เนื้อเพลง N*ggaz Theme คำอ่านไทย Ja Rule

[Case] [x2]
( [ เค๊ส ] [ x2 ])
It’s plain to see
(อิทซ เพลน ทู ซี)
You can’t change me
(ยู แค็นท เช้งจํ มี)
Cause I’m a be a n*gga for life
(ค๊อส แอม มา บี อะ เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Black Child]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ])
Chorus:
(ค๊อรัส :)
For life we gonna be n*ggas
(ฟอร์ ไล๊ฟ วี กอนนะ บี เอ็น *ggas)
F*ck the world it’s yours my n*ggas
(ฟัค เดอะ เวิลด อิทซ ยุร มาย เอ็น *ggas)
Load the nine and blaze my n*ggas
(โหลด เดอะ ไนน แอนด์ เบลซ มาย เอ็น *ggas)
[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, cause I’m a n*gga for life
(เย่ , ค๊อส แอม มา เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Whos that chipped out
(ฮู แดท chipped เอ๊าท)
Twenty one year old, hot commodity
(ทเว้นที่ วัน เยียร์ โอลด์ , ฮอท คอมม๊อดิที่)
Coming out of a bum deal lottery
(คัมอิง เอ๊าท อ็อฝ อะ บัม ดีล ลอทเทอะริ)
With a flow like sodomy
(วิธ อะ โฟลว์ ไล๊ค ซอดอะมิ)
Put it on your b*tch ass quite properly
(พุท ดิธ ออน ยุร บี *tch อาซ ไคว๊ พรอพเออะลิ)
I suggest you keep all eyes on me
(ไอ ซั๊กเจสท ยู คี๊พ ออล อาย ออน มี)
And dont sleep as it is I’m highly critique
(แอนด์ ด้อนท์ สลี๊พ แอส ซิท อีส แอม ไฮลิ critique)
P*ssy, money, murder it’s part of my mystique
(พี *ssy , มั๊นนี่ , เม๊อร์เด้อร์ อิทซ พาร์ท อ็อฝ มาย มิสติก)
You feelin’ me this here is one of Queens elite
(ยู ฟีลิน มี ดิส เฮียร อีส วัน อ็อฝ ควีน อีหลีท)
Predecessor of the street
(พเรดอิเซเซอะ อ็อฝ เดอะ สทรีท)
While you munch I eat
(ไวล์ ยู มันช ไอ อี๊ท)
JA’s here
(JAs เฮียร)
The n*gga you love but still fear
(เดอะ เอ็น *gga ยู ลัฝ บั๊ท สทิลล เฟียร์)
I done been there done that
(ไอ ดัน บีน แดร์ ดัน แดท)
Now n*gga it’s my year
(นาว เอ็น *gga อิทซ มาย เยียร์)
I can leave you on the clear view
(ไอ แคน ลี๊ฝ ยู ออน เดอะ เคลียร์ ฝิว)
If you ain’t yet clear
(อิ๊ฟ ยู เอน เย๊ท เคลียร์)
Matter of fact if you breathin’ be glad you got air
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท อิ๊ฟ ยู บีตดิน บี แกล๊ด ยู ก็อท แอร์)
Shut the f*ck up
(ชั๊ท เดอะ ฟัค อั๊พ)
When grown folks are talkin you hear
(เว็น กโรน โฟล้ค แซร์ ทอคกิ่น ยู เฮียร)
Or get your sh*t blown baby
(ออ เก็ท ยุร ฌะ *ที บโลน เบ๊บี้)
From mouth to ear
(ฟรอม เม๊าธ ทู เอียร)
