic Kitten

Ain’t no headlights on the road tonight
(เอน โน เฮดไลท์ ออน เดอะ โร้ด ทูไน๊ท)
Everybody here is sleeping tight
(เอวี่บอดี้ เฮียร อีส สลีพพิง ไท๊ท)
Ain’t nobody gonna find us here
(เอน โนบอดี้ กอนนา ไฟนด์ อัช เฮียร)
We’ll disappear
(เวลล ดิสแอ๊พเพียร์)
There’s a dancer in the arms of love
(แดร์ ซา แดนเซอ อิน ดิ อาร์ม ออฟ เลิฟ)
And he’s dancing on the sky above
(แอนด์ ฮีส แด๊นซิง ออน เดอะ สกาย อะโบ๊ฝ)
And the truth is that we’ll never know where love will flow
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อีส แดท เวลล เน๊เว่อร์ โนว์ แวร์ เลิฟ วิล โฟลว์)

Aim high
(เอม ไฮฮ)
Shoot low
(ชู๊ท โลว)
[Gotta aim high, shoot low baby]
([ กอทดา เอม ไฮฮ , ชู๊ท โลว เบ๊บี้ ])

Ain’t no headlights on the road tonight
(เอน โน เฮดไลท์ ออน เดอะ โร้ด ทูไน๊ท)
Ain’t nobody here to make it right
(เอน โนบอดี้ เฮียร ทู เม้ค อิท ไร๊ท)
Cos we couldn’t seem to find a way, for love to stay
(โคส วี คูดซึ่น ซีม ทู ไฟนด์ อะ เวย์ , ฟอร์ เลิฟ ทู สเทย์)
If you had another night to give
(อิ๊ฟ ยู แฮด อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู กี๊ฝ)
I would have another night to live
(ไอ วู๊ด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู ลีฟ)
But you’re never gonna see me cry the last goodbye
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เว่อร์ กอนนา ซี มี คราย เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย)

[The last goodbye]
([ เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย ])

Is it cloudy where you are tonight?
(อีส ซิด คเลาดอิ แวร์ ยู อาร์ ทูไน๊ท)
Are the neon lights shining bright?
(อาร์ เดอะ นีออน ไล๊ท ไชนิ ไบร๊ท)
Are you looking for a place to stay to get away? [can’t get away]
(อาร์ ยู ลุคกิ้ง ฟอร์ รา เพลส ทู สเทย์ ทู เก็ท อะเวย์ [ แค้น เก็ท อะเวย์ ])
And the days are horses down the hill,
(แอนด์ เดอะ เดย์ แซร์ ฮอร์ส ดาวน์ เดอะ ฮิลล์ ,)
Running fast and there’s no time to kill
(รันนิง ฟาสท แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู คิลล์)
And the truth is that we’ll never know where love will flow
(แอนด์ เดอะ ทรู๊ธ อีส แดท เวลล เน๊เว่อร์ โนว์ แวร์ เลิฟ วิล โฟลว์)
[adsense]
Aim high
(เอม ไฮฮ)
Shoot low
(ชู๊ท โลว)
[Gotta aim high, shoot low baby]
([ กอทดา เอม ไฮฮ , ชู๊ท โลว เบ๊บี้ ])

Ain’t no headlights on the road tonight
(เอน โน เฮดไลท์ ออน เดอะ โร้ด ทูไน๊ท)
Ain’t nobody here to make it right
(เอน โนบอดี้ เฮียร ทู เม้ค อิท ไร๊ท)
Cos we couldn’t seem to find a way, for love to stay
(โคส วี คูดซึ่น ซีม ทู ไฟนด์ อะ เวย์ , ฟอร์ เลิฟ ทู สเทย์)
If you had another night to give
(อิ๊ฟ ยู แฮด อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู กี๊ฝ)
I would have another night to live
(ไอ วู๊ด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู ลีฟ)
But you’re never gonna see me cry the last goodbye
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เว่อร์ กอนนา ซี มี คราย เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย)

[The last goodbye]
([ เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย ])

If I could do it over
(อิ๊ฟ ฟาย คูด ดู อิท โอ๊เว่อร์)
I’d do it all again [again]
(อาย ดู อิท ออล อะเกน [ อะเกน ])
And if I got one more chance I wouldn’t change a thing
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย กอท วัน มอร์ แช้นซํ ไอ วูดดึ่น เช้งจํ อะ ติง)

Aim high
(เอม ไฮฮ)
Shoot low
(ชู๊ท โลว)
[Aim high, shoot low baby]
([ เอม ไฮฮ , ชู๊ท โลว เบ๊บี้ ])

Ain’t no headlights on the road tonight [tonight]
(เอน โน เฮดไลท์ ออน เดอะ โร้ด ทูไน๊ท [ ทูไน๊ท ])
Ain’t nobody here to make it right [make it right]
(เอน โนบอดี้ เฮียร ทู เม้ค อิท ไร๊ท [ เม้ค อิท ไร๊ท ])
Cos we couldn’t seem to find a way, for love to stay
(โคส วี คูดซึ่น ซีม ทู ไฟนด์ อะ เวย์ , ฟอร์ เลิฟ ทู สเทย์)
If you had another night to give
(อิ๊ฟ ยู แฮด อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู กี๊ฝ)
I would have another night to live [night to live]
(ไอ วู๊ด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู ลีฟ [ ไน๊ท ทู ลีฟ ])
But you’re never gonna see me cry the last goodbye
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เว่อร์ กอนนา ซี มี คราย เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย)

Ain’t no headlights on the road tonight
(เอน โน เฮดไลท์ ออน เดอะ โร้ด ทูไน๊ท)
Ain’t nobody here to make it right [make it right]
(เอน โนบอดี้ เฮียร ทู เม้ค อิท ไร๊ท [ เม้ค อิท ไร๊ท ])
Cos we couldn’t seem to find a way, for love to stay […stay]
(โคส วี คูดซึ่น ซีม ทู ไฟนด์ อะ เวย์ , ฟอร์ เลิฟ ทู สเทย์ [ สเทย์ ])
If you had another night to give [night to give]
(อิ๊ฟ ยู แฮด อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู กี๊ฝ [ ไน๊ท ทู กี๊ฝ ])
I would have another night to live [night to live]
(ไอ วู๊ด แฮพ อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท ทู ลีฟ [ ไน๊ท ทู ลีฟ ])
But you’re never gonna see me cry the last goodbye
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เว่อร์ กอนนา ซี มี คราย เดอะ ล๊าสท กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Last Goodbye คำอ่านไทย Atomic Kitten

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น