เนื้อเพลง Rap Superstar คำอ่านไทย Cypress Hill feat Eminem, Noreaga

[Eminem Speaking]
( [ เอมมีนเอม ซพีคอิง ])
Most people don’t see how much work is really involved
(โมซท พี๊เพิ่ล ด้อนท์ ซี ฮาว มัช เวิ๊ร์ค อีส ริแอ็ลลิ อินโฝ๊ลฝ)
in this rap sh*t
(อิน ดิส แร็พ ฌะ *ที)
I didn’t know it
(ไอ ดิ๊นอิน โนว์ อิท)
I didn’t see it
(ไอ ดิ๊นอิน ซี อิท)
I never saw it until i was actually in it
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ซอว์ อิท อันทิล ไอ วอส แอคชัวลิ อิน หนิด)
You really gotta be in it
(ยู ริแอ็ลลิ กอททะ บี อิน หนิด)
To understand what its like
(ทู อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท อิทซ ไล๊ค)
But you always gotta
(บั๊ท ยู ออลเว กอททะ)
People always gotta see your smile
(พี๊เพิ่ล ออลเว กอททะ ซี ยุร สไมล์)
You always gotta put on that fake
(ยู ออลเว กอททะ พุท ออน แดท เฟ้ค)
You know what i’m sayin
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน)
No matter what u just been through
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู จั๊สท บีน ทรู)

[B-Real]
([ บี เรียล ])
So you wanna be a rap superstar
(โซ ยู วอนนา บี อะ แร็พ ซูเปอร์สตาร์)
And live large a big house
(แอนด์ ไล้ฝ ลาร์จ อะ บิ๊ก เฮ้าส)
5 cars, you’re in charge
(5 คารํ , ยัวร์ อิน ชาร์จ)
Comin up in the world
(คัมอิน อั๊พ อิน เดอะ เวิลด)
Don’t trust nobody
(ด้อนท์ ทรัสท โนบอดี้)
Gotta look over your shoulder constantly
(กอททะ ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ยุร โช๊ลเด้อร์ คอนสแท็นทลิ)

