เนื้อเพลง Grade 9 คำอ่านไทย Barenaked Ladies

I found my locker and I found my classes
( ไอ เฟานด มาย ลอคเคอะ แอนด์ ดาย เฟานด มาย คลาสเซซ)
Lost my lunch and I broke my glasses,
(ล็อซท มาย ลั้นช แอนด์ ดาย บโรค มาย กลาซซิส ,)
That guy is huge! That girl is wailin’!
(แดท กาย อีส ฮิวจ์ ! แดท เกิร์ล อีส เวลิน !)
First day of school and I’m already failing.
(เฟิร์สท เดย์ อ็อฝ สคูล แอนด์ แอม ออลเร๊ดี้ เฟลอิง)

This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)
This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)

I’ve got a blue-and-red Adidas bag and a humongous binder,
(แอฝ ก็อท ดา บลู แอนด์ เร้ด Adidas แบ๊ก แอนด์ อะ humongous ไบนเดอะ ,)
I’m trying my best not to look like a minor niner.
(แอม ทไรอิง มาย เบ๊สท์ น็อท ทู ลุ๊ค ไล๊ค เก ไม๊เน่อร์ niner)
I went out for the football team to prove that I’m a man;
(ไอ เว็นท เอ๊าท ฟอร์ เดอะ ฟุทบอล ทีม ทู พรู๊ฝ แดท แอม มา แมน 😉
I guess I shouldn’t tell them that I like Duran Duran.
(ไอ เกสส ซาย ชูดดึ่น เทลล เด็ม แดท ไอ ไล๊ค Duran Duran)

This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)
This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)

Well, half my friends are crazy and the others are depressed
(เวลล , ฮาล์ฟ มาย เฟรน แซร์ คเรสิ แอนด์ ดิ อ๊อเธ่อร์ แซร์ ดีเพรส)
and none of them can help me study for my math test.
(แอนด์ นัน อ็อฝ เด็ม แคน เฮ้ลพ มี สทีดดี้ ฟอร์ มาย แมตซฺ เทสท์)
I got into the classroom and my knowledge was gone;
(ไอ ก็อท อิ๊นทู เดอะ คลาสรูม แอนด์ มาย นอลเอ็จ วอส กอน 😉
I guess I should’ve studied instead of watching Wrath Of Khan.
(ไอ เกสส ซาย ชูดดิฝ ซทัดอิด อินสเท๊ด อ็อฝ วัทชิง แร็ธ อ็อฝ คาน)

This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)
This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)

They called me chicken legs, they called me four-eyes
(เด คอลลํ มี ชีคเค็น เล้ก , เด คอลลํ มี โฟ อาย)
they called me fatso, they called me buckwheat,
(เด คอลลํ มี fatso , เด คอลลํ มี บัคฮวีท ,)
they called me Eddie
(เด คอลลํ มี เอดดี)

This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)
This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)

I’ve got a red leather tie and pair of rugger pants,
(แอฝ ก็อท ดา เร้ด เล๊เธ่อร์ ไท แอนด์ แพ อ็อฝ รักเกอะ แพ็นท ,)
I put them on and I went to the high school dance.
(ไอ พุท เด็ม ออน แอนด์ ดาย เว็นท ทู เดอะ ไฮฮ สคูล แด๊นซ์)
Dad said I had to be home by eleven –
(แด๊ด เซ็ด ดาย แฮ็ด ทู บี โฮม บาย อิเลฝเอ็น)
aw, man, I’m gonna miss Stairway to Heaven.
(อาว , แมน , แอม กอนนะ มิซ สแตร์เวย์ ทู เฮ๊ฝเฝ่น)

This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)
This is me in grade nine, baby, this is me in grade nine
(ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน , เบ๊บี้ , ดิส ซิส มี อิน เกรด ไนน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Grade 9 คำอ่านไทย Barenaked Ladies

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น