เนื้อเพลง Now And Forever คำอ่านไทย Jimmy Cliff

Now and forever, once and for all
( นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Take your stand, where you belong
(เท้ค ยุร สแทนด์ , แวร์ ยู บีลอง)
Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Take your stand, you’re number one
(เท้ค ยุร สแทนด์ , ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ วัน)

Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
You and I, we will get by
(ยู แอนด์ ดาย , วี วิล เก็ท บาย)
Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
You and I, will not be shy
(ยู แอนด์ ดาย , วิล น็อท บี ชาย)
For what is life, it’s what we make of it
(ฟอร์ ว๊อท อีส ไล๊ฟ , อิทซ ว๊อท วี เม้ค อ็อฝ อิท)
Everyone has a place to fit
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส ซา เพลส ทู ฟิท)
So blaze a new trail from a tale that’s old
(โซ เบลซ อะ นิว ทเรล ฟรอม มา เทล แด้ท โอลด์)
Sing a new song that’s yet unfold, untold
(ซิง อะ นิว ซ็อง แด้ท เย๊ท อันโฟลด , อันโทลด)

Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Work your plan, it’s all in your hands
(เวิ๊ร์ค ยุร แพลน , อิทซ ซอร์ อิน ยุร แฮนด์)
Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Work your plan, you’re number one
(เวิ๊ร์ค ยุร แพลน , ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ วัน)

Yes what is life, it’s what we make of it
(เย็ซ ว๊อท อีส ไล๊ฟ , อิทซ ว๊อท วี เม้ค อ็อฝ อิท)
Everyone has there place to fit
(เอ๊วี่วัน แฮ็ส แดร์ เพลส ทู ฟิท)
It’s for us to bear, for us to win
(อิทซ ฟอร์ อัซ ทู แบร์ , ฟอร์ อัซ ทู วิน)
Through laughter and tears, through thick and thin, you win
(ทรู ลาฟเทอะ แอนด์ เทียร์ , ทรู ทริ๊ค แอนด์ ทริน , ยู วิน)

Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Love is here, so make it clear
(ลัฝ อีส เฮียร , โซ เม้ค กิด เคลียร์)
Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Love is here, so have no fear
(ลัฝ อีส เฮียร , โซ แฮ็ฝ โน เฟียร์)

Now and forever, now and forever, you and I
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , ยู แอนด์ ดาย)
Now and forever, yeah, yeah, yeah
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , เย่ , เย่ , เย่)
Now and forever, you and I, you and I
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , ยู แอนด์ ดาย , ยู แอนด์ ดาย)

Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Take your stand, live up your want, you’re number one
(เท้ค ยุร สแทนด์ , ไล้ฝ อั๊พ ยุร ว้อนท , ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ วัน)
Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Take your stand, live up your want, you’re number one
(เท้ค ยุร สแทนด์ , ไล้ฝ อั๊พ ยุร ว้อนท , ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ วัน)

Now and forever, once and for all
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)
Make your plan, live up your want, you’re number one
(เม้ค ยุร แพลน , ไล้ฝ อั๊พ ยุร ว้อนท , ยัวร์ นั๊มเบ้อร์ วัน)
Now and forever, once and for all…
(นาว แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร , วั๊นซ แอนด์ ฟอร์ ออล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Now And Forever คำอ่านไทย Jimmy Cliff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น