Don’t fear when you smoke weed and f*ckin’ your wife
(ด้อนท์ เฟียร์ เว็น ยู สโม๊ค วี แอนด์ ฟัคin ยุร ไว๊ฟ)
Why? cause I’m a n*gga for life
(วาย ค๊อส แอม มา เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Black Child] [x2]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ] [ x2 ])
For life we gonna be n*ggas
(ฟอร์ ไล๊ฟ วี กอนนะ บี เอ็น *ggas)
F*ck the world it’s yours my n*ggas
(ฟัค เดอะ เวิลด อิทซ ยุร มาย เอ็น *ggas)
Load the nine and blaze my n*ggas
(โหลด เดอะ ไนน แอนด์ เบลซ มาย เอ็น *ggas)
[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, cause I’m a n*gga for life
(เย่ , ค๊อส แอม มา เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Spare yourself the reality of a n ass whippin’
(สแพร์ ยุรเซลฟ เดอะ ริแอลอิทิ อ็อฝ อะ เอ็น อาซ whippin)
What I’m givin’ when I be gettin’ tight and start flippin’
(ว๊อท แอม กีฝอิน เว็น นาย บี เกดดิน ไท๊ท แอนด์ สท๊าร์ท ฟริพพิน)
On your b*tch ass n*ggas that like formin’ a cipher
(ออน ยุร บี *tch อาซ เอ็น *ggas แดท ไล๊ค formin อะ ไซเฟอะ)
Gates me hyper
(เกท มี ไฮเพอ)
Want the real I’m a slice ya
(ว้อนท เดอะ เรียล แอม มา สไล๊ซ ยา)
Light ya
(ไล๊ท ยา)
Ass up with sixteen or more slugs
(อาซ อั๊พ วิธ ซิคซทีน ออ โม ซลัก)
Comin’ from my snub nose bull dog
(คัมอิน ฟรอม มาย ซนับ โน้ส บูลล ด้อกก)
Raw, to the core lets lay down some laws
(รอว์ , ทู เดอะ คอร์ เล็ท เลย์ เดาน ซัม ลอว์)
This is JA’s house bow down or bring the war
(ดิส ซิส JAs เฮ้าส บาว เดาน ออ บริง เดอะ วอร์)
Mother f*ckers
(ม๊าเธ่อร์ ฟัคers)
Ya’ll don’t want to touch what’s hot
(ยอล ด้อนท์ ว้อนท ทู ทั๊ช ว๊อท ฮอท)
Whatever it be mic, glock, drug spot
(ฮว็อทเอฝเออะ อิท บี ไมคะ , คล็อก , ดรัก สพอท)
Like a b*tch you scared of life and takin’ chances
(ไล๊ค เก บี *tch ยู ซคา อ็อฝ ไล๊ฟ แอนด์ ทอคกิ่น แช้นซํ)
And right now you showin’ more ass then an exotic dancer
(แอนด์ ไร๊ท นาว ยู โชว์วิน โม อาซ เด็น แอน เอ็กสอทอิค แดนเซอร์)
The answer is this
(ดิ แอ๊นเซ่อร อีส ดิส)
N*ggas don’t wanna touch
(เอ็น *ggas ด้อนท์ วอนนา ทั๊ช)
JA is livin’ stronger then a f*cking coke rush
(จา อีส ลีฝอิน สตองเกอร์ เด็น อะ เอฟ *คิง โคค รัช)
See on the streets we be killin n*ggas like cash
(ซี ออน เดอะ สทรีท วี บี คิลลิน เอ็น *ggas ไล๊ค แค๊ช)
And you heard I.N.C. n*gga it’s murda
(แอนด์ ยู เฮิด ดาย เอ็น ซี เอ็น *gga อิทซ เมอร์ดา)

