เนื้อเพลง F*ck You Sign คำอ่านไทย Elephant Man

Shizzle!
( ชิทเซล !)
Siddung pon mi name a labba labba [F*ck Off now!!!]
(ซิทดัง pon มี เนม อะ labba labba [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ! ])
Mon mi haffi tell yuh bout yuh modda [F*ck off now!!]
(มอง มี เฮฟฟี่ เทลล ยู้ เบาท ยู้ modda [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ])
Siddung pon mi name a labba labba [F*ck Off now!!!]
(ซิทดัง pon มี เนม อะ labba labba [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ! ])
Mon mi haffi tell yuh hey!!!
(มอง มี เฮฟฟี่ เทลล ยู้ เฮ ! ! !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Mi deh behind enemy line dat mean seh dat mi nah leff mi nine
(มี เด้ บีฮายน์ เอ๊นนิมี่ ไลน์ แดซ มีน seh แดซ มี นาห์ เลิฟ มี ไนน)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Do di wave wid di sign mi know dem badmind from long time
(ดู ได เว๊ฝ หวีด ได ซายน มี โนว์ เดม badmind ฟรอม ลอง ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Dem all a roll up inna line a give di obeah man dem last time
(เดม ออล อะ โรลล อั๊พ อินนา ไลน์ อะ กี๊ฝ ได obeah แมน เดม ล๊าสท ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Look how dem gal look fine, now still di bwoy come a look mine
(ลุ๊ค ฮาว เดม แก็ล ลุ๊ค ไฟน , นาว สทิลล ได โบวา คัม อะ ลุ๊ค ไมน์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
Ok, don’t dat tune a fit fi radio play [Yeah]
(โอเค , ด้อนท์ แดซ จูน อะ ฟิท ฟาย เร๊ดิโอ เพลย์ [ เย่ ])
Don’t dat tune a mek di gal dem wine up when dem hear it waan stay [True]
(ด้อนท์ แดซ จูน อะ เม็ก ได แก็ล เดม ไวน์ อั๊พ เว็น เดม เฮียร อิท วานนฺ สเทย์ [ ทรู ])
It tell mi seh dem waan dat tune a day [Boom]
(อิท เทลล มี seh เดม วานนฺ แดซ จูน อะ เดย์ [ บูม ])
Don’t dat tune a mek yuh feel like likkle pickney ready fi play [Yeah]
(ด้อนท์ แดซ จูน อะ เม็ก ยู้ ฟีล ไล๊ค ลิคเกอล pickney เร๊ดี้ ฟาย เพลย์ [ เย่ ])
Don’t dat tune a mek yuh feel a way [True]
(ด้อนท์ แดซ จูน อะ เม็ก ยู้ ฟีล อะ เวย์ [ ทรู ])
Don’t dat tune a mek yuh feel like seh fi tek a gun and shot a gay [Bo!!!]
(ด้อนท์ แดซ จูน อะ เม็ก ยู้ ฟีล ไล๊ค seh ฟาย เทค กา กัน แอนด์ ฌ็อท ดา เก [ โบ ! ! ! ])
Dem waan pollute go dung and not obey
(เดม วานนฺ พ็อลยูท โก ดัง แอนด์ น็อท โอเบย์)
Doolas nah support it not away
(Doolas นาห์ ซั๊พผอร์ท ดิธ น็อท อะเวย์)
Ok Shawnna K [Yeah] she ask a how much dat cocky a weigh [True]
(โอเค ชาวนา เค [ เย่ ] ชี อาสคฺ กา ฮาว มัช แดซ คอคอิ อะ เว [ ทรู ])
Ask mi how much gal mi wuk a day
(อาสคฺ มี ฮาว มัช แก็ล มี wuk กา เดย์)
Mi a go tell har grow it stay
(มี อะ โก เทลล ฮาอา โกรว์ อิท สเทย์)
It bend like cocky signal fi now way
(อิท เบ็นด ไล๊ค คอคอิ ซีกแน็ล ฟาย นาว เวย์)
Dat cocky a nuh hockey it a…..
(แดซ คอคอิ อะ นาห์ ฮอคคิ อิท ดา)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Mi deh behind enemy line dat mean seh dat mi nah leff mi nine
(มี เด้ บีฮายน์ เอ๊นนิมี่ ไลน์ แดซ มีน seh แดซ มี นาห์ เลิฟ มี ไนน)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Do di wave wid di sign mi know dem badmind from long time
(ดู ได เว๊ฝ หวีด ได ซายน มี โนว์ เดม badmind ฟรอม ลอง ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Dem all a roll up inna line a give di obeah man dem last time
(เดม ออล อะ โรลล อั๊พ อินนา ไลน์ อะ กี๊ฝ ได obeah แมน เดม ล๊าสท ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Look how dem gal look fine, now still di bwoy come a look mine
(ลุ๊ค ฮาว เดม แก็ล ลุ๊ค ไฟน , นาว สทิลล ได โบวา คัม อะ ลุ๊ค ไมน์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
Anna K [Yeah] when yuh seee yuh enemy seh bay BULLA!!!! la la la la lay!!!
(แอนนา เค [ เย่ ] เว็น ยู้ seee ยู้ เอ๊นนิมี่ seh เบย์ บูลลา ! ! ! ! ลา ลา ลา ลา เลย์ ! ! !)
Then yuh run dat gal away [Move]
(เด็น ยู้ รัน แดซ แก็ล อะเวย์ [ มู๊ฝ ])
Dunk dem like a Penny Hardaway, Shaq and Kobe two a di hard away
(Dunk เดม ไล๊ค เก เพนนี Hardaway , ชัค แอนด์ โกบี ทู อะ ได ฮาร์ด อะเวย์)
