เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Marques Houston

[Verse 1:]
( [ เฝิซ 1 : ])
Alone
(อะโลน)
Na na na na na
(นา นา นา นา นา)
Alone
(อะโลน)
Na na na na na
(นา นา นา นา นา)
I know [listen up]
(ไอ โนว์ [ ลิ๊สซึ่น อั๊พ ])
Questions cloud my head with why
(เคว๊สชั่น คลาวดํ มาย เฮด วิธ วาย)
Tears on my pillow as I cry
(เทียร์ ออน มาย พิ๊ลโล่ว แอส ซาย คราย)
Makes no sense for us too say goodbye
(เม้ค โน เซ้นส ฟอร์ อัซ ทู เซย์ กู๊ดบาย)
Impossible to hide this pain inside
(อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ไฮด์ ดิส เพน อิ๊นไซด์)
Thinking bout the times we shared
(ติ้งกิง เบาท เดอะ ไทม์ วี แชร์)
Makes me wonder if you even cared
(เม้ค มี วั๊นเด้อร อิ๊ฟ ยู อี๊เฝ่น คารํ)
Contemplating should I let you go
(คอนเอมพลีดิง เชิด ดาย เล็ท ยู โก)
Girl why’d you leave me
(เกิร์ล วาย ยู ลี๊ฝ มี)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Alone
(อะโลน)
I been seating here waiting
(ไอ บีน ซีทอิง เฮียร เวททิง)
By the phone
(บาย เดอะ โฟน)
Give anything to hear
(กี๊ฝ เอนอิธิง ทู เฮียร)
Your tone
(ยุร โทน)
It was all my fault
(อิท วอส ซอร์ มาย ฟอลท)
I know
(ไอ โนว์)
Now I just stand here
(นาว ไอ จั๊สท สแทนด์ เฮียร)
Alone
(อะโลน)
Still remember the day when everything
(สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ เว็น เอ๊วี่ติง)
Went wrong
(เว็นท รอง)
Try to think how it would be if you hadn’t
(ธราย ทู ทริ๊งค ฮาว อิท เวิด บี อิ๊ฟ ยู แฮดอินท)
Gone
(กอน)
Away, shoulda made you stay
(อะเวย์ , โช๊วดา เมด ยู สเทย์)
Now I just stand
(นาว ไอ จั๊สท สแทนด์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Stormy nights and cloudy days
(ซทอมิ ไน๊ท แซน คเลาดอิ เดย์)
Can I fix it, what can I do, what can I say
(แคน นาย ฟิกซ์ อิท , ว๊อท แคน นาย ดู , ว๊อท แคน นาย เซย์)
Feels as if I’m stuck in a maze
(ฟีล แอส อิ๊ฟ แอม ซทัค อิน อะ เมส)
With no way out I think I’m goin insane
(วิธ โน เวย์ เอ๊าท ไอ ทริ๊งค แอม โกอิน อินเซน)
So alone without you
(โซ อะโลน วิธเอ๊าท ยู)
Where’d you go I miss my baby boo
(แวร์ ยู โก ไอ มิซ มาย เบ๊บี้ บู)
It’s a shame cause I can’t breath without you
(อิทซ ซา เชม ค๊อส ไอ แค็นท บรี๊ทฺรฺ วิธเอ๊าท ยู)
Please come back girl
(พลีซ คัม แบ็ค เกิร์ล)
Cause I’m missing you
(ค๊อส แอม มีซซิง ยู)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Alone
(อะโลน)
I been seating here waiting
(ไอ บีน ซีทอิง เฮียร เวททิง)
By the phone [by the phone]
(บาย เดอะ โฟน [ บาย เดอะ โฟน ])
Give anything to hear
(กี๊ฝ เอนอิธิง ทู เฮียร)
Your tone [yeah, ohh ohh]
(ยุร โทน [ เย่ , โอ้ โอ้ ])
It was all my fault
(อิท วอส ซอร์ มาย ฟอลท)
I know [I know…I kno, kno, kno]
(ไอ โนว์ [ ไอ โนว์ ไอ โน , โน , โน ])
Now I just stand here
(นาว ไอ จั๊สท สแทนด์ เฮียร)
Alone
(อะโลน)
Still remember the day when everything
(สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ เว็น เอ๊วี่ติง)
Went wrong
(เว็นท รอง)
Try to think how it would be if you hadn’t
(ธราย ทู ทริ๊งค ฮาว อิท เวิด บี อิ๊ฟ ยู แฮดอินท)
Gone
(กอน)
Away, shoulda made you stay
(อะเวย์ , โช๊วดา เมด ยู สเทย์)
Now I just stand
(นาว ไอ จั๊สท สแทนด์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Why, why, why
(วาย , วาย , วาย)
You leave out of my life
(ยู ลี๊ฝ เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
Need you right here by my side
(นี๊ด ยู ไร๊ท เฮียร บาย มาย ไซด์)
Why, why, why
(วาย , วาย , วาย)
Why oh why
(วาย โอ วาย)

[Chorus 2x:]
([ ค๊อรัส 2x : ])
Alone
(อะโลน)
I been seating here waiting
(ไอ บีน ซีทอิง เฮียร เวททิง)
By the phone [by the phone]
(บาย เดอะ โฟน [ บาย เดอะ โฟน ])
Give anything to hear
(กี๊ฝ เอนอิธิง ทู เฮียร)
Your tone [give anything]
(ยุร โทน [ กี๊ฝ เอนอิธิง ])
It was all my fault
(อิท วอส ซอร์ มาย ฟอลท)
I know
(ไอ โนว์)
Now I just stand here
(นาว ไอ จั๊สท สแทนด์ เฮียร)
Alone
(อะโลน)
Still remember the day when everything
(สทิลล รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ เว็น เอ๊วี่ติง)
Went wrong
(เว็นท รอง)
Try to think how it would be if you hadn’t
(ธราย ทู ทริ๊งค ฮาว อิท เวิด บี อิ๊ฟ ยู แฮดอินท)
Gone
(กอน)
Away, shoulda made you stay
(อะเวย์ , โช๊วดา เมด ยู สเทย์)
Now I just stand [stand]
(นาว ไอ จั๊สท สแทนด์ [ สแทนด์ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alone คำอ่านไทย Marques Houston

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น