เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Goldfinger

If I were you and you were me
( อิ๊ฟ ฟาย เวอ ยู แอนด์ ยู เวอ มี)
And we were back in ’93
(แอนด์ วี เวอ แบ็ค อิน 93)
We had it all and all was well
(วี แฮ็ด ดิท ออล แอนด์ ออล วอส เวลล)
And this was where about I fell
(แอนด์ ดิส วอส แวร์ อะเบ๊าท ไอ เฟ็ล)
But that was then, we could pretend
(บั๊ท แดท วอส เด็น , วี เคิด พรีเท็นด์)
Our differences would be the end
(เอ๊า ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ เวิด บี ดิ เอ็นด)
I take it back, full-blown attack
(ไอ เท้ค กิด แบ็ค , ฟูล บโลน แอทแท๊ค)
Now it all just fades to black
(นาว อิท ดอร์ จั๊สท เฟด ทู แบล๊ค)

I just wanna feel alive
(ไอ จั๊สท วอนนา ฟีล อะไล๊ฝ)
Time goes flying by
(ไทม์ โกซ ฟไลอิง บาย)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)

If this is how it’s gonna be
(อิ๊ฟ ดิส ซิส ฮาว อิทซ กอนนะ บี)
Then I might as well be free
(เด็น นาย ไมท แอส เวลล บี ฟรี)
If this is how you’re gonna act
(อิ๊ฟ ดิส ซิส ฮาว ยัวร์ กอนนะ แอ๊คท)
Then I just won’t take you back
(เด็น นาย จั๊สท ว็อนท เท้ค ยู แบ็ค)
I knew you well, I knew you then
(ไอ นยู ยู เวลล , ไอ นยู ยู เด็น)
But now I can’t seem to pretend
(บั๊ท นาว ไอ แค็นท ซีม ทู พรีเท็นด์)
Where have we gone, It’s been so long?
(แวร์ แฮ็ฝ วี กอน , อิทซ บีน โซ ลอง)

I just wanna feel alive
(ไอ จั๊สท วอนนา ฟีล อะไล๊ฝ)
Time goes flying by
(ไทม์ โกซ ฟไลอิง บาย)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)

Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)

If I were you and you were me
(อิ๊ฟ ฟาย เวอ ยู แอนด์ ยู เวอ มี)
And we were back in ’93
(แอนด์ วี เวอ แบ็ค อิน 93)
We had it all and all was well
(วี แฮ็ด ดิท ออล แอนด์ ออล วอส เวลล)
And this was where about I fell
(แอนด์ ดิส วอส แวร์ อะเบ๊าท ไอ เฟ็ล)
I would’ve died, you never lied
(ไอ วูดเด็ป ดาย , ยู เน๊เฝ่อร์ ไล)
Way before we even tried
(เวย์ บีฟอร์ วี อี๊เฝ่น ทไร)
And if I knew what we’d go through
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย นยู ว๊อท เว็ด โก ทรู)
Would I still be into you?
(เวิด ดาย สทิลล บี อิ๊นทู ยู)
Still be into you?
(สทิลล บี อิ๊นทู ยู)

I just wanna be happy
(ไอ จั๊สท วอนนา บี แฮ๊พพี่)
I just wanna be happy
(ไอ จั๊สท วอนนา บี แฮ๊พพี่)
I just wanna be happy here sometime
(ไอ จั๊สท วอนนา บี แฮ๊พพี่ เฮียร ซัมไทม์)

Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)
Doodoo doodoo doodoo
(ดอดอ ดอดอ ดอดอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Goldfinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น