เนื้อเพลง Everything’s Okay คำอ่านไทย Lenka

Keep giving me hope for a better day
(คี๊พ กิฟวิง มี โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
Keep giving me love to find a way
(คี๊พ กิฟวิง มี เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this heaviness I feel
(ตรู ดิส เฮฝอิเน็ซ ซาย ฟีล)
I just need someone to say, everything’s okay
(ไอ เจิ๊สท นี๊ด ซัมวัน ทู เซย์ , เอฟรี่ติง โอเค)

Woke my weary head
(โวค มาย แวรี เฮด)
Crawled out of my bed
(ครอล เอ๊าท ออฟ มาย เบ๊ด)
And I said, “Oh, how do I go on?”
(แอนด์ ดาย เซด , โอ้ , ฮาว ดู ไอ โก ออน)
Nothing’s going right, shadow’s took the light
(นอทติง โกอิ้ง ไร๊ท , ชาโดว ทุก เดอะ ไล๊ท)
And I said, “Oh, how do I go on?”
(แอนด์ ดาย เซด , โอ้ , ฮาว ดู ไอ โก ออน)

Sometimes I need a little sunshine
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซันชาย)
And sometimes I need you
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ยู)

Keep giving me hope for a better day
(คี๊พ กิฟวิง มี โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
Keep giving me love to find a way
(คี๊พ กิฟวิง มี เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this messy life I made for myself
(ตรู ดิส เมซซิ ไล๊ฟ ไอ เมด ฟอร์ มายเซลฟ์)
Heaven knows I need a little
(เฮ๊ฝเว่น โนว์ ซาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล)

Hope for a better day
(โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
A little love to find a way
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this heaviness I feel
(ตรู ดิส เฮฝอิเน็ซ ซาย ฟีล)
I just need someone to say, everything’s okay
(ไอ เจิ๊สท นี๊ด ซัมวัน ทู เซย์ , เอฟรี่ติง โอเค)
[Everything’s ok]
([ เอฟรี่ติง โอเค ])

I gave my hope to you
(ไอ กีฟ มาย โฮพ ทู ยู)
When you were nearly through
(เว็น ยู เวีย เนียร์ลี ตรู)
And you said, “Oh, I can’t go on”
(แอนด์ ยู เซด , โอ้ , ไอ แค้น โก ออน)
Well, now I need it back
(เวลล , นาว ไอ นี๊ด ดิท แบ็ค)
‘Cause I have got a lack of all that’s good
(ค๊อส ไอ แฮพ กอท ดา แล๊ค ออฟ ออล แด้ท กู๊ด)
And I can’t go on
(แอนด์ ดาย แค้น โก ออน)
[adsense]
Yeah, sometimes I just need a little sunshine
(เย่ , ซัมไทม์ ซาย เจิ๊สท นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซันชาย)
And sometimes I need you
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ยู)

Keep giving me hope for a better day
(คี๊พ กิฟวิง มี โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
Keep giving me love to find a way
(คี๊พ กิฟวิง มี เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this messy life I made for myself
(ตรู ดิส เมซซิ ไล๊ฟ ไอ เมด ฟอร์ มายเซลฟ์)
Heaven knows I need a little
(เฮ๊ฝเว่น โนว์ ซาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล)

Hope for a better day
(โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
A little love to find a way
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this heaviness I feel
(ตรู ดิส เฮฝอิเน็ซ ซาย ฟีล)
I just need someone to say, everything’s okay
(ไอ เจิ๊สท นี๊ด ซัมวัน ทู เซย์ , เอฟรี่ติง โอเค)

[Everything’s okay, everything’s okay]
([ เอฟรี่ติง โอเค , เอฟรี่ติง โอเค ])
Sometimes I need a little sunshine
(ซัมไทม์ ซาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซันชาย)
And sometimes I need you
(แอนด์ ซัมไทม์ ซาย นี๊ด ยู)

Keep giving me hope for a better day
(คี๊พ กิฟวิง มี โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
Keep giving me love to find a way
(คี๊พ กิฟวิง มี เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this messy life I made for myself
(ตรู ดิส เมซซิ ไล๊ฟ ไอ เมด ฟอร์ มายเซลฟ์)
Heaven knows I need a little
(เฮ๊ฝเว่น โนว์ ซาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล)

Hope for a better day
(โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
A little love to find a way
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this messy life I made for myself
(ตรู ดิส เมซซิ ไล๊ฟ ไอ เมด ฟอร์ มายเซลฟ์)
Heaven knows I need a little
(เฮ๊ฝเว่น โนว์ ซาย นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล)

Hope for a better day
(โฮพ ฟอร์ รา เบ๊ทเด่อร์ เดย์)
A little love to find a way
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล เลิฟ ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Through this heaviness I feel
(ตรู ดิส เฮฝอิเน็ซ ซาย ฟีล)
I just need someone to say, everything’s okay
(ไอ เจิ๊สท นี๊ด ซัมวัน ทู เซย์ , เอฟรี่ติง โอเค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything’s Okay คำอ่านไทย Lenka

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น