เนื้อเพลง Like Nobody Else คำอ่านไทย Bee Gees

Ev’rything I want I got , and I got you girl
( เอฟรี่ติง ไอ ว้อนท ไอ ก็อท , แอนด์ ดาย ก็อท ยู เกิร์ล)
You really fool me , baby, to my little world
(ยู ริแอ็ลลิ ฟูล มี , เบ๊บี้ , ทู มาย ลิ๊ทเทิ่ล เวิลด)
I love you like nobody else
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)
I love you like nobody else
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)
I love you like nobody else
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)

Put yourself in my place
(พุท ยุรเซลฟ อิน มาย เพลส)
Do you love me too
(ดู ยู ลัฝ มี ทู)
Take a look at my face
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท มาย เฟซ)
The world I say is you
(เดอะ เวิลด ดาย เซย์ อีส ยู)
I love you and nobody else
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
I love you and nobody else
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส)
I love you and nobody else
(ไอ ลัฝ ยู แอนด์ โนบอดี้ เอ๊ลส)

[break]
([ เบร๊ค ])

Play you no games girl [play you no games girl]
(เพลย์ ยู โน เกม เกิร์ล [ เพลย์ ยู โน เกม เกิร์ล ])
I tell you no lies [I tell you no lies]
(ไอ เทลล ยู โน ไล [ ไอ เทลล ยู โน ไล ])
Oh take my loving hands girl [take my hands girl]
(โอ เท้ค มาย ลัฝอิง แฮนด์ เกิร์ล [ เท้ค มาย แฮนด์ เกิร์ล ])
When you look in my eyes [look in my eyes]
(เว็น ยู ลุ๊ค อิน มาย อาย [ ลุ๊ค อิน มาย อาย ])
I love you like nobody else
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)
I love you like nobody else
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โนบอดี้ เอ๊ลส)
I love you like nobody els
(ไอ ลัฝ ยู ไล๊ค โนบอดี้ els)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Like Nobody Else คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น