Playa hata run away [Run] mi mek mi fi yuh mon a holiday
(พอลเย hata รัน อะเวย์ [ รัน ] มี เม็ก มี ฟาย ยู้ มอง อะ ฮอลอิเด)
When mi sippin up di Alize
(เว็น มี ซิบปิ่น อั๊พ ได อลิเซ)
Drive out di Audi yay inna farin dem fi see a yardi day
(ไดร๊ฝ เอ๊าท ได เอาดี เย่ อินนา farin เดม ฟาย ซี อะ yardi เดย์)
Playa hata dem caan get away
(พอลเย hata เดม caan เก็ท อะเวย์)
Mi wuk gal every odda day [True]
(มี wuk แก็ล เอ๊เฝอร์รี่ odda เดย์ [ ทรู ])
Why some man a go di odda way? [Mi nuh know]
(วาย ซัม แมน อะ โก ได odda เวย์ [ มี นาห์ โนว์ ])
Dat’s why mi thought to try it one away
(แดซ วาย มี ธอท ทู ธราย อิท วัน อะเวย์)
Gimme dat fat p*ssy Anna K a[Yeah]
(กีมมิ แดซ แฟท พี *ssy แอนนา เค กา [ เย่ ])
Di Uku bit right deh from not a bay
(ได Uku บิท ไร๊ท เด้ ฟรอม น็อท ดา เบย์)
Di gal dem weh we wuk dem a nuh care
(ได แก็ล เดม เว วี wuk เดม มา นาห์ แคร์)
Anytime mi shot a gay [Bo!] nobody else a nah go feel no way
(เอนี่ไทม์ มี ฌ็อท ดา เก [ โบ ! ] โนบอดี้ เอ๊ลส อะ นาห์ โก ฟีล โน เวย์)
Doolas seh fi shot dem a bay, alright then
(Doolas seh ฟาย ฌ็อท เดม มา เบย์ , ออลไร๊ท เด็น)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
Siddung pon mi name a labba labba [F*ck Off now!!!]
(ซิทดัง pon มี เนม อะ labba labba [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ! ])
Mon mi haffi tell yuh bout yuh modda [F*ck off now!!]
(มอง มี เฮฟฟี่ เทลล ยู้ เบาท ยู้ modda [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ])
Siddung pon mi name a labba labba [F*ck Off now!!!]
(ซิทดัง pon มี เนม อะ labba labba [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ! ])
Mon mi haffi tell yuh hey!!! zoom zoom bam bam
(มอง มี เฮฟฟี่ เทลล ยู้ เฮ ! ! ! ซูม ซูม แบม แบม)
Siddung pon mi name a labba labba [F*ck Off now!!!]
(ซิทดัง pon มี เนม อะ labba labba [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ! ])
Mon mi haffi tell yuh bout yuh modda [F*ck off now!!]
(มอง มี เฮฟฟี่ เทลล ยู้ เบาท ยู้ modda [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ])
Siddung pon mi name a labba labba [F*ck Off now!!!]
(ซิทดัง pon มี เนม อะ labba labba [ ฟัค ออฟฟ นาว ! ! ! ])
Mon mi haffi tell yuh hey!!!
(มอง มี เฮฟฟี่ เทลล ยู้ เฮ ! ! !)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Suku deh behind enemy line dat mean seh dat mi nah leff mi nine
(Suku เด้ บีฮายน์ เอ๊นนิมี่ ไลน์ แดซ มีน seh แดซ มี นาห์ เลิฟ มี ไนน)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Do di wave wid di sign mi know dem badmind from long time
(ดู ได เว๊ฝ หวีด ได ซายน มี โนว์ เดม badmind ฟรอม ลอง ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Dem all a roll up inna line a give di obeah man dem last time
(เดม ออล อะ โรลล อั๊พ อินนา ไลน์ อะ กี๊ฝ ได obeah แมน เดม ล๊าสท ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Look how dem gal look fine, now still di bwoy come a look mine
(ลุ๊ค ฮาว เดม แก็ล ลุ๊ค ไฟน , นาว สทิลล ได โบวา คัม อะ ลุ๊ค ไมน์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Mi deh behind enemy line dat mean seh dat mi nah leff mi nine
(มี เด้ บีฮายน์ เอ๊นนิมี่ ไลน์ แดซ มีน seh แดซ มี นาห์ เลิฟ มี ไนน)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Do di wave wid di sign mi know dem badmind from long time
(ดู ได เว๊ฝ หวีด ได ซายน มี โนว์ เดม badmind ฟรอม ลอง ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Dem all a roll up inna line a give di obeah man dem last time
(เดม ออล อะ โรลล อั๊พ อินนา ไลน์ อะ กี๊ฝ ได obeah แมน เดม ล๊าสท ไทม์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])
Look how dem gal look fine, Rumblood still di bwoy come a look mine
(ลุ๊ค ฮาว เดม แก็ล ลุ๊ค ไฟน , Rumblood สทิลล ได โบวา คัม อะ ลุ๊ค ไมน์)
[Show dem di f*ck u sign!!!]
([ โชว์ เดม ได ฟัค ยู ซายน ! ! ! ])

[Repeat Verse 1]
([ รีพี๊ท เฝิซ 1 ])
[Repeat Chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck You Sign คำอ่านไทย Elephant Man

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น