เนื้อเพลง Where Have You Been คำอ่านไทย Jay-Z

[feat. Beanie Sigel]
( [ ฟีท Beanie Sigel ])

[Beanie Sigel]
([ Beanie Sigel ])
Damn how am I gonna say this sh*t?
(แดมนํ ฮาว แอ็ม ไอ กอนนะ เซย์ ดิส ฌะ *ที)
hey… hey dad, yeah it’s your boy
(เฮ เฮ แด๊ด , เย่ อิทซ ยุร บอย)
remember me? I wanna talk to you scrap
(รีเม๊มเบ่อร์ มี ไอ วอนนา ท๊อล์ค ทู ยู ซคแร็พ)

I remember being kicked out the house
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ บีอิง คิ๊ค เอ๊าท เดอะ เฮ้าส)
’cause I looked just like you
(ค๊อส ไอ ลุ๊ค จั๊สท ไล๊ค ยู)
Said I’d be nothing but a crook
(เซ็ด อาย บี นัธอิง บั๊ท ดา ครุค)
just like you
(จั๊สท ไล๊ค ยู)
The n*ggaz in the hood was shook
(เดอะ เอ็น *ggaz อิน เดอะ ฮุด วอส ฌุค)
Where the just like you
(แวร์ เดอะ จั๊สท ไล๊ค ยู)
‘Cause all they said was little whitey look
(ค๊อส ออล เด เซ็ด วอส ลิ๊ทเทิ่ล whitey ลุ๊ค)
I’m just like you
(แอม จั๊สท ไล๊ค ยู)
But dog I can’t see it at all, sh*t
(บั๊ท ด้อกก ไอ แค็นท ซี อิท แอ็ท ดอร์ , ฌะ *ที)
We never kicked it at all
(วี เน๊เฝ่อร์ คิ๊ค ดิท แอ็ท ดอร์)
We never pitched or kicked at a ball
(วี เน๊เฝ่อร์ พิช ออ คิ๊ค แอ็ท ดา บอล)
dog, you never taught me sh*t
(ด้อกก , ยู เน๊เฝ่อร์ ทอท มี ฌะ *ที)
how to fight, ride a bike, fix a flat
(ฮาว ทู ไฟ้ท , ไรด์ อะ ไบค , ฟิกซ์ อะ แฟลท)
none of that sorts of sh*t
(นัน อ็อฝ แดท ซ๊อร์ท อ็อฝ ฌะ *ที)
N*gga you was an abusive pops
(เอ็น *gga ยู วอส แอน อับยูซิฝ พ็อพ)
f*ck you left me out to dry, stuck
(ฟัค ยู เล๊ฟท มี เอ๊าท ทู ดราย , ซทัค)
gotta teach news to box
(กอททะ ที๊ช นิว ทู บ๊อกซฺ)
gotta teach news to bop
(กอททะ ที๊ช นิว ทู บอป)
and that aint the half of it man
(แอนด์ แดท เอน เดอะ ฮาล์ฟ อ็อฝ อิท แมน)
I gotta teach news to block
(ไอ กอททะ ที๊ช นิว ทู บล๊อค)
It’s about time we have a father to son [n*gga sit down]
(อิทซ อะเบ๊าท ไทม์ วี แฮ็ฝ อะ ฟ๊าเท่อร ทู ซัน [ เอ็น *gga ซิท เดาน ])
sit down let me tell you ’bout your fatherless sons
(ซิท เดาน เล็ท มี เทลล ยู เบาท ยุร ฟาเดอร์เลส ซัน)
how they grew to be men and father they sons
(ฮาว เด กรู ทู บี เม็น แอนด์ ฟ๊าเท่อร เด ซัน)
father they daughters
(ฟ๊าเท่อร เด ด๊อเท่อร์)
n*gga, you left a fatherless daughter
(เอ็น *gga , ยู เล๊ฟท ดา ฟาเดอร์เลส ด๊อเท่อร์)
I never follow your orders
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ฟ๊อลโล่ว ยุร อ๊อร์เด้อร์)
n*gga you make me sick
(เอ็น *gga ยู เม้ค มี ซิ๊ค)
p*ssy you could….ooh
(พี *ssy ยู เคิด อู้)
how you gonna leave these memories in the back of my mind
(ฮาว ยู กอนนะ ลี๊ฝ ฑิส เมรโมรี ซิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย ไมนด์)
I can see it clear as day you smackin my mom
(ไอ แคน ซี อิท เคลียร์ แอส เดย์ ยู สแมกคิน มาย มัม)
I ‘member that day you showed me that gat, that 9
(ไอ เม๊มเบ่อร์ แดท เดย์ ยู โชว์ มี แดท แกท , แดท 9)
