เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย Danity Kane

[Talking: Aubrey]
( [ ทอคอิง : Aubrey ])
Oh boy
(โอ บอย)
Hey hey
(เฮ เฮ)
Oh no no no
(โอ โน โน โน)
Don’t touch me like that
(ด้อนท์ ทั๊ช มี ไล๊ค แดท)
Oh, oh my god
(โอ , โอ มาย ก๊อด)
Baby
(เบ๊บี้)
No no no no no, no no, we can’t
(โน โน โน โน โน , โน โน , วี แค็นท)

[Aundrea:]
([ Aundrea : ])
You’re so, you just don’t know
(ยัวร์ โซ , ยู จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
What I’d do to you
(ว๊อท อาย ดู ทู ยู)
If this situation were different
(อิ๊ฟ ดิส ซิ๊ทูเอชั่น เวอ ดีฟเฟอะเร็นท)

[Dawn:]
([ ดอว์น : ])
It’s beyond go
(อิทซ บียอนด์ โก)
We’d be on this floor
(เว็ด บี ออน ดิส ฟลอร์)
It’d be on for sho’
(อิทด บี ออน ฟอร์ โช)
It’s too bad that we can’t
(อิทซ ทู แบ้ด แดท วี แค็นท)

[Aubrey: lead vocals]
([ Aubrey : ลี๊ด โฝแค็ล ])
You make me wanna do
(ยู เม้ค มี วอนนา ดู)
Something I never do
(ซัมติง ไอ เน๊เฝ่อร์ ดู)
Wanna go there wit’ you
(วอนนา โก แดร์ วิท ยู)
All the way there, touch me there
(ออล เดอะ เวย์ แดร์ , ทั๊ช มี แดร์)
Take me there wit’ you
(เท้ค มี แดร์ วิท ยู)
Boy I’m scared of you
(บอย แอม ซคา อ็อฝ ยู)
Nothing compares to you
(นัธอิง คอมแพร์ ทู ยู)

[D. Woods: Lead Vocals]
([ ดี วู๊ด : ลี๊ด โฝแค็ล ])
But I’m not prepared to do it
(บั๊ท แอม น็อท พรีแพร์ ทู ดู อิท)
So I can’t love you [right now]
(โซ ไอ แค็นท ลัฝ ยู [ ไร๊ท นาว ])
Like I want to [right now]
(ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
We just can’t do it
(วี จั๊สท แค็นท ดู อิท)
And it’s taking everything in me
(แอนด์ อิทซ เทคอิง เอ๊วี่ติง อิน มี)

I want to [right now]
(ไอ ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
How I want to [right now]
(ฮาว ไอ ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
It’s this one rule
(อิทซ ดิส วัน รูล)
And it’s keeping me from giving you my love
(แอนด์ อิทซ คีพอิง มี ฟรอม กีฝวิง ยู มาย ลัฝ)

[Dawn:]
([ ดอว์น : ])
I must admit
(ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท)
Baby ooh your kiss
(เบ๊บี้ อู้ ยุร คิซ)
It’s taking my mind
(อิทซ เทคอิง มาย ไมนด์)
To places that my body’s never seen before
(ทู เพลส แดท มาย บ๊อดี้ เน๊เฝ่อร์ ซีน บีฟอร์)
Make me want it more
(เม้ค มี ว้อนท ดิธ โม)

[Aundrea:]
([ Aundrea : ])
I know you’re hoping that I bend a little
(ไอ โนว์ ยัวร์ โฮพปิง แดท ไอ เบ็นด อะ ลิ๊ทเทิ่ล)
Give a little more
(กี๊ฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม)

[D.Woods: lead vocals]
([ ดี วู๊ด : ลี๊ด โฝแค็ล ])
You make me wanna do
(ยู เม้ค มี วอนนา ดู)
Something I never do
(ซัมติง ไอ เน๊เฝ่อร์ ดู)
Wanna go there wit’ you
(วอนนา โก แดร์ วิท ยู)
All the way there, touch me there
(ออล เดอะ เวย์ แดร์ , ทั๊ช มี แดร์)
Take me there wit’ you
(เท้ค มี แดร์ วิท ยู)
Ooh boy I’m scared of you
(อู้ บอย แอม ซคา อ็อฝ ยู)
Nothing compares to you
(นัธอิง คอมแพร์ ทู ยู)

[Aubrey: Lead Vocals]
([ Aubrey : ลี๊ด โฝแค็ล ])
But we’re I’m not prepared to do it
(บั๊ท เวีย แอม น็อท พรีแพร์ ทู ดู อิท)
So I can’t love you [right now]
(โซ ไอ แค็นท ลัฝ ยู [ ไร๊ท นาว ])
Like I want to [right now]
(ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
We just can’t do it
(วี จั๊สท แค็นท ดู อิท)
And it’s taking everything in me
(แอนด์ อิทซ เทคอิง เอ๊วี่ติง อิน มี)

I want to [right now]
(ไอ ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
Know I want to [right now]
(โนว์ ไอ ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
But it’s this one rule
(บั๊ท อิทซ ดิส วัน รูล)
And it’s keeping me from giving you my love [My love]
(แอนด์ อิทซ คีพอิง มี ฟรอม กีฝวิง ยู มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ ])

Wanna go all the way [My love]
(วอนนา โก ออล เดอะ เวย์ [ มาย ลัฝ ])
We got a play it safe [My love]
(วี ก็อท ดา เพลย์ อิท เซฟ [ มาย ลัฝ ])
We ain’t doin’ nothing if you don’t [don’t know]
(วี เอน โดย นัธอิง อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ [ ด้อนท์ โนว์ ])
Don’t know some-thin’ bout [My love]
(ด้อนท์ โนว์ ซัม ทริน เบาท [ มาย ลัฝ ])
Nooo [My love]
(นู [ มาย ลัฝ ])
So you just can’t have my love [My love]
(โซ ยู จั๊สท แค็นท แฮ็ฝ มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ ])
Oh ooh oh ooh oh ooh yeah
(โอ อู้ โอ อู้ โอ อู้ เย่)

[Aubrey: Lead Vocals]
([ Aubrey : ลี๊ด โฝแค็ล ])
So I can’t love you, not [right now]
(โซ ไอ แค็นท ลัฝ ยู , น็อท [ ไร๊ท นาว ])
Like I want to [right now]
(ไล๊ค ไก ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
We just can’t do it
(วี จั๊สท แค็นท ดู อิท)
It’s taking everything in me
(อิทซ เทคอิง เอ๊วี่ติง อิน มี)
You know I want to [right now]
(ยู โนว์ ไอ ว้อนท ทู [ ไร๊ท นาว ])
But I gotta love you [right now]
(บั๊ท ไอ กอททะ ลัฝ ยู [ ไร๊ท นาว ])
Like I want to
(ไล๊ค ไก ว้อนท ทู)
And it’s keeping me from giving you my love
(แอนด์ อิทซ คีพอิง มี ฟรอม กีฝวิง ยู มาย ลัฝ)

[Dawn:]
([ ดอว์น : ])
Right there, right there
(ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์)
Touch me there, right there
(ทั๊ช มี แดร์ , ไร๊ท แดร์)
ooh there, there
(อู้ แดร์ , แดร์)
Right there, right there
(ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์)
No, no
(โน , โน)
Right there, right there, right there
(ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์)
No, right there, right there, right there
(โน , ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์ , ไร๊ท แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right Now คำอ่านไทย Danity Kane

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น