[B-Real]
([ บี เรียล ])
I remember the days when i was a young kid growin up
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ เดย์ เว็น นาย วอส ซา ยัง คิด โกรวิน อั๊พ)
Lookin in the mirror dreamin about blowin up
(ลุคกิน อิน เดอะ มิเร่อร์ ดรีมมิน อะเบ๊าท โบลวิน อั๊พ)
To rock crowds make money
(ทู ร๊อค คราวดํ เม้ค มั๊นนี่)
Chill wit the honies
(ชิล วิท เดอะ ฮันนีสฺ)
Sign autographs and whatever the people want from me
(ซายน ออโทะกรัฟ แซน ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ พี๊เพิ่ล ว้อนท ฟรอม มี)
Sh*ts funny
(ฌะ *ts ฟันนิ)
How impossible cream manifest in the games that be comin with it
(ฮาว อิมพ๊อซซิเบิ้ล ครีม แม๊นิเฟสท อิน เดอะ เกม แดท บี คัมอิน วิธ อิท)
Never the less you gotta go for the gusto
(เน๊เฝ่อร์ เดอะ เลซ ยู กอททะ โก ฟอร์ เดอะ กัซโท)
But you don’t know about the blood sweat and tears
(บั๊ท ยู ด้อนท์ โนว์ อะเบ๊าท เดอะ บลัด สเว็ท แอนด์ เทียร์)
and losin some of your peers
(แอนด์ ลูซิน ซัม อ็อฝ ยุร เพีย)
And losin some of your self
(แอนด์ ลูซิน ซัม อ็อฝ ยุร เซลฟ์)
Music has past gone by
(มิ๊วสิค แฮ็ส พาสท์ กอน บาย)
Hopefully you don’t manifest for the wrong guy
(โฮพฟุลิ ยู ด้อนท์ แม๊นิเฟสท ฟอร์ เดอะ รอง กาย)
Egomaniac in the brainiac
(Egomaniac อิน เดอะ brainiac)
Don’t know how to act
(ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู แอ๊คท)
Sh*ts deep
(ฌะ *ts ดี๊พ)
48 tracks
(48 แทร็ค)
Studio gangsta mack
(ซทยูดิโอ แก๊งซดา แมกคฺ)
Sign a deal emcees wanna make a mill
(ซายน อะ ดีล เอมซี วอนนา เม้ค เก มิลล์)
But never will
(บั๊ท เน๊เฝ่อร์ วิล)
Till he crosses over still
(ทิลล์ ฮี ครอสเซซ โอ๊เฝ่อร สทิลล)
Feelin no hate
(ฟีลิน โน เฮท)
But fantasies come wit these
(บั๊ท แฟนตาซีสฺ คัม วิท ฑิส)
Just to sacrifice the taste of makin cheese
(จั๊สท ทู แซ๊คริไฟซ์ เดอะ เท๊ซท อ็อฝ เมกิน ชี๊ส)
You wanna be a rap superstar in the biz
(ยู วอนนา บี อะ แร็พ ซูเปอร์สตาร์ อิน เดอะ บิซ)
And take sh*t from people who don’t know what it is
(แอนด์ เท้ค ฌะ *ที ฟรอม พี๊เพิ่ล ฮู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส)
I wish it was all fun and games
(ไอ วิ๊ช อิท วอส ซอร์ ฟัน แอนด์ เกม)
But the price of fame is high
(บั๊ท เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เฟม อีส ไฮฮ)
And some can’t pay to play
(แอนด์ ซัม แค็นท เพย์ ทู เพลย์)
Trapped in what you rappin about
(แทร๊พ อิน ว๊อท ยู แรพปิน อะเบ๊าท)
Tell me what happened when you lost clout
(เทลล มี ว๊อท แฮ๊พเพ่น เว็น ยู ล็อซท เคาทฺ)
The rout you took started collapsing
(เดอะ เราท ยู ทุค สท๊าร์ท collapsings)
No fans
(โน แฟน)
No fame
(โน เฟม)
No respect
(โน เรสเพ๊คท)
No change
(โน เช้งจํ)
No women
(โน วีมเอิน)
And everyone sh*ts on your name
(แอนด์ เอ๊วี่วัน ฌะ *ts ออน ยุร เนม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
So you wanna be a rap superstar
(โซ ยู วอนนา บี อะ แร็พ ซูเปอร์สตาร์)
And live large
(แอนด์ ไล้ฝ ลาร์จ)
A big house
(อะ บิ๊ก เฮ้าส)
5 cars
(5 คารํ)
The rent charged
(เดอะ เร๊นท ชาร์จ)
Comin up in the world don’t trust nobody
(คัมอิน อั๊พ อิน เดอะ เวิลด ด้อนท์ ทรัสท โนบอดี้)
Gotta look over your shoulder constantly
(กอททะ ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ยุร โช๊ลเด้อร์ คอนสแท็นทลิ)
To be a rap superstar
(ทู บี อะ แร็พ ซูเปอร์สตาร์)
And live large
(แอนด์ ไล้ฝ ลาร์จ)
A big house
(อะ บิ๊ก เฮ้าส)
5 cars
(5 คารํ)
The rent charged
(เดอะ เร๊นท ชาร์จ)
Comin up in the world don’t trust nobody
(คัมอิน อั๊พ อิน เดอะ เวิลด ด้อนท์ ทรัสท โนบอดี้)
Gotta look over your shoulder constantly
(กอททะ ลุ๊ค โอ๊เฝ่อร ยุร โช๊ลเด้อร์ คอนสแท็นทลิ)

[Noreaga Speaking]
([ Noreaga ซพีคอิง ])
When you sign to a record label
(เว็น ยู ซายน ทู อะ เร๊คขอร์ด เล๊เบ้ล)
You don’t know you sign your life over
(ยู ด้อนท์ โนว์ ยู ซายน ยุร ไล๊ฟ โอ๊เฝ่อร)
And these whiteboys don’t care about you
(แอนด์ ฑิส whiteboys ด้อนท์ แคร์ อะเบ๊าท ยู)
Cuz the minute you fall off
(คัซ เดอะ มิ๊หนิท ยู ฟอลล์ ออฟฟ)
They’ll find another Noreaga
(เด๊ว ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ Noreaga)
And they’ll find another Capone-n-Noreaga
(แอนด์ เด๊ว ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ Capone เอ็น Noreaga)
And they’ll find another B-Real
(แอนด์ เด๊ว ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ บี เรียล)
So you need to just keep
(โซ ยู นี๊ด ทู จั๊สท คี๊พ)
Stack your chips up
(ซแท็ค ยุร ชิพ อั๊พ)
Do what you gotta do while your hot
(ดู ว๊อท ยู กอททะ ดู ไวล์ ยุร ฮอท)
And maf*ckin get out the game
(แอนด์ maf*ckin เก็ท เอ๊าท เดอะ เกม)
Stick to the drug game
(สทิ๊ค ทู เดอะ ดรัก เกม)
And the drug game is even worse
(แอนด์ เดอะ ดรัก เกม อีส อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ส)
Because if someone jerks you
(บิคอส อิ๊ฟ ซัมวัน เจิค ยู)
You can shoot em and kill me
(ยู แคน ชู๊ท เอ็ม แอนด์ คิลล์ มี)
But in this game if someone jerks you
(บั๊ท อิน ดิส เกม อิ๊ฟ ซัมวัน เจิค ยู)
You gotta be humble
(ยู กอททะ บี ฮั๊มเบิ้ล)

