เนื้อเพลง No Love คำอ่านไทย Eminem

Love.
(เลิฟ)
Don’t hurt me.
(โด๊นท เฮิร์ท มี)
Don’t hurt me
(โด๊นท เฮิร์ท มี)
No more.
(โน มอร์)
Young Money…
(ยัง มั๊นนี่)
No more.
(โน มอร์)
Love.
(เลิฟ)

[Verse 1 ‒ Lil Wayne:]
([ เฝิซ 1 ?ลิล เวย์นี : ])
Throw dirt on me and grow a wildflower
(โตรว์ เดิร์ท ออน มี แอนด์ โกรว์ อะ วายฟาวเว่อร์)
But it’s “fuck the world”, get a child out her
(บั๊ท อิทซ ฟัค เดอะ เวิลด , เก็ท ดา ชายลํดํ เอ๊าท เฮอ)
Yeah, my life a bitch, but you know nothing about her
(เย่ , มาย ไล๊ฟ อะ บิช , บั๊ท ยู โนว์ นอทติง อะเบ๊าท เฮอ)
Been to hell and back, I can show you vouchers
(บีน ทู เฮ็ลล แอนด์ แบ็ค , ไอ แคน โชว์ ยู เฝาชเออะ)
I’m rolling Sweets, I’m smoking sour
(แอม โรลิง สวี้ท , แอม สโมคคิง ซาวร์)
Married to the game but she broke her vows
(แม๊ร์รี่ ทู เดอะ เกม บั๊ท ชี โบค เฮอ โฝว)
That’s why my bars are full of broken bottles
(แด้ท วาย มาย บาร์ แซร์ ฟูล ออฟ โบคเค่น บ๊อทเทิ่ล)
And my night stands are full of open Bibles, uh.
(แอนด์ มาย ไน๊ท สแทนด์ แซร์ ฟูล ออฟ โอ๊เพ่น ไบบล , อา)
I think about more than I forget
(ไอ ตริ๊งค อะเบ๊าท มอร์ แดน นาย ฟอร์เก๊ท)
But I don’t go around fire expecting not to sweat
(บั๊ท ไอ โด๊นท โก อะราวนฺดฺ ไฟเออะร อิคซฺเพคทิง นอท ทู สเว็ท)
And these niggas know I lay them down, make them beg
(แอนด์ ดีซ นิคกา โนว์ ไอ เลย์ เด็ม ดาวน์ , เม้ค เด็ม เบ๊ก)
Bitches try to kick me while I’m down: I’ll break your leg
(บิทชฺ ธราย ทู คิ๊ค มี ไวล์ แอม ดาวน์ : แอล เบร๊ค ยัวร์ เล้ก)
Money outweighing problems on a triple beam
(มั๊นนี่ เอาทฺเวฝิง โพร๊เบล่ม ออน อะ ทริ๊พเพิ่ล บีม)
I’m sticking to the script, you niggas skipping scenes, uh.
(แอม สทิคกิง ทู เดอะ สคริพท์ , ยู นิคกา สคิพปิง ซีน , อา)
Be good or be good at it
(บี กู๊ด ออ บี กู๊ด แอ็ท ดิท)
Fucking right I’ve got my gun, semi-Cartermatic
(ฟัคคิง ไร๊ท แอบ กอท มาย กัน , เซมิ คาร์เดอมาดิก)
Yeah, put a dick in their mouth, so I guess it’s “fuck what they say”
(เย่ , พุท ดา ดิก อิน แดร์ เม๊าธ , โซ ไอ เกสส อิทซ ฟัค ว๊อท เดย์ เซย์)
I’m high as a bitch: up, up and away
(แอม ไฮฮ แอส ซา บิช : อั๊พ , อั๊พ แอนด์ อะเวย์)
Man, I’ll come down in a couple of days
(แมน , แอล คัม ดาวน์ อิน อะ คั๊พเพิ่ล ออฟ เดย์)
OK, you want me up in a cage, then I’ll come out in beast mode
(โอเค , ยู ว้อนท มี อั๊พ อิน อะ เค้จ , เด็น แอล คัม เอ๊าท อิน บี๊สท โหมด)
I got this world stuck in the safe, combination is the G-code
(ไอ กอท ดิส เวิลด สทัค อิน เดอะ เซฟ , คอมบิเนฌัน อีส เดอะ จี โค้ด)
It’s Weezy motherfucker, blood gang and I’m in bleed mode
(อิทซ วีซี มาเทอร์ฟัคเกอ , บลัด แก๊ง แอนด์ แอม อิน บลี โหมด)
All about my dough but I don’t even check the peep-hole
(ออล อะเบ๊าท มาย โด่ บั๊ท ไอ โด๊นท อี๊เฝ่น เช็ค เดอะ พีพ โฮล)
So you can keep knocking but won’t knock me down
(โซ ยู แคน คี๊พ นอคกิ้ง บั๊ท โวน น๊อค มี ดาวน์)
No love lost, no love found
(โน เลิฟ โลด , โน เลิฟ เฟานด)

[Hook ‒ Eminem & Lil Wayne:]
