เนื้อเพลง We Don’t Care คำอ่านไทย Kanye West

[Chorus]
( [ ค๊อรัส ])
[Kanye West:]
([ เคนยี เว๊สท : ])
And all my people thats drug dealin jus to get by stack ya money till it gets sky high
(แอนด์ ออล มาย พี๊เพิ่ล แด้ท ดรัก ดิลลิน ยูส ทู เก็ท บาย ซแท็ค ยา มั๊นนี่ ทิลล์ อิท เก็ท สกาย ไฮฮ)
We wasnt supposed to make it past 25 but the jokes on you we still alive
(วี วอสซึ้น ซั๊พโพ้ส ทู เม้ค กิด พาสท์ 25 บั๊ท เดอะ โจ้ก ออน ยู วี สทิลล อะไล๊ฝ)
Throw your hands up in the sky and say we don’t care what people say
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน เดอะ สกาย แอนด์ เซย์ วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)

[Verse One:]
([ เฝิซ วัน : ])
If this is your first time hearing this
(อิ๊ฟ ดิส ซิส ยุร เฟิร์สท ไทม์ เฮียริง ดิส)
You are about to experience something cold man
(ยู อาร์ อะเบ๊าท ทู เอ็กซพี๊เหรียนซํ ซัมติง โคลด์ แมน)
We never had nothing handed took nothing for granted
(วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด นัธอิง แฮนด์ ทุค นัธอิง ฟอร์ แกร๊นท)
Took nothing from no man, man i’m my own man
(ทุค นัธอิง ฟรอม โน แมน , แมน แอม มาย โอว์น แมน)
But as a shorty i looked up to the dopeman
(บั๊ท แอส ซา ชอร์ทดิง ไอ ลุ๊ค อั๊พ ทู เดอะ dopeman)
Only adult man i knew that wasnt a broke man
(โอ๊นลี่ อะดั๊ลท แมน นาย นยู แดท วอสซึ้น ดา บโรค แมน)
Flickin starter coats man, Man you ount no man
(Flickin ซทาเทอะ โค๊ท แมน , แมน ยู ount โน แมน)
We don’t care what people say
(วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
This is for my n*ggas outside all winter
(ดิส ซิส ฟอร์ มาย เอ็น *ggas เอ๊าทไซ้ด ออล วิ๊นเท่อร์)
Cuz this summer they aint finna to say next summer im finna
(คัซ ดิส ซั๊มเม่อร์ เด เอน ฟินนา ทู เซย์ เน๊กซท ซั๊มเม่อร์ แอม ฟินนา)
Sittin in the hood like community colleges
(ซิทดิน อิน เดอะ ฮุด ไล๊ค ค็อมยูนิทิ ค๊อลลิจ)
This dope money here is Lil Treys scholarship
(ดิส โดพ มั๊นนี่ เฮียร อีส ลิล เทรย์ ซคอลเออะฌิพ)
Cause aint no to tuition for havin no ambition
(ค๊อส เอน โน ทู ทิวชั่น ฟอร์ เฮฝวิน โน แอมบิ๊ชั่น)
And aint no loans for sittin your ass at home
(แอนด์ เอน โน โลน ฟอร์ ซิทดิน ยุร อาซ แอ็ท โฮม)
So we forced to sell crack rap and get a job
(โซ วี ฟอร์ซ ทู เซลล์ แคร๊ค แร็พ แอนด์ เก็ท ดา จ๊อบ)
You gotta do something man your ass is grown
(ยู กอททะ ดู ซัมติง แมน ยุร อาซ ซิส กโรน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Kanye West:]
([ เคนยี เว๊สท : ])
Drug dealin jus to get by stack ya money till it gets sky high
(ดรัก ดิลลิน ยูส ทู เก็ท บาย ซแท็ค ยา มั๊นนี่ ทิลล์ อิท เก็ท สกาย ไฮฮ)

