เนื้อเพลง Lily, Rosemary and the Jack of Hearts คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

The festival was over, the boys were all plannin’ for a fall,
(เดอะ เฟซทิแฝ็ล วอส โอ๊เฝ่อร , เดอะ บอย เวอ ออล เพลนนิน ฟอร์ รา ฟอลล์ ,)
The cabaret was quiet except for the drillin’ in the wall.
(เดอะ แคบอะเร วอส ไคว๊เอ้ท เอ็กเซ๊พท ฟอร์ เดอะ drillin อิน เดอะ วอลล์)
The curfew had been lifted and the gamblin’ wheel shut down,
(เดอะ เค๊อร์ฟิว แฮ็ด บีน ลิฟท แอนด์ เดอะ แกมบิน วีล ชั๊ท เดาน ,)
Anyone with any sense had already left town.
(เอนอิวัน วิธ เอ๊นี่ เซ้นส แฮ็ด ออลเร๊ดี้ เล๊ฟท ทาวน์)
He was standin’ in the doorway lookin’ like the Jack of Hearts.
(ฮี วอส แสตนดิน อิน เดอะ ดอร์เวย์ ลุคกิน ไล๊ค เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

He moved across the mirrored room, ” Set it up for everyone, ” he said,
(ฮี มู๊ฝ อะคร๊อส เดอะ มิเร่อร์ รูม , ” เซ็ท ดิธ อั๊พ ฟอร์ เอ๊วี่วัน , ” ฮี เซ็ด ,)
Then everyone commenced to do what they were doin’ before he turned their
(เด็น เอ๊วี่วัน คอมเม๊นซํ ทู ดู ว๊อท เด เวอ โดย บีฟอร์ ฮี เทิร์น แดร์)
heads. Then he walked up to a stranger and he asked him with a grin,
(เฮด เด็น ฮี ว๊อล์ค อั๊พ ทู อะ ซทเรนเจอะ แอนด์ ฮี อาสคฺ ฮิม วิธ อะ กริน ,)
” Could you kindly tell me, friend, what time the show begins? ”
(” เคิด ยู ไคนดลิ เทลล มี , เฟรน , ว๊อท ไทม์ เดอะ โชว์ บีกิน “)
Then he moved into the corner, face down like the Jack of Hearts.
(เด็น ฮี มู๊ฝ อิ๊นทู เดอะ ค๊อร์เน่อร์ , เฟซ เดาน ไล๊ค เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Backstage the girls were playin’ five-card stud by the stairs,
(แบคสเตจ เดอะ เกิร์ล เวอ เพลย์ยิน ไฟฝ ค้าร์ด ซทัด บาย เดอะ สแทร์ ,)
Lily had two queens, she was hopin’ for a third to match her pair.
(ลีลอิ แฮ็ด ทู ควีน , ชี วอส โฮพปิน ฟอร์ รา เทริ๊ด ทู แหมทช์ เฮอ แพ)
Outside the streets were fillin’ up, the window was open wide,
(เอ๊าทไซ้ด เดอะ สทรีท เวอ ฟิลลิน อั๊พ , เดอะ วิ๊นโด้ว วอส โอ๊เพ่น ไวด์ ,)
A gentle breeze was blowin’, you could feel it from inside.
(อะ เจ๊นเทิ่ล บร๊ซ วอส โบลวิน , ยู เคิด ฟีล อิท ฟรอม อิ๊นไซด์)
Lily called another bet and drew up the Jack of Hearts.
(ลีลอิ คอลลํ อะน๊าเทร่อร์ เบ๊ท แอนด์ ดรู อั๊พ เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Big Jim was no one’s fool, he owned the town’s only diamond mine,
(บิ๊ก จิม วอส โน วัน ฟูล , ฮี โอว์น เดอะ ทาวน์ โอ๊นลี่ ได๊ม่อนดํ ไมน์ ,)
He made his usual entrance lookin’ so dandy and so fine.
(ฮี เมด ฮิส ยูฉวล เอนทแร็นซ ลุคกิน โซ แดนดิ แอนด์ โซ ไฟน)
With his bodyguards and silver cane and every hair in place,
(วิธ ฮิส บอดี้การ์ด แซน ซิ๊ลเฝ่อร แคน แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ แฮร์ อิน เพลส ,)
He took whatever he wanted to and he laid it all to waste.
(ฮี ทุค ฮว็อทเอฝเออะ ฮี ว้อนท ทู แอนด์ ฮี เลด ดิท ออล ทู เวซท)
But his bodyguards and silver cane were no match for the Jack of Hearts.
(บั๊ท ฮิส บอดี้การ์ด แซน ซิ๊ลเฝ่อร แคน เวอ โน แหมทช์ ฟอร์ เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Rosemary combed her hair and took a carriage into town,
(โรสแมรี่ โคมบํ เฮอ แฮร์ แอนด์ ทุค กา แคริจ อิ๊นทู ทาวน์ ,)
She slipped in through the side door lookin’ like a queen without a crown.
(ชี สลิป อิน ทรู เดอะ ไซด์ ดอร์ ลุคกิน ไล๊ค เก ควีน วิธเอ๊าท ดา คราวน์)
She fluttered her false eyelashes and whispered in his ear,
(ชี ฟลัทเทอะ เฮอ ฟอลซ eyelashes แซน วิสเพ่อร์ อิน ฮิส เอียร ,)
” Sorry, darlin’, that I’m late, ” but he didn’t seem to hear.
(” ซ๊อรี่ , ดาร์ลิน , แดท แอม เหลท , ” บั๊ท ฮี ดิ๊นอิน ซีม ทู เฮียร)
He was starin’ into space over at the Jack of Hearts.
(ฮี วอส สตาร์ริน อิ๊นทู สเพ๊ซ โอ๊เฝ่อร แรท เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