([ ฮุ๊ค ?เอมมิเนม & ลิล เวย์นี : ])
It’s a little too late to say that you’re sorry now
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท ทู เซย์ แดท ยัวร์ ซ๊อรี่ นาว)
You kicked me when I was down
(ยู คิ๊ค มี เว็น นาย วอส ดาวน์)
But what you say just [don’t hurt me]
(บั๊ท ว๊อท ยู เซย์ เจิ๊สท [ โด๊นท เฮิร์ท มี ])
That’s right bitch [don’t hurt me]
(แด้ท ไร๊ท บิช [ โด๊นท เฮิร์ท มี ])
And I don’t need you [no more]
(แอนด์ ดาย โด๊นท นี๊ด ยู [ โน มอร์ ])
Don’t want to see you [no more]
(โด๊นท ว้อนท ทู ซี ยู [ โน มอร์ ])
Ha, bitch you get [no love]
(ฮา , บิช ยู เก็ท [ โน เลิฟ ])
You showed me nothing but hate
(ยู โชว์ มี นอทติง บั๊ท เฮท)
You ran me into the ground
(ยู แร็น มี อิ๊นทู เดอะ กราวนด์)
But what comes around goes around [yeah, yeah]
(บั๊ท ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ [ เย่ , เย่ ])
I don’t need you [don’t hurt me]
(ไอ โด๊นท นี๊ด ยู [ โด๊นท เฮิร์ท มี ])
That’s right [you don’t hurt me]
(แด้ท ไร๊ท [ ยู โด๊นท เฮิร์ท มี ])
And I don’t need you [no more]
(แอนด์ ดาย โด๊นท นี๊ด ยู [ โน มอร์ ])
Don’t want to see you,
(โด๊นท ว้อนท ทู ซี ยู ,)
Ha, bitch you get [no love, no, no love, no, no love, no, no love]
(ฮา , บิช ยู เก็ท [ โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ ])
Ha, bitch you get [no love, no, no love, no, no love]
(ฮา , บิช ยู เก็ท [ โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ ])
And I don’t need you [no more]
(แอนด์ ดาย โด๊นท นี๊ด ยู [ โน มอร์ ])
Get em
(เก็ท เอ็ม)

[Verse 2 ‒ Eminem:]
([ เฝิซ 2 ?เอมมิเนม : ])
I’m alive again
(แอม อะไล้ฝ อะเกน)
More alive than I have been in my whole entire life
(มอร์ อะไล้ฝ แดน นาย แฮพ บีน อิน มาย โฮล เอ็นไทรํ ไล๊ฟ)
I can see these people’s ears perk up as I begin
(ไอ แคน ซี ดีซ พี๊เพิ่ล เอียร เพิค อั๊พ แอส ซาย บีกิน)
To spaz with the pen, I’m a little bit sicker than most
(ทู สปาซ วิธ เดอะ เพ็น , แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ซิคเกอร์ แดน โมส)
Shit’s finna get thick again
(ชิท ฟินนา เก็ท ทริ๊ค อะเกน)
They say the competition is stiff
(เดย์ เซย์ เดอะ คอมเพเทชั่น อีส ซทิฟ)
But I get a hard dick from this shit, now stick it in
(บั๊ท ไอ เก็ท ดา ฮาร์ด ดิก ฟรอม ดิส ชิท , นาว สทิ๊ค อิท อิน)
[adsense]
I ain’t never giving in again
(ไอ เอน เน๊เว่อร์ กิฟวิง อิน อะเกน)
Caution to the wind, complete freedom
(ค๊อชั่น ทู เดอะ วินด , คอมพลีท ฟรีด้อม)
Look at these rappers, how I treat them
(ลุ๊ค แก๊ด ดีซ แร็ปเปอร์ , ฮาว ไอ ทรี๊ท เด็ม)
So why the fuck would I join ’em when I beat ’em
(โซ วาย เดอะ ฟัค วู๊ด ดาย จอย เอ็ม เว็น นาย บีท เอ็ม)
They call me a freak ’cause
(เดย์ คอลลํ มี อะ ฟรี๊ค ค๊อส)
I like to spit on these pussies ‘fore I eat them
(ไอ ไล๊ค ทู สปิด ออน ดีซ พัซซีซฺ โฟร์ ไอ อี๊ท เด็ม)
Man get these whack cocksuckers off stage
(แมน เก็ท ดีซ ฮแว็ค คอกซักเกอสฺ ออฟฟ สเท๊จ)
Where the fuck is Kanye when you need him?
