เนื้อเพลง I Get Out คำอ่านไทย Lauryn Hill

[Singing Chorus]
( [ ซิงกิง ค๊อรัส ])
I get out, I get out of all your boxes
(ไอ เก็ท เอ๊าท , ไอ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ออล ยุร บ็อกซ)
I get out, you can’t hold me in these chains
(ไอ เก็ท เอ๊าท , ยู แค็นท โฮลด์ มี อิน ฑิส เชน)
I’ll get out
(อิลล เก็ท เอ๊าท)
Father free me from this bondage
(ฟ๊าเท่อร ฟรี มี ฟรอม ดิส บอนดิจ)
Knowin’ my condition
(โนว์อิน มาย คอนดิ๊ชั่น)
Is the reason I must change
(อีส เดอะ รี๊ซั่น นาย มัสท์ เช้งจํ)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
Your stinkin’ resolution
(ยุร สติงคิน เรโสะลยูฌัน)
Is no type of solution
(อีส โน ไท๊พ อ็อฝ โซลู๊ชั่น)
Preventin’ me from freedom
(Preventin มี ฟรอม ฟรีดัม)
Maintainin’ your polution
(Maintainin ยุร polution)
I won’t support your lie no more
(ไอ ว็อนท ซั๊พผอร์ท ยุร ไล โน โม)
I won’t even try no more
(ไอ ว็อนท อี๊เฝ่น ธราย โน โม)
If I have to die, oh Lord
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู ดาย , โอ หลอร์ด)
That’s how I choose to live
(แด้ท ฮาว ไอ ชู๊ส ทู ไล้ฝ)
I won’t be compromised no more
(ไอ ว็อนท บี ค๊อมโพรไหมสํ โน โม)
I can’t be victimised no more
(ไอ แค็นท บี victimised โน โม)
I just don’t sympathize no more
(ไอ จั๊สท ด้อนท์ ซีมพะไธส โน โม)
Cuz now I understand
(คัซ นาว ไอ อั๊นเด้อรสแทนด)
You just wanna use me
(ยู จั๊สท วอนนา ยู๊ส มี)
You say ” love ” then abuse me
(ยู เซย์ ” ลัฝ ” เด็น อะบิ๊วส มี)
You never thought you’d loose me
(ยู เน๊เฝ่อร์ ธอท ยูต ลู้ส มี)
But how quickly we forget
(บั๊ท ฮาว ควีคลิ วี ฟอร์เก๊ท)
That nothin’ is for certain
(แดท นอทติน อีส ฟอร์ เซ๊อร์เท่น)
You thought I’d stay here hurtin’
(ยู ธอท อาย สเทย์ เฮียร ฮาร์ดิน)
Your guilt trip’s just not workin’
(ยุร กิ๊ลท ทริ๊พ จั๊สท น็อท เวิคกิน)
Repressin’ me to death
(Repressin มี ทู เด้ท)
Cuz now I’m choosin’ life, yo
(คัซ นาว แอม ชูซิน ไล๊ฟ , โย)
I take the sacrifice, yo
(ไอ เท้ค เดอะ แซ๊คริไฟซ์ , โย)
If everything must go, then go
(อิ๊ฟ เอ๊วี่ติง มัสท์ โก , เด็น โก)
That’s how I choose to live
(แด้ท ฮาว ไอ ชู๊ส ทู ไล้ฝ)

[Pause]
([ พ๊อส ])

[Singing rest of Verse 1]
([ ซิงกิง เรสท อ็อฝ เฝิซ 1 ])
That’s how I choose to live…
(แด้ท ฮาว ไอ ชู๊ส ทู ไล้ฝ)
Hehehehe, awhh
(Hehehehe , awhh)
No more compromises
(โน โม ค๊อมโพรไหมสํ)
I see past your diguises
(ไอ ซี พาสท์ ยุร diguises)
Blindin’ through mind control
(บลายดิน ทรู ไมนด์ คอนโทรล)
Stealin’ my eternal soul
(สติลลิน มาย อิทเท๊อร์น่อล โซล)
Appealin’ through material
(Appealin ทรู มะเทียเรียล)
To keep me as your slave
(ทู คี๊พ มี แอส ยุร สเล๊ฝ)

[Singing Chorus]
([ ซิงกิง ค๊อรัส ])
But I get out
(บั๊ท ไอ เก็ท เอ๊าท)
Oh, I get out of all your boxes
(โอ , ไอ เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ออล ยุร บ็อกซ)
I get out
(ไอ เก็ท เอ๊าท)
Oh, you can’t hold me in these chains
(โอ , ยู แค็นท โฮลด์ มี อิน ฑิส เชน)
I’ll get out
(อิลล เก็ท เอ๊าท)
Oh, I want out of social bondage
(โอ , ไอ ว้อนท เอ๊าท อ็อฝ โซแฌ็ล บอนดิจ)
Knowin’ my condition
(โนว์อิน มาย คอนดิ๊ชั่น)
Oh, is the reason I must change
(โอ , อีส เดอะ รี๊ซั่น นาย มัสท์ เช้งจํ)