put it in my palm when I was young
(พุท ดิธ อิน มาย พาล์ม เว็น นาย วอส ยัง)
and said that would be mine, you turned me out
(แอนด์ เซ็ด แดท เวิด บี ไมน์ , ยู เทิร์น มี เอ๊าท)
the reason why I hit the block
(เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ ฮิท เดอะ บล๊อค)
reason why I tried to hit them cops
(รี๊ซั่น วาย ไอ ทไร ทู ฮิท เด็ม ค็อพ)
reason why I started hittin shots
(รี๊ซั่น วาย ไอ สท๊าร์ท ฮิทดิน ฌ็อท)
reason why I started gettin licked
(รี๊ซั่น วาย ไอ สท๊าร์ท เกดดิน ลิค)
and drinkin syrup and skippin court
(แอนด์ ดริงคิน ซีรัพ แอนด์ skippin คอร์ท)
ginger bread man never think of gettin caught
(จิ๊งเจ้อร เบร้ด แมน เน๊เฝ่อร์ ทริ๊งค อ็อฝ เกดดิน คอท)
look at your hand man damn you fought
(ลุ๊ค แกท ยุร แฮนด์ แมน แดมนํ ยู ฟอท)
n*gga you left my mom
(เอ็น *gga ยู เล๊ฟท มาย มัม)
left us with no good-bye’s
(เล๊ฟท อัซ วิธ โน กู๊ด ไบ)
you left us out to dry
(ยู เล๊ฟท อัซ เอ๊าท ทู ดราย)
you left us with no letters, notes, [nothing!] no replies
(ยู เล๊ฟท อัซ วิธ โน เล็ทเท่อร์ , โน๊ท , [ นัธอิง ! ] โน replies)
no digits numbers was unlisted
(โน ดิ๊จิท นั๊มเบ้อร์ วอส unlisted)
you left us with some of my loneliest night
(ยู เล๊ฟท อัซ วิธ ซัม อ็อฝ มาย โลนลีเอส ไน๊ท)
n*gga some of my hungriest nights
(เอ็น *gga ซัม อ็อฝ มาย hungriest ไน๊ท)
sh*t, one of the reasons for years [sh*t embarrasin]
(ฌะ *ที , วัน อ็อฝ เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ เยียร์ [ ฌะ *ที embarrasin ])
damn we used to think money was white
(แดมนํ วี ยู๊ส ทู ทริ๊งค มั๊นนี่ วอส ไว๊ท)
yeah you gave us life like, fruit from a plant
(เย่ ยู เกฝ อัซ ไล๊ฟ ไล๊ค , ฟรุ๊ท ฟรอม มา แพล๊นท)
we aint eat right from them foods from them stamps
(วี เอน อี๊ท ไร๊ท ฟรอม เด็ม ฟู้ด ฟรอม เด็ม สแทมพ์)
and to think you was my pop,
(แอนด์ ทู ทริ๊งค ยู วอส มาย พ็อพ ,)
man i gotta stop sh*t
(แมน นาย กอททะ สท๊อพ ฌะ *ที)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
Female: Daddy, Where Have You Been?
(ฟี๊เมล : แดดดิ , แวร์ แฮ็ฝ ยู บีน)
Beanie: And when you come home, you got us here all alone
(Beanie : แอนด์ เว็น ยู คัม โฮม , ยู ก็อท อัซ เฮียร ออล อะโลน)
Female: Mommy, Where Daddy Went?
(ฟี๊เมล : มอมมิ , แวร์ แดดดิ เว็นท)
Beanie: You always stick up for him
(Beanie : ยู ออลเว สทิ๊ค อั๊พ ฟอร์ ฮิม)
Always said you’d make up for him
(ออลเว เซ็ด ยูต เม้ค อั๊พ ฟอร์ ฮิม)
Female: Mommy, What Happened Then?
(ฟี๊เมล : มอมมิ , ว๊อท แฮ๊พเพ่น เด็น)
Beanie: What was you cheatin on him?
(Beanie : ว๊อท วอส ยู ชีทดิน ออน ฮิม)
Why he’s always beatin’ on you?
(วาย อีส ออลเว บีดิน ออน ยู)
Female: Daddy, Where Have You Been?
(ฟี๊เมล : แดดดิ , แวร์ แฮ็ฝ ยู บีน)
Beanie: N*gga, you gonna hear me out
(Beanie : เอ็น *gga , ยู กอนนะ เฮียร มี เอ๊าท)

[Jay-Z]
([ เจ ซี ])
I wanted to walk just like him [remember?]