(แวร์ เดอะ ฟัค อีส เคนยี เว็น ยู นี๊ด ฮิม)
Snatch the mic from him, bitch I’mma let you finish in a minute
(ซแน็ช เดอะ ไมคะ ฟรอม ฮิม , บิช แอมมา เล็ท ยู ฟิ๊หนิช อิน อะ มิ๊หนิท)
Yeah that rap was tight
(เย่ แดท แร็พ วอส ไท๊ท)
But I’m ’bout to spit the greatest verse of all time
(บั๊ท แอม เบ้าท์ ทู สปิด เดอะ เกสเดด เฝิซ ออฟ ออล ไทม์)
So you might wanna go back to the lab tonight and um
(โซ ยู ไม่ วอนนา โก แบ็ค ทู เดอะ แหล๊บ ทูไน๊ท แอนด์ อึม)
Scribble out them rhymes you were gonna spit
(สคริบเบิล เอ๊าท เด็ม ไรมสฺ ยู เวีย กอนนา สปิด)
And start over from scratch and write new ones
(แอนด์ สท๊าร์ท โอ๊เว่อร์ ฟรอม สแครทช แอนด์ ไร๊ท นิว วัน)
But I’m afraid that it ain’t gonna make no difference
(บั๊ท แอม อะเฟรด แดท ดิท เอน กอนนา เม้ค โน ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
When I rip this stage and tear it in half tonight
(เว็น นาย ริพ ดิส สเท๊จ แอนด์ เทียร์ อิท อิน ฮาล์ฟ ทูไน๊ท)
It’s an adrenaline rush to feel the bass thump
(อิทซ แอน อะเดรนนาลิน รัช ทู ฟีล เดอะ เบซ ธัมพ)
From the place all the way to the parking lot, fellow
(ฟรอม เดอะ เพลส ออล เดอะ เวย์ ทู เดอะ พาร์คคิง รอด , เฟ๊ลโล่ว)
Set fire to the mic and ignite the crowd
(เซ็ท ไฟเออะร ทู เดอะ ไมคะ แอนด์ อิ๊กไน๊ท เดอะ คราวดํ)
You can see the sparks from hot metal
(ยู แคน ซี เดอะ สพ๊าร์ค ฟรอม ฮอท เมท่อล)
Cold-hearted from the day I Bogarted the game
(โคลด์ ฮาร์ท ฟรอม เดอะ เดย์ ไอ โบการ์เดด เดอะ เกม)
I so started to rock fellow
(ไอ โซ สท๊าร์ท ทู ร๊อค เฟ๊ลโล่ว)
When I’m not even in my harshest
(เว็น แอม นอท อี๊เฝ่น อิน มาย เฮอเช๊ช)
You can still get roasted ’cause Marsh is not mellow
(ยู แคน สทิลล เก็ท โรซท ค๊อส มาฌ อีส นอท เมลโล)
Til I’m toppling from the top I’m not going to stop
(ทิล แอม ทอพเพิลลิง ฟรอม เดอะ ท๊อพ แอม นอท โกอิ้ง ทู สท๊อพ)
I’m standing on my Monopoly board
(แอม สแตนดิง ออน มาย โมโน๊โพลี่ บอร์ด)
That means I’m on top of my game and it don’t stop
(แดท มีน แอม ออน ท๊อพ ออฟ มาย เกม แอนด์ ดิท โด๊นท สท๊อพ)
Til my hip don’t hop anymore [shit]
(ทิล มาย ฮิพ โด๊นท ฮ๊อบ แอนนี่มอ [ ชิท ])
When you’re so good that you can’t say it
(เว็น ยัวร์ โซ กู๊ด แดท ยู แค้น เซย์ อิท)
‘Cause it ain’t even cool for you to sound cocky anymore [shit]
(ค๊อส อิท เอน อี๊เฝ่น คูล ฟอร์ ยู ทู ซาวน์ด คอคอิ แอนนี่มอ [ ชิท ])
People just get sick cause you spit
(พี๊เพิ่ล เจิ๊สท เก็ท ซิ๊ค ค๊อส ยู สปิด)
These fools can’t drool or dribble a drop anymore
(ดีซ ฟูล แค้น โดร ออ ดริ๊บเบิล อะ ดรอพ แอนนี่มอ)
