เนื้อเพลง Runaway Run คำอ่านไทย Hanson

And I Waited For You
( แอนด์ ดาย เว้ท ฟอร์ ยู)
And I Waited For You
(แอนด์ ดาย เว้ท ฟอร์ ยู)

Just A Picture A Feeling And Face
(จั๊สท ดา พิ๊คเจ้อร์ อะ ฟีลอิง แอนด์ เฟซ)
How Could I Forget Your Touch
(ฮาว เคิด ดาย ฟอร์เก๊ท ยุร ทั๊ช)
Your Warm Embrace
(ยุร วอร์ม เอ็มเบรซ)
And The Shoes You Wore With Long Black Satin Lace
(แอนด์ เดอะ ชู ยู โว วิธ ลอง แบล๊ค แซทอิน เลซ)
As You Walk Into My Mind
(แอส ยู ว๊อล์ค อิ๊นทู มาย ไมนด์)

As I Walked Into This Old Forgotten Hall
(แอส ซาย ว๊อล์ค อิ๊นทู ดิส โอลด์ ฟอร์กอทเดน ฮอลล์)
Just One Look And I Began To Fall
(จั๊สท วัน ลุ๊ค แอนด์ ดาย บิแกน ทู ฟอลล์)
Wish I Could Frame You
(วิ๊ช ไอ เคิด เฟรม ยู)
In This Feeling On The Wall
(อิน ดิส ฟีลอิง ออน เดอะ วอลล์)
To Stare At ’til There Is No Time
(ทู สแทร์ แอ็ท ทิล แดร์ อีส โน ไทม์)

Chorus
(ค๊อรัส)
Oh I Waited For You
(โอ ไอ เว้ท ฟอร์ ยู)
Just Hopin’ That You’d Come Back To Me
(จั๊สท โฮพปิน แดท ยูต คัม แบ็ค ทู มี)
I Waited For You
(ไอ เว้ท ฟอร์ ยู)
Run Run Runaway Run
(รัน รัน รันนาเวย์ รัน)
Maybe Someday I Will Find Someone To
(เมบี ซัมเดย์ ไอ วิล ไฟนด์ ซัมวัน ทู)
Run Run Runaway
(รัน รัน รันนาเวย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)

From A Distance Watched The Flowers Brush Your Cheek
(ฟรอม มา ดิ๊สแท่นซํ ว๊อทช เดอะ ฟล๊าวเว่อร์ บรัช ยุร ชีค)
As You Read The Words I Wrote
(แอส ยู รี๊ด เดอะ เวิร์ด ซาย โรท)
I Couldn’t Speak
(ไอ คูดซึ่น สพี๊ค)
And Now I Lay Here Broken Hearted
(แอนด์ นาว ไอ เลย์ เฮียร บโรเค็น ฮาร์ท)
And Blistered Feet
(แอนด์ บลีซเทอะ ฟีท)
As You’re Spinnin’ ’round My Mind
(แอส ยัวร์ สปินนิน ราวนด มาย ไมนด์)

Oh I Waited For You
(โอ ไอ เว้ท ฟอร์ ยู)
Just Dreamin’ Of You Coming To Me
(จั๊สท ดรีมมิน อ็อฝ ยู คัมอิง ทู มี)
I Waited For You
(ไอ เว้ท ฟอร์ ยู)
Run Run Runaway Run
(รัน รัน รันนาเวย์ รัน)
Maybe Someday I Will Find Someone To
(เมบี ซัมเดย์ ไอ วิล ไฟนด์ ซัมวัน ทู)
Run Run Runaway
(รัน รัน รันนาเวย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
Yeah
(เย่)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)

When You Weep
(เว็น ยู วีพ)
You Can Know That It’s All Right
(ยู แคน โนว์ แดท อิทซ ซอร์ ไร๊ท)
As You Sleep
(แอส ยู สลี๊พ)
I’ll Just Follow Your Door Light
(อิลล จั๊สท ฟ๊อลโล่ว ยุร ดอร์ ไล๊ท)
We Can Talk Just As Long As You Hold On Tight
(วี แคน ท๊อล์ค จั๊สท แอส ลอง แอส ยู โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Just One Breath Is A Million Sighs
(จั๊สท วัน บรี๊ทฺรฺ อีส ซา มิ๊ลเลี่ยน ไซ)
I Can Tell Every Breath Your Breathin’
(ไอ แคน เทลล เอ๊เฝอร์รี่ บรี๊ทฺรฺ ยุร บีตดิน)
I Can Feel Every Thought That You’re Thinkin’
(ไอ แคน ฟีล เอ๊เฝอร์รี่ ธอท แดท ยัวร์ ติ้งกิน)
We Can Talk
(วี แคน ท๊อล์ค)
It’s A Thousand Years Gone By
(อิทซ ซา เธ๊าซั่นด เยียร์ กอน บาย)
You And I
(ยู แอนด์ ดาย)

Run Run Runaway Run
(รัน รัน รันนาเวย์ รัน)
Maybe Someday I Will Find Someone To
(เมบี ซัมเดย์ ไอ วิล ไฟนด์ ซัมวัน ทู)
Run Run Runaway
(รัน รัน รันนาเวย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
Run Run Runaway Run
(รัน รัน รันนาเวย์ รัน)
Maybe Someday I Will Find Someone Way
(เมบี ซัมเดย์ ไอ วิล ไฟนด์ ซัมวัน เวย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
Maybe Some Day
(เมบี ซัม เดย์)
I Was Away
(ไอ วอส อะเวย์)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Runaway Run คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น