” I know I’ve seen that face before, ” Big Jim was thinkin’ to himself,
(” ไอ โนว์ แอฝ ซีน แดท เฟซ บีฟอร์ , ” บิ๊ก จิม วอส ติ้งกิน ทู ฮิมเซลฟ ,)
” Maybe down in Mexico or a picture up on somebody’s shelf. ”
(” เมบี เดาน อิน เม๊กซีโค ออ รา พิ๊คเจ้อร์ อั๊พ ออน ซัมบอดี้ เช๊ลฟ “)
But then the crowd began to stamp their feet and the house lights did dim
(บั๊ท เด็น เดอะ คราวดํ บิแกน ทู สแทมพ์ แดร์ ฟีท แอนด์ เดอะ เฮ้าส ไล๊ท ดิด ดิม)
And in the darkness of the room there was only Jim and him,
(แอนด์ อิน เดอะ ดาคเน็ซ อ็อฝ เดอะ รูม แดร์ วอส โอ๊นลี่ จิม แอนด์ ฮิม ,)
Starin’ at the b*tterfly who just drew the Jack of Hearts.
(สตาร์ริน แอ็ท เดอะ บี *tterfly ฮู จั๊สท ดรู เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Lily was a princess, she was fair-skinned and precious as a child,
(ลีลอิ วอส ซา พรีนเซ็ซ , ชี วอส แฟร์ ซคินด แอนด์ พรีเชี๊ยส แอส ซา ชายลํดํ ,)
She did whatever she had to do, she had that certain flash every time she smiled.
(ชี ดิด ฮว็อทเอฝเออะ ชี แฮ็ด ทู ดู , ชี แฮ็ด แดท เซ๊อร์เท่น แฟลช เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ชี สไมล์)
She’d come away from a broken home, had lots of strange affairs
(ชี คัม อะเวย์ ฟรอม มา บโรเค็น โฮม , แฮ็ด ล็อท อ็อฝ สเทร๊งจ แอฟแฟร์)
With men in every walk of life which took her everywhere.
(วิธ เม็น อิน เอ๊เฝอร์รี่ ว๊อล์ค อ็อฝ ไล๊ฟ วิช ทุค เฮอ เอวี่แวร์)
But she’d never met anyone quite like the Jack of Hearts.
(บั๊ท ชี เน๊เฝ่อร์ เม็ท เอนอิวัน ไคว๊ ไล๊ค เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