And you can never break my stride
(แอนด์ ยู แคน เน๊เว่อร์ เบร๊ค มาย ซทไรด)
You never slow the momentum at any moment I’m about to blow
(ยู เน๊เว่อร์ สโลว์ เดอะ โมเม๊นตั้ม แอ็ท เอ๊นี่ โม๊เม้นท แอม อะเบ๊าท ทู โบลว์)
You’ll never take my pride
(โยว เน๊เว่อร์ เท้ค มาย ไพรด์)
Killing the flow, slow venom and the opponent
(คิลลิง เดอะ โฟลว์ , สโลว์ วีน่อม แอนด์ ดิ อ็อพโพเนนท)
Is getting no mercy, mark my words
(อีส เกททิง โน เม๊อร์ซี่ , ม๊าร์ค มาย เวิร์ด)
Ain’t letting up, relentless
(เอน เลทดิง อั๊พ , ริเลนทเล็ซ)
I smell blood, I don’t give a fuck: keep giving them hell
(ไอ สเมลล์ บลัด , ไอ โด๊นท กี๊ฝ อะ ฟัค : คี๊พ กิฟวิง เด็ม เฮ็ลล)
Where was you when I fell and needed help up?
(แวร์ วอส ยู เว็น นาย เฟล แอนด์ นี๊ด เฮ้ลพ อั๊พ)
You get no love
(ยู เก็ท โน เลิฟ)

[Hook ‒ Eminem & Lil Wayne:]
([ ฮุ๊ค ?เอมมิเนม & ลิล เวย์นี : ])
It’s a little too late to say that you’re sorry now
(อิทซ ซา ลิ๊ทเทิ่ล ทู เหลท ทู เซย์ แดท ยัวร์ ซ๊อรี่ นาว)
You kicked me when I was down
(ยู คิ๊ค มี เว็น นาย วอส ดาวน์)
But what you say just [don’t hurt me]
(บั๊ท ว๊อท ยู เซย์ เจิ๊สท [ โด๊นท เฮิร์ท มี ])
That’s right bitch [don’t hurt me]
(แด้ท ไร๊ท บิช [ โด๊นท เฮิร์ท มี ])
And I don’t need you [no more]
(แอนด์ ดาย โด๊นท นี๊ด ยู [ โน มอร์ ])
Don’t want to see you [no more]
(โด๊นท ว้อนท ทู ซี ยู [ โน มอร์ ])
Ha, bitch you get [no love]
(ฮา , บิช ยู เก็ท [ โน เลิฟ ])
You showed me nothing but hate
(ยู โชว์ มี นอทติง บั๊ท เฮท)
You ran me into the ground
(ยู แร็น มี อิ๊นทู เดอะ กราวนด์)
But what comes around goes around [around]
(บั๊ท ว๊อท คัม อะราวนฺดฺ โกซ อะราวนฺดฺ [ อะราวนฺดฺ ])
I don’t need you [don’t hurt me]
(ไอ โด๊นท นี๊ด ยู [ โด๊นท เฮิร์ท มี ])
That’s right [you don’t hurt me]
(แด้ท ไร๊ท [ ยู โด๊นท เฮิร์ท มี ])
And I don’t need you [no more]
(แอนด์ ดาย โด๊นท นี๊ด ยู [ โน มอร์ ])
Don’t want to see you,
(โด๊นท ว้อนท ทู ซี ยู ,)
Ha, bitch you get [no love, no, no love, no, no love, no, no love]
(ฮา , บิช ยู เก็ท [ โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ ])
Ha, bitch you get [no love, no, no love, no, no love]
(ฮา , บิช ยู เก็ท [ โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ , โน , โน เลิฟ ])
And I don’t need you [no more]
(แอนด์ ดาย โด๊นท นี๊ด ยู [ โน มอร์ ])
Bitch, you get [no love]
(บิช , ยู เก็ท [ โน เลิฟ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No Love คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น