เนื้อเพลง Can’t Have You คำอ่านไทย LFO

Yo it’s a big world [for real]
( โย อิทซ ซา บิ๊ก เวิลด [ ฟอร์ เรียล ])
You probably think I’m out there being a player huh [wha?]
(ยู พรอบอับลิ ทริ๊งค แอม เอ๊าท แดร์ บีอิง อะ เพย์เยอร์ ฮู [ wha ])
But yo if I can’t have you, then I don’t want anybody
(บั๊ท โย อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู , เด็น นาย ด้อนท์ ว้อนท เอนอิบอดิ)
That’s my word
(แด้ท มาย เวิร์ด)
So check it out [uh]
(โซ เช็ค อิท เอ๊าท [ อา ])

CHORUS
(ค๊อรัส)
If I can’t have you I don’t want nobody baby [nobody]
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ไอ ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ เบ๊บี้ [ โนบอดี้ ])
If I can’t have you [nobody else, nobody else]
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู [ โนบอดี้ เอ๊ลส , โนบอดี้ เอ๊ลส ])
If I can’t have you I don’t want nobody baby
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู ไอ ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ เบ๊บี้)
If I can’t have you
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)

You got the latest fashion, e-classin’
(ยู ก็อท เดอะ เลทเอ็ซท แฟ๊ชั่น , อี classin)
Body just smashin’ time for some action
(บ๊อดี้ จั๊สท สแมสชิน ไทม์ ฟอร์ ซัม แอคฌัน)
When I hooked you up then I hooked up my last one
(เว็น นาย ฮุ๊ค ยู อั๊พ เด็น นาย ฮุ๊ค อั๊พ มาย ล๊าสท วัน)
On and on got a joint cash fund
(ออน แอนด์ ออน ก็อท ดา จอยนท แค๊ช ฟันด)
Forget your last one
(ฟอร์เก๊ท ยุร ล๊าสท วัน)
He ain’t much
(ฮี เอน มัช)
Mad cuz it’s me not him you touch
(แม้ด คัซ อิทซ มี น็อท ฮิม ยู ทั๊ช)
in the night time when the lights go out
(อิน เดอะ ไน๊ท ไทม์ เว็น เดอะ ไล๊ท โก เอ๊าท)
No doubt Rich Nice is the name you shout
(โน เดาท ริ๊ช ไน๊ซ์ อีส เดอะ เนม ยู เช๊าท)
Yes, yes yawnin’ to the break of dawnin’
(เย็ซ , เย็ซ yawnin ทู เดอะ เบร๊ค อ็อฝ dawnin)
Yeah yeah that’s it don’t stop don’t quit
(เย่ เย่ แด้ท ซิท ด้อนท์ สท๊อพ ด้อนท์ ควิท)
Baby girl and Rich we’re always into something
(เบ๊บี้ เกิร์ล แอนด์ ริ๊ช เวีย ออลเว อิ๊นทู ซัมติง)
If it’s not you then it’s nothing
(อิ๊ฟ อิทซ น็อท ยู เด็น อิทซ นัธอิง)

CHORUS
(ค๊อรัส)

1,2,3,4,5 baby just keep it movin’ all night
(1 , 2 , 3 , 4 , 5 เบ๊บี้ จั๊สท คี๊พ อิท มูฝวิน ออล ไน๊ท)
Need you by my side from dark to sunlight
(นี๊ด ยู บาย มาย ไซด์ ฟรอม ด๊าร์ค ทู ซันไลท์)
Everything is side to side it’s alright [uh]
(เอ๊วี่ติง อีส ไซด์ ทู ไซด์ อิทซ ออลไร๊ท [ อา ])
Listen, we can break fool baby act crazy
(ลิ๊สซึ่น , วี แคน เบร๊ค ฟูล เบ๊บี้ แอ๊คท คเรสิ)
Make waves like a pool baby oh maybe
(เม้ค เว๊ฝ ไล๊ค เก พูล เบ๊บี้ โอ เมบี)
We can shake til dawn breaks
(วี แคน เช้ค ทิล ดอว์น เบร๊ค)
Girl face it, everything you want just take it
(เกิร์ล เฟซ อิท , เอ๊วี่ติง ยู ว้อนท จั๊สท เท้ค กิด)
Shine bright like constellations
(ไชน์ ไบร๊ท ไล๊ค คอนสเท็ลเลฌัน)
Girl you got my heart congratulations
(เกิร์ล ยู ก็อท มาย ฮาร์ท ค็อนกแรชิวเลฌัน)
No need to lie you’re the meaning to my song when it’s on then it’s on
(โน นี๊ด ทู ไล ยัวร์ เดอะ มีนนิง ทู มาย ซ็อง เว็น อิทซ ออน เด็น อิทซ ออน)

CHORUS
(ค๊อรัส)

Clap to this come on
(คแล็พ ทู ดิส คัมมอน)
Clap your hands
(คแล็พ ยุร แฮนด์)

CHORUS
(ค๊อรัส)

I think about you often
(ไอ ทริ๊งค อะเบ๊าท ยู อ๊อฟเฟ่น)
Let’s take a little walk out in Boston
(เล็ท เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล ว๊อล์ค เอ๊าท อิน บอซตัน)
Hip boutiques then freak on Landsdowne street
(ฮิพ บูทีค เด็น ฟรี๊ค ออน Landsdowne สทรีท)
Around ten lay low like Brasco let’s spend a few N’s
(อะราวนฺดฺ เท็น เลย์ โลว ไล๊ค Brasco เล็ท สเพ็นด อะ ฟิว Ns)
and I’ll rhyme for you, do time for you
(แอนด์ อิลล ไรม ฟอร์ ยู , ดู ไทม์ ฟอร์ ยู)
Calculate & carry out the perfect crime for you
(แค๊ลคูเหลท & แค๊รรี่ เอ๊าท เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไคร์ม ฟอร์ ยู)
Let me shine with you, true, you won’t regret it
(เล็ท มี ไชน์ วิธ ยู , ทรู , ยู ว็อนท รีเกร๊ท ดิธ)
But if it’s not you then forget it
(บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ น็อท ยู เด็น ฟอร์เก๊ท ดิธ)

I don’t want nobody else but you
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ เอ๊ลส บั๊ท ยู)
[Nobody, nobody]
([ โนบอดี้ , โนบอดี้ ])
Something about those freaky things you do
(ซัมติง อะเบ๊าท โฑส ฟรีคกี้ ทริง ยู ดู)
[The things you do]
([ เดอะ ทริง ยู ดู ])
Ain’t no one else but you
(เอน โน วัน เอ๊ลส บั๊ท ยู)

CHORUS
(ค๊อรัส)

If I can’t have you then I don’t want nobody
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู เด็น นาย ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้)
If I can’t have you then I don’t want no one [x2]
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู เด็น นาย ด้อนท์ ว้อนท โน วัน [ x2 ])

CHORUS
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Can’t Have You คำอ่านไทย LFO

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น