เนื้อเพลง Get Out Alive คำอ่านไทย Three Days Grace

No time for goodbye he said
( โน ไทม์ ฟอร์ กู๊ดบาย ฮี เซ็ด)
As he faded away
(แอส ฮี แฟ็ด อะเวย์)
Don’t put your life in someone’s hands
(ด้อนท์ พุท ยุร ไล๊ฟ อิน ซัมวัน แฮนด์)
Their bound to steal it away
(แดร์ บาวนฺดฺ ทู สทีล อิท อะเวย์)
Don’t hide your mistakes
(ด้อนท์ ไฮด์ ยุร มิสเท้ค)
‘Cause they’ll find you, burn you
(ค๊อส เด๊ว ไฟนด์ ยู , เบิร์น ยู)
Then he said
(เด็น ฮี เซ็ด)

If you want to get out alive
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
If you want to get out alive
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)

This is my last time she said
(ดิส ซิส มาย ล๊าสท ไทม์ ชี เซ็ด)
As she faded away
(แอส ชี แฟ็ด อะเวย์)
It’s hard to imagine
(อิทซ ฮาร์ด ทู อิมแม๊จิ้น)
But one day you’ll end up like me
(บั๊ท วัน เดย์ โยว เอ็นด อั๊พ ไล๊ค มี)
Then she said
(เด็น ชี เซ็ด)

If you want to get out alive
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
If you want to get out alive
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
If you want to get out alive [If you want to get out alive]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ [ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ ])
Hold on for your life [Life]
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ [ ไล๊ฟ ])
If you want to get out alive [If you want to get out alive]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ [ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ ])
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)

If I stay it won’t be long
(อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ อิท ว็อนท บี ลอง)
Till I’m burning on the inside
(ทิลล์ แอม เบรินนิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
If I go I can only hope
(อิ๊ฟ ฟาย โก ไอ แคน โอ๊นลี่ โฮพ)
That I make it to the other side
(แดท ไอ เม้ค กิด ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
If you want to get out alive
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
If you want to get out alive
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ)
Hold on for
(โฮลด์ ออน ฟอร์)

If you want to get out alive [If you want to get out alive]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ [ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ ])
Hold on for your life
(โฮลด์ ออน ฟอร์ ยุร ไล๊ฟ)
If you want to get out alive [If you want to get out alive]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ [ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท อะไล๊ฝ ])
Hold on for:
(โฮลด์ ออน ฟอร์ :)

If I stay, it won’t be long
(อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ , อิท ว็อนท บี ลอง)
Till I’m burning on the inside
(ทิลล์ แอม เบรินนิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
If I go I can only hope
(อิ๊ฟ ฟาย โก ไอ แคน โอ๊นลี่ โฮพ)
That I make it to the other side
(แดท ไอ เม้ค กิด ทู ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์)
If I stay, it won’t be long
(อิ๊ฟ ฟาย สเทย์ , อิท ว็อนท บี ลอง)
Till I’m burning on the inside
(ทิลล์ แอม เบรินนิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
If I go, if I go
(อิ๊ฟ ฟาย โก , อิ๊ฟ ฟาย โก)

Burning on the inside
(เบรินนิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Burning on the inside
(เบรินนิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)
Burning on the inside
(เบรินนิง ออน ดิ อิ๊นไซด์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Out Alive คำอ่านไทย Three Days Grace

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น