เนื้อเพลง Just to Be Close to You คำอ่านไทย Lionel Richie

Just to be close to you girl
( จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล)
Just for a moment, well just for an hour
(จั๊สท ฟอร์ รา โม๊เม้นท , เวลล จั๊สท ฟอร์ แอน เอาเอ้อร์)
Just to be close to you girl
(จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล)
Oh well ah baby aw
(โอ เวลล อา เบ๊บี้ อาว)

You know I’ve been thru so many changes in my life girl
(ยู โนว์ แอฝ บีน ธรู โซ เมนอิ เช้งจํ ซิน มาย ไล๊ฟ เกิร์ล)
Aw I’ve been up real high where I thought I didn’t need anybody
(อาว แอฝ บีน อั๊พ เรียล ไฮฮ แวร์ ไอ ธอท ไอ ดิ๊นอิน นี๊ด เอนอิบอดิ)
Aw and then again I’ve been down real low where
(อาว แอนด์ เด็น อะเกน แอฝ บีน เดาน เรียล โลว แวร์)
There was no one in my life who needed me
(แดร์ วอส โน วัน อิน มาย ไล๊ฟ ฮู นี๊ด มี)
Aw and I found that material things I thought had so much value
(อาว แอนด์ ดาย เฟานด แดท มะเทียเรียล ทริง ซาย ธอท แฮ็ด โซ มัช แฝ๊ลู่)
Aw girl didn’t really have any value at all
(อาว เกิร์ล ดิ๊นอิน ริแอ็ลลิ แฮ็ฝ เอ๊นี่ แฝ๊ลู่ แอ็ท ดอร์)

There was a lonely man
(แดร์ วอส ซา โลนลิ แมน)
A man with no direction, with no purpose
(อะ แมน วิธ โน ดิเรคฌัน , วิธ โน เพ๊อร์โพส)
With no one to love and no one to love me for, for me
(วิธ โน วัน ทู ลัฝ แอนด์ โน วัน ทู ลัฝ มี ฟอร์ , ฟอร์ มี)
Aw girl then you, then you came into my life
(อาว เกิร์ล เด็น ยู , เด็น ยู เคม อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ)
You made my jagged edges smooth
(ยู เมด มาย แจกกิด เอจ สมู๊ธ)
You made my direction so clear and you aw woman
(ยู เมด มาย ดิเรคฌัน โซ เคลียร์ แอนด์ ยู อาว วู๊แม่น)
You became my purpose my reason for livin’ girl
(ยู บิเคม มาย เพ๊อร์โพส มาย รี๊ซั่น ฟอร์ ลีฝอิน เกิร์ล)

You see you’re my heart, you’re soul
(ยู ซี ยัวร์ มาย ฮาร์ท , ยัวร์ โซล)
You’re my stone inspiration
(ยัวร์ มาย สโทน อินซพิเรฌัน)
Baby oh that’s why I’m standin’ here singin’
(เบ๊บี้ โอ แด้ท วาย แอม แสตนดิน เฮียร ซิงอิน)
And opening my arms to you
(แอนด์ โอเพะนิง มาย อาร์ม ทู ยู)
I wanna say child why don’t you
(ไอ วอนนา เซย์ ชายลํดํ วาย ด้อนท์ ยู)
Take my hand and we’ll live in love forever
(เท้ค มาย แฮนด์ แอนด์ เวลล ไล้ฝ อิน ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร)
Yeah take my hand ooh, we’ll be alone you and me yeah
(เย่ เท้ค มาย แฮนด์ อู้ , เวลล บี อะโลน ยู แอนด์ มี เย่)

Take my hand girl
(เท้ค มาย แฮนด์ เกิร์ล)
We’ll live our lives together yeah together
(เวลล ไล้ฝ เอ๊า ไล้ฝ ทูเก๊ทเธ่อร์ เย่ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Together yeah together
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เย่ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Just to be close to you girl
(จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล)
Just for the moment baby, just for an hour
(จั๊สท ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เบ๊บี้ , จั๊สท ฟอร์ แอน เอาเอ้อร์)
Just to be close to you girl, hey, ooh
(จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล , เฮ , อู้)

I’ve been out there searchin’ so very long baby
(แอฝ บีน เอ๊าท แดร์ เสริทชิน โซ เฝ๊รี่ ลอง เบ๊บี้)
Searchin’ to find somebody just like you
(เสริทชิน ทู ไฟนด์ ซัมบอดี้ จั๊สท ไล๊ค ยู)
And for some folks it takes a lifetime sugar
(แอนด์ ฟอร์ ซัม โฟล้ค ซิท เท้ค ซา ไลฟ์ไทม์ ชู๊ก้าร)
To find in this world a dream come true
(ทู ไฟนด์ อิน ดิส เวิลด อะ ดรีม คัม ทรู)
Why don’t you take my hand
(วาย ด้อนท์ ยู เท้ค มาย แฮนด์)
Oh, we’ll live in love forever yeah
(โอ , เวลล ไล้ฝ อิน ลัฝ ฟอเร๊เฝ่อร เย่)
Take my hand girl, we’ll be alone you and me
(เท้ค มาย แฮนด์ เกิร์ล , เวลล บี อะโลน ยู แอนด์ มี)
Take my hand we’ll spend our lives together,
(เท้ค มาย แฮนด์ เวลล สเพ็นด เอ๊า ไล้ฝ ทูเก๊ทเธ่อร์ ,)
Together, together, together
(ทูเก๊ทเธ่อร์ , ทูเก๊ทเธ่อร์ , ทูเก๊ทเธ่อร์)
Just to be close to you girl
(จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล)
Just for the moment just for the hour
(จั๊สท ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท จั๊สท ฟอร์ เดอะ เอาเอ้อร์)
Just to be close to you girl
(จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล)
I need you baby
(ไอ นี๊ด ยู เบ๊บี้)

To make love to be loved by you baby
(ทู เม้ค ลัฝ ทู บี ลัฝ บาย ยู เบ๊บี้)
To have your warm body close to mine
(ทู แฮ็ฝ ยุร วอร์ม บ๊อดี้ โคลส ทู ไมน์)
To whisper words that make you feel like a woman
(ทู วิสเพ่อร์ เวิร์ด แดท เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค เก วู๊แม่น)
Girl I know our love will stand the test of time
(เกิร์ล ไอ โนว์ เอ๊า ลัฝ วิล สแทนด์ เดอะ เทสท์ อ็อฝ ไทม์)
Just to be close to you girl
(จั๊สท ทู บี โคลส ทู ยู เกิร์ล)

For the moment baby, for the moment baby
(ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เบ๊บี้ , ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เบ๊บี้)
For the moment baby
(ฟอร์ เดอะ โม๊เม้นท เบ๊บี้)
For the sugar, sugar, yeah, yeah,
(ฟอร์ เดอะ ชู๊ก้าร , ชู๊ก้าร , เย่ , เย่ ,)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ,)
Ooh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
(อู้ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ,)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ,)
My arms are still burnin’ girl
(มาย อาร์ม แซร์ สทิลล เบินนิน เกิร์ล)
Ya got me yearnin’ for your love
(ยา ก็อท มี เยียนิน ฟอร์ ยุร ลัฝ)
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Just to Be Close to You คำอ่านไทย Lionel Richie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น