Kids Sing Kids Sing
(คิด ซิง คิด ซิง)

[Kanye and Kids:]
([ เคนยี แอนด์ คิด : ])
We wasnt supposed to make it past 25 but the jokes on you we still alive
(วี วอสซึ้น ซั๊พโพ้ส ทู เม้ค กิด พาสท์ 25 บั๊ท เดอะ โจ้ก ออน ยู วี สทิลล อะไล๊ฝ)
Throw your hands up in the sky and say we don’t care what people say
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน เดอะ สกาย แอนด์ เซย์ วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)

[Verse Two:]
([ เฝิซ ทู : ])
The second verse is for my dogs working 9 to 5
(เดอะ เซ๊คคั่น เฝิซ อีส ฟอร์ มาย ด้อกก เวิคกิง 9 ทู 5)
That still hustle cause a n*gga can’t shine off $6.55
(แดท สทิลล เฮสเซล ค๊อส อะ เอ็น *gga แค็นท ไชน์ ออฟฟ $6 55)
And everybody selling make-up, Jacobs
(แอนด์ เอวี่บอดี้ เซลลิง เม้ค อั๊พ , เจคับ)
And bootleg tapes just to get they cake up
(แอนด์ bootleg เท๊พ จั๊สท ทู เก็ท เด เค้ก อั๊พ)
We put sh*t on layaway then come back
(วี พุท ฌะ *ที ออน layaway เด็น คัม แบ็ค)
We claim other kids on our income tax
(วี เคลม อ๊อเธ่อร์ คิด ออน เอ๊า อิ๊นคัม แท๊กซ)
We take that money cop work than push packs to get paid
(วี เท้ค แดท มั๊นนี่ ค็อพ เวิ๊ร์ค แฑ็น พุช แพ็ค ทู เก็ท เพลด)
And we don’t care what people say
(แอนด์ วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
Momma say she wanna move south
(มอมมา เซย์ ชี วอนนา มู๊ฝ เซ๊าธ)
Scratchin lottery tickets Eyes on a new house
(สเกทจิน ลอทเทอะริ ทิ๊คเค๊ท อาย ออน อะ นิว เฮ้าส)
Around the same time Doe ran up in dudes house
(อะราวนฺดฺ เดอะ เซม ไทม์ โด แร็น อั๊พ อิน ดยูด เฮ้าส)
Couldnt get a job
(คูดซึ่น เก็ท ดา จ๊อบ)
So since he couldnt get work he figured hed take work
(โซ ซิ๊นซ ฮี คูดซึ่น เก็ท เวิ๊ร์ค ฮี ฟิ๊กเก้อร ฮีด เท้ค เวิ๊ร์ค)
The drug game bolemic its hard to get weight
(เดอะ ดรัก เกม bolemic อิทซ ฮาร์ด ทู เก็ท เว๊ท)
So n*ggas money is homo its hard to get straight
(โซ เอ็น *ggas มั๊นนี่ อีส โฮโม อิทซ ฮาร์ด ทู เก็ท สเทร๊ท)
So we gon keep baking to the day we get cake.
(โซ วี ก็อน คี๊พ bakings ทู เดอะ เดย์ วี เก็ท เค้ก)
And we dont care what people say
(แอนด์ วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
My N*ggas
(มาย เอ็น *ggas)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Kanye West and Kids:]
([ เคนยี เว๊สท แอนด์ คิด : ])
Drug dealin jus to get by stack ya money till it gets sky high
(ดรัก ดิลลิน ยูส ทู เก็ท บาย ซแท็ค ยา มั๊นนี่ ทิลล์ อิท เก็ท สกาย ไฮฮ)

Kids Sing Kids Sing
(คิด ซิง คิด ซิง)