(ไอ ว้อนท ทู ว๊อล์ค จั๊สท ไล๊ค ฮิม [ รีเม๊มเบ่อร์ ])
wanted to talk just like him [word]
(ว้อนท ทู ท๊อล์ค จั๊สท ไล๊ค ฮิม [ เวิร์ด ])
often momma said I look too much
(อ๊อฟเฟ่น มอมมา เซ็ด ดาย ลุ๊ค ทู มัช)
and I thought just like him [it could happen]
(แอนด์ ดาย ธอท จั๊สท ไล๊ค ฮิม [ อิท เคิด แฮ๊พเพ่น ])
wanted to drink Miller nips
(ว้อนท ทู ดริ๊งค มีลเลอะ นิพ)
and smoke Newports just like you
(แอนด์ สโม๊ค Newports จั๊สท ไล๊ค ยู)
but you left me, now I’m goin to court just like you
(บั๊ท ยู เล๊ฟท มี , นาว แอม โกอิน ทู คอร์ท จั๊สท ไล๊ค ยู)
I would say my daddy loves me and he’ll never go away
(ไอ เวิด เซย์ มาย แดดดิ ลัฝ มี แอนด์ เฮ็ลล เน๊เฝ่อร์ โก อะเวย์)
bullsh*t, do you even remember December’s my birthday?
(bullsh*ที , ดู ยู อี๊เฝ่น รีเม๊มเบ่อร์ ดิเซมเบอะ มาย เบริ์ดเดย์)
do you even remember the tender boy
(ดู ยู อี๊เฝ่น รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เท๊นเด้อร์ บอย)
you turned into a cold young man
(ยู เทิร์น อิ๊นทู อะ โคลด์ ยัง แมน)
with one goal and one plan
(วิธ วัน โกล แอนด์ วัน แพลน)
get mommy out of some jam, she was always in one
(เก็ท มอมมิ เอ๊าท อ็อฝ ซัม แจม , ชี วอส ออลเว ซิน วัน)
always short with the income
(ออลเว ช๊อร์ท วิธ ดิ อิ๊นคัม)
always late with the rent
(ออลเว เหลท วิธ เดอะ เร๊นท)
You said that you was comin through
(ยู เซ็ด แดท ยู วอส คัมอิน ทรู)
I would stay in the hallway [waitin]
(ไอ เวิด สเทย์ อิน เดอะ ฮอวเวย์ [ เว๊ทดิน ])
always playin the bench [waitin]
(ออลเว เพลย์ยิน เดอะ เบ๊นช [ เว๊ทดิน ])
and that day came and went
(แอนด์ แดท เดย์ เคม แอนด์ เว็นท)
F*ck You! very much you showed me the worst kind of pain
(ฟัค ยู ! เฝ๊รี่ มัช ยู โชว์ มี เดอะ เวิ๊ร์สท ไคนด์ อ็อฝ เพน)
but I’m stronger and trust me I will never hurt again
(บั๊ท แอม สตองเกอร์ แอนด์ ทรัสท มี ไอ วิล เน๊เฝ่อร์ เฮิร์ท อะเกน)
will never ask mommy why daddy don’t love me?
(วิล เน๊เฝ่อร์ อาสคฺ มอมมิ วาย แดดดิ ด้อนท์ ลัฝ มี)
Why is we so poor?, why is life so ugly?
(วาย อีส วี โซ พัวร์ , วาย อีส ไล๊ฟ โซ อั๊กลี่)
Mommy why is your eyes puffy?
(มอมมิ วาย อีส ยุร อาย พัฟฟิ)
please don’t cry everything’ll be alright
(พลีซ ด้อนท์ คราย everythingll บี ออลไร๊ท)
I know it’s dark now, but we gon’ see the light
(ไอ โนว์ อิทซ ด๊าร์ค นาว , บั๊ท วี ก็อน ซี เดอะ ไล๊ท)
It’s us against the world
(อิทซ อัซ อะเก๊นสท เดอะ เวิลด)
we don’t need him, right? [right]
(วี ด้อนท์ นี๊ด ฮิม , ไร๊ท [ ไร๊ท ])
mommy drivin 6’s now [yeah], I got riches now [yeah]
(มอมมิ ดรายวิน 6s นาว [ เย่ ] , ไอ ก็อท ริชอิส นาว [ เย่ ])
I bought I nice home for both of my sisters now
(ไอ บอท ไอ ไน๊ซ์ โฮม ฟอร์ โบทรฺ อ็อฝ มาย ซิ๊สเท่อร์ นาว)
we doin real good
(วี โดย เรียล กู๊ด)
we don’t miss you now
(วี ด้อนท์ มิซ ยู นาว)
see how life twists around, f*cker?
(ซี ฮาว ไล๊ฟ ทวิสท อะราวนฺดฺ , ฟัคer)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[fade out… sound of staticky LP turning]
([ เฟด เอ๊าท ซาวน์ด อ็อฝ staticky LP เทินนิง ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Where Have You Been คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น