เนื้อเพลง Get Down, Make Love (Mercury) คำอ่านไทย Queen

Get down make love
( เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love –
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
You take my body –
(ยู เท้ค มาย บ๊อดี้)
I give you heat
(ไอ กี๊ฝ ยู ฮีท)
You say you’re hungry
(ยู เซย์ ยัวร์ ฮั๊งกรี้)
I give you meat
(ไอ กี๊ฝ ยู มี๊ท)
I s*ck your mind
(ไอ เอส *ck ยุร ไมนด์)

You blow my head
(ยู โบลว์ มาย เฮด)
Make love –
(เม้ค ลัฝ)
Inside your bed – everybody get down make love
(อิ๊นไซด์ ยุร เบ๊ด เอวี่บอดี้ เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)

Everytime I get hot
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เก็ท ฮอท)
You wanna cool down
(ยู วอนนา คูล เดาน)
Everytime I get high
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เก็ท ไฮฮ)
You say you wanna come down
(ยู เซย์ ยู วอนนา คัม เดาน)
You say it’s enough
(ยู เซย์ อิทซ อีน๊าฟ)
In fact it’s too much
(อิน แฟคท อิทซ ทู มัช)
Everytime I get a – Get down, get down
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เก็ท ดา เก็ท เดาน , เก็ท เดาน)
Make love –
(เม้ค ลัฝ)

Everytime I get high
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เก็ท ไฮฮ)
You wanna come down
(ยู วอนนา คัม เดาน)
Everytime I get hot
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เก็ท ฮอท)
You say you wanna cool down
(ยู เซย์ ยู วอนนา คูล เดาน)
You say it’s enough
(ยู เซย์ อิทซ อีน๊าฟ)
In fact it’s too much
(อิน แฟคท อิทซ ทู มัช)
Everytime I wanna, get down, get down get down –
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ วอนนา , เก็ท เดาน , เก็ท เดาน เก็ท เดาน)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)
Get down make love
(เก็ท เดาน เม้ค ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Down, Make Love (Mercury) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น