[Eminem Speaking]
([ เอมมีนเอม ซพีคอิง ])
No matter what you just been through
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท ยู จั๊สท บีน ทรู)
Sh*t has gotta be right
(ฌะ *ที แฮ็ส กอททะ บี ไร๊ท)
You gotta approach people
(ยู กอททะ แอพโพร๊ช พี๊เพิ่ล)
You gotta be on the up and up
(ยู กอททะ บี ออน ดิ อั๊พ แอนด์ อั๊พ)
And everything gotta be all good
(แอนด์ เอ๊วี่ติง กอททะ บี ออล กู๊ด)
When you see someone slap hands with em
(เว็น ยู ซี ซัมวัน ซแล็พ แฮนด์ วิธ เอ็ม)
You know what i’m sayin give em a pound
(ยู โนว์ ว๊อท แอม เซย์อิน กี๊ฝ เอ็ม มา เพานด)
Or whatever it is
(ออ ฮว็อทเอฝเออะ อิท อีส)
But you always gotta act like it ain’t sh*t
(บั๊ท ยู ออลเว กอททะ แอ๊คท ไล๊ค กิด เอน ฌะ *ที)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[B-Real]
([ บี เรียล ])
My own son don’t know me
(มาย โอว์น ซัน ด้อนท์ โนว์ มี)
Sittin up in the hotel room lonley
(ซิทดิน อั๊พ อิน เดอะ โฮเท็ล รูม lonley)
But I thank god I’m wit my homies
(บั๊ท ไอ แธ๊งค์ ก๊อด แอม วิท มาย โฮมี)
But sometimes I wish I was back home
(บั๊ท ซัมไทม์ ซาย วิ๊ช ไอ วอส แบ็ค โฮม)
But only no radio or videos
(บั๊ท โอ๊นลี่ โน เร๊ดิโอ ออ ฝีดอิโอ)
Cuz they show me no love
(คัซ เด โชว์ มี โน ลัฝ)
The phony gotta hit the road slowly
(เดอะ โฟนี กอททะ ฮิท เดอะ โร้ด ซโลลิ)
So the record gets pushed by sony
(โซ เดอะ เร๊คขอร์ด เก็ท พุช บาย sony)
I’m in the middle like monie
(แอม อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล ไล๊ค monie)
And the press say that
(แอนด์ เดอะ เพรส เซย์ แดท)
My own people disowned me
(มาย โอว์น พี๊เพิ่ล ดิโซน มี)
And the best way back
(แอนด์ เดอะ เบ๊สท์ เวย์ แบ็ค)
Is to keep your head straight
(อีส ทู คี๊พ ยุร เฮด สเทร๊ท)
Never inflate the cranium
(เน๊เฝ่อร์ อินฟเลท เดอะ คเรเนียม)
Your crew worried about them honies at the paladium
(ยุร ครู ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท เด็ม ฮันนีสฺ แอ็ท เดอะ paladium)
Who just wanna cling on swing on
(ฮู จั๊สท วอนนา คลิ๊ง ออน สวิง ออน)
And so on and go on and fall off
(แอนด์ โซ ออน แอนด์ โก ออน แอนด์ ฟอลล์ ออฟฟ)
The hoes fall off
(เดอะ โฮ ฟอลล์ ออฟฟ)
To the next rap superstar
(ทู เดอะ เน๊กซท แร็พ ซูเปอร์สตาร์)
Wit no shame give him a year
(วิท โน เชม กี๊ฝ ฮิม มา เยียร์)
And they’ll be right out the game
(แอนด์ เด๊ว บี ไร๊ท เอ๊าท เดอะ เกม)
The same as the last one
(เดอะ เซม แอส เดอะ ล๊าสท วัน)
Who came before him
(ฮู เคม บีฟอร์ ฮิม)
Gained fame
(เกน เฟม)
Started gettin ignored
(สท๊าร์ท เกดดิน อิกนอร์)
I warned him
(ไอ วอร์น ฮิม)
Assured him
(แอสชัวร์ ฮิม)
This ain’t easy take it from weezy
(ดิส เอน อีสอิ เท้ค กิด ฟรอม วีซี่)
Sleezy people wanna be cheesey
(Sleezy พี๊เพิ่ล วอนนา บี cheesey)
They talkin evil
(เด ทอคกิ่น อี๊ฝิ่ล)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rap Superstar คำอ่านไทย Cypress Hill feat Eminem, Noreaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น