เนื้อเพลง How คำอ่านไทย The Cranberries

Look, you’re standing alone
( ลุ๊ค , ยัวร์ ซแทนดิง อะโลน)
standing alone
(ซแทนดิง อะโลน)
however I should have known
(เฮาเอฝเออะ ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)
I should have known
(ไอ เชิด แฮ็ฝ โนน)

Never before
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
you will ignore
(ยู วิล อิกโน)
I will pretend
(ไอ วิล พรีเท็นด์)

Never before
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
you will ignore
(ยู วิล อิกโน)
I will pretend
(ไอ วิล พรีเท็นด์)

Your world, you’re alone in your place
(ยุร เวิลด , ยัวร์ อะโลน อิน ยุร เพลส)
your alone in your world
(ยุร อะโลน อิน ยุร เวิลด)
your alone in your place
(ยุร อะโลน อิน ยุร เพลส)

Oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)
oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)

Now you’re just walking away
(นาว ยัวร์ จั๊สท วอคกิง อะเวย์)
when you said you always would stay
(เว็น ยู เซ็ด ยู ออลเว เวิด สเทย์)
always would stay
(ออลเว เวิด สเทย์)

Never before
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
you will ignore
(ยู วิล อิกโน)
I will pretend
(ไอ วิล พรีเท็นด์)

Never before
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
you will ignore
(ยู วิล อิกโน)
I will pretend
(ไอ วิล พรีเท็นด์)

In your world, you’re alone in your place
(อิน ยุร เวิลด , ยัวร์ อะโลน อิน ยุร เพลส)
your alone in your world
(ยุร อะโลน อิน ยุร เวิลด)
your alone in your place
(ยุร อะโลน อิน ยุร เพลส)

Oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)
oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)

Never before
(เน๊เฝ่อร์ บีฟอร์)
never again
(เน๊เฝ่อร์ อะเกน)
you will ignore
(ยู วิล อิกโน)
I will pretend
(ไอ วิล พรีเท็นด์)

In your world, you’re alone in your place
(อิน ยุร เวิลด , ยัวร์ อะโลน อิน ยุร เพลส)
your alone in your world
(ยุร อะโลน อิน ยุร เวิลด)
your alone in your place
(ยุร อะโลน อิน ยุร เพลส)

Oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)
oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)
oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)
oh you said you never would leave me alone
(โอ ยู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ เวิด ลี๊ฝ มี อะโลน)
alone
(อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง How คำอ่านไทย The Cranberries

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น