The hangin’ judge came in unnoticed and was being wined and dined,
(เดอะ แฮนจิ้น จั๊ดจ เคม อิน อะโนทิซท แอนด์ วอส บีอิง วิน แอนด์ ดิน ,)
The drillin’ in the wall kept up but no one seemed to pay it any mind.
(เดอะ drillin อิน เดอะ วอลล์ เค็พท อั๊พ บั๊ท โน วัน ซีม ทู เพย์ อิท เอ๊นี่ ไมนด์)
It was known all around that Lily had Jim’s ring
(อิท วอส โนน ออล อะราวนฺดฺ แดท ลีลอิ แฮ็ด จิม ริง)
And nothing would ever come between Lily and the king.
(แอนด์ นัธอิง เวิด เอ๊เฝ่อร์ คัม บีทะวีน ลีลอิ แอนด์ เดอะ คิง)
No, nothin’ ever would except maybe the Jack of Hearts.
(โน , นอทติน เอ๊เฝ่อร์ เวิด เอ็กเซ๊พท เมบี เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Rosemary started drinkin’ hard and seein’ her reflection in the knife,
(โรสแมรี่ สท๊าร์ท ดริงคิน ฮาร์ด แอนด์ ซีอิน เฮอ ริฟเคลฌัน อิน เดอะ ไน๊ฟ ,)
She was tired of the attention, tired of playin’ the role of Big Jim’s wife.
(ชี วอส ไทร์ อ็อฝ ดิ แอ็ทเทนฌัน , ไทร์ อ็อฝ เพลย์ยิน เดอะ โรล อ็อฝ บิ๊ก จิม ไว๊ฟ)
She had done a lot of bad things, even once tried suicide,
(ชี แฮ็ด ดัน อะ ล็อท อ็อฝ แบ้ด ทริง , อี๊เฝ่น วั๊นซ ทไร ซุยไซ้ด ,)
Was lookin’ to do just one good deed before she died.
(วอส ลุคกิน ทู ดู จั๊สท วัน กู๊ด ดี บีฟอร์ ชี ดาย)
She was gazin’ to the future, riding on the Jack of Hearts.
(ชี วอส gazin ทู เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ , ไรดอิง ออน เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Lily washed her face, took her dress off and buried it away.
(ลีลอิ ว๊อช เฮอ เฟซ , ทุค เฮอ เดรส ออฟฟ แอนด์ เบ๊อรี่ ดิท อะเวย์)
” Has your luck run out? ” she laughed at him, ” Well, I guess you must
(” แฮ็ส ยุร ลัค รัน เอ๊าท ” ชี ล๊าฟ แอ็ท ฮิม , ” เวลล , ไอ เกสส ยู มัสท์)
have known it would someday.
(แฮ็ฝ โนน หนิด เวิด ซัมเดย์)
Be careful not to touch the wall, there’s a brand-new coat of paint,
(บี แค๊ร์ฟูล น็อท ทู ทั๊ช เดอะ วอลล์ , แดร์ ซา แบรนดฺ นิว โค๊ท อ็อฝ เพ้นท ,)
I’m glad to see you’re still alive, you’re lookin’ like a saint. ”
(แอม แกล๊ด ทู ซี ยัวร์ สทิลล อะไล๊ฝ , ยัวร์ ลุคกิน ไล๊ค เก เซ๊นท “)
Down the hallway footsteps were comin’ for the Jack of Hearts.
(เดาน เดอะ ฮอวเวย์ ฟุทเสต็ป เวอ คัมอิน ฟอร์ เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

The backstage manager was pacing all around by his chair.
(เดอะ แบคสเตจ แมนอิเจอะ วอส เพซซิง ออล อะราวนฺดฺ บาย ฮิส แชร์)
” There’s something funny going on, ” he said, ” I can just feel it in the air. ”
(” แดร์ ซัมติง ฟันนิ โกอิ้ง ออน , ” ฮี เซ็ด , ” ไอ แคน จั๊สท ฟีล อิท อิน ดิ แอร์ “)
He went to get the hangin’ judge, but the hangin’ judge was drunk,
(ฮี เว็นท ทู เก็ท เดอะ แฮนจิ้น จั๊ดจ , บั๊ท เดอะ แฮนจิ้น จั๊ดจ วอส ดรั๊งค ,)
As the leading actor hurried by in the costume of a monk.
(แอส เดอะ ลีดอิง แอคเทอะ เฮอริด บาย อิน เดอะ คอซทยูม อ็อฝ อะ มั๊งค)
There was no actor anywhere better than the Jack of Hearts.
(แดร์ วอส โน แอคเทอะ เอนอิฮแว เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Lily’s arms were locked around the man that she dearly loved to touch,
(ลีลอิ อาร์ม เวอ ล๊อค อะราวนฺดฺ เดอะ แมน แดท ชี เดี๊ยร์ลี่ ลัฝ ทู ทั๊ช ,)
She forgot all about the man she couldn’t stand who hounded her so much.
(ชี เฟาะกอท ดอร์ อะเบ๊าท เดอะ แมน ชี คูดซึ่น สแทนด์ ฮู เฮานด เฮอ โซ มัช)
” I’ve missed you so, ” she said to him, and he felt she was sincere,
(” แอฝ มิส ยู โซ , ” ชี เซ็ด ทู ฮิม , แอนด์ ฮี เฟ็ลท ชี วอส ซินเซียร์ ,)
But just beyond the door he felt jealousy and fear.
(บั๊ท จั๊สท บียอนด์ เดอะ ดอร์ ฮี เฟ็ลท เจลอะซิ แอนด์ เฟียร์)
Just another night in the life of the Jack of Hearts.
(จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ ไน๊ท อิน เดอะ ไล๊ฟ อ็อฝ เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