We wasnt supposed to make it past 25 but the jokes on you we still alive
(วี วอสซึ้น ซั๊พโพ้ส ทู เม้ค กิด พาสท์ 25 บั๊ท เดอะ โจ้ก ออน ยู วี สทิลล อะไล๊ฝ)
Throw your hands up in the sky and say we don’t care what people say
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน เดอะ สกาย แอนด์ เซย์ วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)

[Verse Three:]
([ เฝิซ ทรี : ])
You know the kids gonna act a fool
(ยู โนว์ เดอะ คิด กอนนะ แอ๊คท ดา ฟูล)
When you stop the programs for after school
(เว็น ยู สท๊อพ เดอะ พโรกแร็ม ฟอร์ แอ๊ฟเท่อร สคูล)
And they DCFS them some of them dislecsic
(แอนด์ เด DCFS เด็ม ซัม อ็อฝ เด็ม dislecsic)
They favorite 50 Cent song’s 12 Questions
(เด เฟเฝอะริท 50 เซ็นท ซ็อง 12 เคว๊สชั่น)
We scream, rock, blows, weed park
(วี สครีม , ร๊อค , โบลว์ , วี พาร์ค)
so now we smart
(โซ นาว วี สมาร์ท)
We aint retards the way teachers taught
(วี เอน ริทาด เดอะ เวย์ ที๊ชเช่อร ทอท)
Hold up hold fast we make mo’cash
(โฮลด์ อั๊พ โฮลด์ ฟาสท วี เม้ค mocash)
Now tell my momma i belong in the slow class
(นาว เทลล มาย มอมมา ไอ บีลอง อิน เดอะ สโลว์ คลาสสํ)
It’s bad enough we on welfare
(อิทซ แบ้ด อีน๊าฟ วี ออน เวลแฟ)
You trying to put me on the school bus with the space for the wheel chair
(ยู ทไรอิง ทู พุท มี ออน เดอะ สคูล บัส วิธ เดอะ สเพ๊ซ ฟอร์ เดอะ วีล แชร์)
Im trying to get the car with the chromy wheels here
(แอม ทไรอิง ทู เก็ท เดอะ คารํ วิธ เดอะ chromy วีล เฮียร)
You tryin to cut our lights like we dont live here
(ยู ทายอิน ทู คัท เอ๊า ไล๊ท ไล๊ค วี ด้อนท์ ไล้ฝ เฮียร)
Look at whats handed us our fatheres abandoned us
(ลุ๊ค แกท ว๊อท แฮนด์ อัซ เอ๊า fatheres อะแบ๊นดั้น อัซ)
When we get the hammers gone and call the ambulance
(เว็น วี เก็ท เดอะ แฮ๊มเมอร์ กอน แอนด์ คอลลํ ดิ แอ๊มบูแล้นซ์)
Sometimes i feel no one in this world understands us
(ซัมไทม์ ซาย ฟีล โน วัน อิน ดิส เวิลด อั๊นเด้อรสแทนด อัซ)
But we dont care what people say
(บั๊ท วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)
My N*ggas
(มาย เอ็น *ggas)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Kanye West and Kids:]
([ เคนยี เว๊สท แอนด์ คิด : ])
drug dealin jus to get by stack ya money till it gets sky high
(ดรัก ดิลลิน ยูส ทู เก็ท บาย ซแท็ค ยา มั๊นนี่ ทิลล์ อิท เก็ท สกาย ไฮฮ)

Kids Sing Kids Sing
(คิด ซิง คิด ซิง)

We wasnt supposed to make it past 25 but the jokes on you we still alive
(วี วอสซึ้น ซั๊พโพ้ส ทู เม้ค กิด พาสท์ 25 บั๊ท เดอะ โจ้ก ออน ยู วี สทิลล อะไล๊ฝ)
Throw your hands up in the sky and say we don’t care what people say
(โธรว์ ยุร แฮนด์ อั๊พ อิน เดอะ สกาย แอนด์ เซย์ วี ด้อนท์ แคร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง We Don’t Care คำอ่านไทย Kanye West

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น