[Case] [x2]
([ เค๊ส ] [ x2 ])
It’s plain to see
(อิทซ เพลน ทู ซี)
You can’t change me
(ยู แค็นท เช้งจํ มี)
Cause I’m a be a n*gga for life
(ค๊อส แอม มา บี อะ เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Black Child]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ])
For life we gonna be n*ggas
(ฟอร์ ไล๊ฟ วี กอนนะ บี เอ็น *ggas)
F*ck the world it’s yours my n*ggas
(ฟัค เดอะ เวิลด อิทซ ยุร มาย เอ็น *ggas)
Load the nine and blaze my n*ggas
(โหลด เดอะ ไนน แอนด์ เบลซ มาย เอ็น *ggas)
[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, cause I’m a n*gga for life
(เย่ , ค๊อส แอม มา เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

[Ja Rule]
([ จา รูล ])
N*gga, I live among thorough breads
(เอ็น *gga , ไอ ไล้ฝ อะมอง เทรอโร่ เบร้ด)
Raised to blaze lead
(เร้ส ทู เบลซ ลี๊ด)
If you get shot play dead
(อิ๊ฟ ยู เก็ท ฌ็อท เพลย์ เด้ด)
And put two in his head
(แอนด์ พุท ทู อิน ฮิส เฮด)
I’m known to pasteurize
(แอม โนน ทู แพซเชอะไรส)
And criticize
(แอนด์ ครีทอิไซส)
A n*gga size
(อะ เอ็น *gga ไซ๊ซ)
look him right in the eyes
(ลุ๊ค ฮิม ไร๊ท อิน ดิ อาย)
And leave him dead where he lies
(แอนด์ ลี๊ฝ ฮิม เด้ด แวร์ ฮี ไล)
We come through mobbin’
(วี คัม ทรู มอบบิน)
Like crips from Compton
(ไล๊ค คริป ฟรอม คอมตัน)
We’re all in burners and sippin’ on gin
(เวีย ออล อิน เบอเนอะ แซน ซิบปิ่น ออน จิน)
F*ck Flossin’
(ฟัค ฟอสซิน)
N*gga I’m burnin’ iron
(เอ็น *gga แอม เบินนิน ไอ๊อ้อน)
And if you aint buyin’
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เอน บายเอน)
Then you’re dyin’
(เด็น ยัวร์ ดายอิน)
From denyin’
(ฟรอม ดีนายเอน)
I’m so inspirin’
(แอม โซ inspirin)
To the youth, see I’m settin it strait
(ทู เดอะ ยู๊ธ , ซี แอม เซทดิน หนิด ซทเรท)
Lettin’ them know never to step on nothin’ less then an eighth
(เลทดิน เด็ม โนว์ เน๊เฝ่อร์ ทู สเท็พ ออน นอทติน เลซ เด็น แอน เอธ)
And the longer it takes
(แอนด์ เดอะ ลองเงอ อิท เท้ค)
Some body is gonna die for it
(ซัม บ๊อดี้ อีส กอนนะ ดาย ฟอร์ อิท)
The streets is watchin’
(เดอะ สทรีท ซิส วันชิน)
Jigga warned you dont ignore it
(จิ๊กกา วอร์น ยู ด้อนท์ อิกโน อิท)
It’s only n*ggas holdin
(อิทซ โอ๊นลี่ เอ็น *ggas โฮดดิน)
Go JAP and blow yen
(โก แจ็พ แอนด์ โบลว์ เย็น)
With the six double strait out of the pin
(วิธ เดอะ ซิกซ์ ดั๊บเบิ้ล ซทเรท เอ๊าท อ็อฝ เดอะ พิน)
Brandishin
(Brandishin)
Steal for the ice
(สทีล ฟอร์ ดิ ไอ๊ซ์)
Hioldin my d*ck
(Hioldin มาย ดี *ck)
Talkin sh*t
(ทอคกิ่น ฌะ *ที)
Shootin’ dice
(ชูดทิน ไดซ)
A n*gga for life
(อะ เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

So whatcha sayin’ is
(โซ วอทชา เซย์อิน อีส)
What the f*ck is a n*gga?
(ว๊อท เดอะ ฟัค อีส ซา เอ็น *gga)
Rob a b*tch, slap a b*tch
(ร๊อบ อะ บี *tch , ซแล็พ อะ บี *tch)
All that sh*t
(ออล แดท ฌะ *ที)

[Black Child] [x2]
([ แบล๊ค ชายลํดํ ] [ x2 ])
For life we gonna be n*ggas
(ฟอร์ ไล๊ฟ วี กอนนะ บี เอ็น *ggas)
F*ck the world it’s yours my n*ggas
(ฟัค เดอะ เวิลด อิทซ ยุร มาย เอ็น *ggas)
Load the nine and blaze my n*ggas
(โหลด เดอะ ไนน แอนด์ เบลซ มาย เอ็น *ggas)
[Ja Rule]
([ จา รูล ])
Yeah, cause I’m a n*gga for life
(เย่ , ค๊อส แอม มา เอ็น *gga ฟอร์ ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N*ggaz Theme คำอ่านไทย Ja Rule

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น