No one knew the circumstance but they say that it happened pretty quick,
(โน วัน นยู เดอะ เซ๊อร์คั่มสแสตนซ์ บั๊ท เด เซย์ แดท ดิธ แฮ๊พเพ่น พริ๊ทที่ ควิค ,)
The door to the dressing room burst open and a cold revolver clicked.
(เดอะ ดอร์ ทู เดอะ ดเรซซิง รูม เบิ๊ร์สท โอ๊เพ่น แอนด์ อะ โคลด์ ริฝอลเฝอะ คลิ๊ก)
And Big Jim was standin’ there, ya couldn’t say surprised,
(แอนด์ บิ๊ก จิม วอส แสตนดิน แดร์ , ยา คูดซึ่น เซย์ เซอร์ไพร๊ส ,)
Rosemary right beside him, steady in her eyes.
(โรสแมรี่ ไร๊ท บีไซด์ ฮิม , สเท๊ดี้ อิน เฮอ อาย)
She was with Big Jim but she was leanin’ to the Jack of Hearts.
(ชี วอส วิธ บิ๊ก จิม บั๊ท ชี วอส ลีนิน ทู เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

Two doors down the boys finally made it through the wall
(ทู ดอร์ เดาน เดอะ บอย ไฟแน็ลลิ เมด อิท ทรู เดอะ วอลล์)
And cleaned out the bank safe, it’s said that they got off with quite a haul.
(แอนด์ คลีน เอ๊าท เดอะ แบ๊งค เซฟ , อิทซ เซ็ด แดท เด ก็อท ออฟฟ วิธ ไคว๊ อะ ฮอล)
In the darkness by the riverbed they waited on the ground
(อิน เดอะ ดาคเน็ซ บาย เดอะ ริฝเวอเบด เด เว้ท ออน เดอะ กราวนด์)
For one more member who had business back in town.
(ฟอร์ วัน โม เม๊มเบ่อร์ ฮู แฮ็ด บีสเน็ซ แบ็ค อิน ทาวน์)
But they couldn’t go no further without the Jack of Hearts.
(บั๊ท เด คูดซึ่น โก โน เฟ๊อร์เธ่อร์ วิธเอ๊าท เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

The next day was hangin’ day, the sky was overcast and black,
(เดอะ เน๊กซท เดย์ วอส แฮนจิ้น เดย์ , เดอะ สกาย วอส โอเฝอะคาซท แอนด์ แบล๊ค ,)
Big Jim lay covered up, killed by a penknife in the back.
(บิ๊ก จิม เลย์ โค๊ฝเฝ่อร์ อั๊พ , คิลล์ บาย อะ penknife อิน เดอะ แบ็ค)
And Rosemary on the gallows, she didn’t even blink,
(แอนด์ โรสแมรี่ ออน เดอะ แกลโลส , ชี ดิ๊นอิน อี๊เฝ่น บลิ๊งค ,)
The hangin’ judge was sober, he hadn’t had a drink.
(เดอะ แฮนจิ้น จั๊ดจ วอส โซเบอะ , ฮี แฮดอินท แฮ็ด อะ ดริ๊งค)
The only person on the scene missin’ was the Jack of Hearts.
(ดิ โอ๊นลี่ เพ๊อร์ซั่น ออน เดอะ ซีน มิซซิน วอส เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

The cabaret was empty now, a sign said, ” Closed for repair, ”
(เดอะ แคบอะเร วอส เอ๊มพที่ นาว , อะ ซายน เซ็ด , ” โคลส ฟอร์ รีแพร์ , “)
Lily had already taken all of the dye out of her hair.
(ลีลอิ แฮ็ด ออลเร๊ดี้ เทคเอ็น ออล อ็อฝ เดอะ ได เอ๊าท อ็อฝ เฮอ แฮร์)
She was thinkin’ ’bout her father, who she very rarely saw,
(ชี วอส ติ้งกิน เบาท เฮอ ฟ๊าเท่อร , ฮู ชี เฝ๊รี่ แรลิ ซอว์ ,)
Thinkin’ ’bout Rosemary and thinkin’ about the law.
(ติ้งกิน เบาท โรสแมรี่ แอนด์ ติ้งกิน อะเบ๊าท เดอะ ลอว์)
But, most of all she was thinkin’ ’bout the Jack of Hearts.
(บั๊ท , โมซท อ็อฝ ออล ชี วอส ติ้งกิน เบาท เดอะ แจ็ค อ็อฝ ฮาร์ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lily, Rosemary and the Jack of Hearts คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น