[Singing Verse 2]
([ ซิงกิง เฝิซ 2 ])
See, what you see is what you get
(ซี , ว๊อท ยู ซี อีส ว๊อท ยู เก็ท)
Oh, and you ain’t seen nothin’ yet
(โอ , แอนด์ ยู เอน ซีน นอทติน เย๊ท)
Oh, I don’t care if you’re upset
(โอ , ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ยัวร์ อั๊พเซ็ท)
I could care less if you’re upset
(ไอ เคิด แคร์ เลซ อิ๊ฟ ยัวร์ อั๊พเซ็ท)
See it don’t change the truth
(ซี อิท ด้อนท์ เช้งจํ เดอะ ทรู๊ธ)
And your hurt feeling’s no excuse
(แอนด์ ยุร เฮิร์ท ฟีลอิง โน เอ็กซคิ้วส)
To keep me in this box
(ทู คี๊พ มี อิน ดิส บ๊อกซฺ)
Psychological locks
(ไซโคะลอจอิแค็ล ล๊อค)
Repressin’ true expression
(Repressin ทรู เอ็คซพเรฌอัน)
Cementin’ this repression
(Cementin ดิส ริพเรฌอัน)
Promotin’ mass deception
(โพรโมดิน มาซ ดิเซพฌัน)
So that no one can be healed
(โซ แดท โน วัน แคน บี ฮีล)
I don’t respect your system
(ไอ ด้อนท์ เรสเพ๊คท ยุร ซิ๊สเท่ม)
I won’t protect your system
(ไอ ว็อนท โพรเท๊คท ยุร ซิ๊สเท่ม)
When you talk I don’t listen
(เว็น ยู ท๊อล์ค ไอ ด้อนท์ ลิ๊สซึ่น)
Oh, let my Father’s will be done
(โอ , เล็ท มาย ฟ๊าเท่อร วิล บี ดัน)

[Singing Chorus]
([ ซิงกิง ค๊อรัส ])
And just get out
(แอนด์ จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Oh, just get out of all these bondage
(โอ , จั๊สท เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ออล ฑิส บอนดิจ)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Oh, you can’t hold me in chains
(โอ , ยู แค็นท โฮลด์ มี อิน เชน)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
All these traditions killin’ freedom
(ออล ฑิส เทร๊ดิชั่น คิลลิน ฟรีดัม)
Knowin’ my condition
(โนว์อิน มาย คอนดิ๊ชั่น)
Is the reason I must change
(อีส เดอะ รี๊ซั่น นาย มัสท์ เช้งจํ)

[Singing Verse 3]
([ ซิงกิง เฝิซ 3 ])
I’ve just accepted what you said
(แอฝ จั๊สท แอ๊คเซพท ว๊อท ยู เซ็ด)
Keepin’ me among the dead
(คริพปิน มี อะมอง เดอะ เด้ด)
The only way to know
(ดิ โอ๊นลี่ เวย์ ทู โนว์)
Is to walk then learn and grow
(อีส ทู ว๊อล์ค เด็น เลิร์น แอนด์ โกรว์)
But faith is not your speed
(บั๊ท เฟท อีส น็อท ยุร สพี๊ด)
Oh, you’ve had everyone believed
(โอ , ยู๊ฟ แฮ็ด เอ๊วี่วัน บีลี๊ฝ)
That you’re the sole authority
(แดท ยัวร์ เดอะ โซล ออร์โท๊ริที่)
Just follow the majority
(จั๊สท ฟ๊อลโล่ว เดอะ มะจ๊อริที่)
Afraid to face reality
(อะเฟรด ทู เฟซ ริแอลอิทิ)
The system is a joke
(เดอะ ซิ๊สเท่ม อีส ซา โจ้ก)
Oh, you’d be smart to save your soul
(โอ , ยูต บี สมาร์ท ทู เซฝ ยุร โซล)
Oh, when escape is mind control
(โอ , เว็น เอสเขพ อีส ไมนด์ คอนโทรล)
You spent your life in sacrifice
(ยู ซเพ็นท ยุร ไล๊ฟ อิน แซ๊คริไฟซ์)
To a system for the dead
(ทู อะ ซิ๊สเท่ม ฟอร์ เดอะ เด้ด)
Oh, are you sure…
(โอ , อาร์ ยู ชัวร์)
Where is the passion in this living
(แวร์ อีส เดอะ แพ๊ชชั่น อิน ดิส ลีฝอิง)
Are you sure it’s God you servin’
(อาร์ ยู ชัวร์ อิทซ ก๊อด ยู เซิฝวิน)
Obligated to a system
(Obligated ทู อะ ซิ๊สเท่ม)
Getting less then you’re deserving
(เกดดดิ้ง เลซ เด็น ยัวร์ ดิเสิฝอิง)
Who made up these schools, I say
(ฮู เมด อั๊พ ฑิส สคูล , ไอ เซย์)
Who made up these rules, I say
(ฮู เมด อั๊พ ฑิส รูล , ไอ เซย์)
Animal conditioning
(แอ๊นิมอล conditionings)
Oh, just to keep us as a slave
(โอ , จั๊สท ทู คี๊พ อัซ แอส ซา สเล๊ฝ)

[Singing Chorus]
([ ซิงกิง ค๊อรัส ])
Oh, just get out
(โอ , จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Of this social [?]
(อ็อฝ ดิส โซแฌ็ล [ ])
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
All these traditions are alive
(ออล ฑิส เทร๊ดิชั่น แซร์ อะไล๊ฝ)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Superstition killing freedom
(ซยูเพิซทีฌอัน คีลลิง ฟรีดัม)
Knowin’ my condition
(โนว์อิน มาย คอนดิ๊ชั่น)
Is the reason I must die
(อีส เดอะ รี๊ซั่น นาย มัสท์ ดาย)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)
Let’s get out
(เล็ท เก็ท เอ๊าท)
Let’s get out
(เล็ท เก็ท เอ๊าท)
Knowin’ my condition
(โนว์อิน มาย คอนดิ๊ชั่น)
Is the reason I must die
(อีส เดอะ รี๊ซั่น นาย มัสท์ ดาย)
Just get out
(จั๊สท เก็ท เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Get Out คำอ่านไทย Lauryn Hill

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น