เนื้อเพลง Fitter Happier คำอ่านไทย Radiohead

more productive
( โม โพรดั๊คถีฝ)
comfortable
(คอมโฟเทเบิ่ล)
not drinking too much
(น็อท ดริงคิง ทู มัช)
regular exercise at the gym [3 days a week]
(เร๊กกูล่าร์ เอ๊กเซอร์ไซส แอ็ท เดอะ จิม [ 3 เดย์ ซา วี๊ค ])
getting on better with your associate employee contemporaries
(เกดดดิ้ง ออน เบ๊ทเท่อร์ วิธ ยุร แอสโซ๊ซิเอท เอ็มพลอยยี่ contemporaries)
at ease
(แอ็ท อี๊ส)
eating well [no more microwave dinners and saturated fats]
(อีสดิง เวลล [ โน โม ไมคโระเวฝ ดินเน่อร์ แซน แซ๊ททิวเหรท แฟท ])
a patient better driver
(อะ เพ๊เที้ยนท์ เบ๊ทเท่อร์ ดไรฝเออะ)
a safer car [baby smiling in back seat]
(อะ เซฟเฟอร์ คารํ [ เบ๊บี้ ซไมลอิง อิน แบ็ค ซีท ])
sleeping well [no bad dreams]
(ซลีพพิง เวลล [ โน แบ้ด ดรีม ])
no paranoia
(โน เพเรโนยลา)
careful to all animals [never washing spiders down the plughole]
(แค๊ร์ฟูล ทู ออล แอ๊นิมอล [ เน๊เฝ่อร์ ว็อฌนิ่ง สไพ๊เด้อร์ เดาน เดอะ plughole ])
keep in contact with old friends [enjoy a drink now and then]
(คี๊พ อิน ค๊อนแทคท วิธ โอลด์ เฟรน [ เอ็นจอย อะ ดริ๊งค นาว แอนด์ เด็น ])
will frequently check credit at [moral] bank [hole in wall]
(วิล ฟรีคเว็นทลิ เช็ค เคร๊ดิท แอ็ท [ ม๊อรั่ล ] แบ๊งค [ โฮล อิน วอลล์ ])
favours for favours
(เฟเฝอะ ฟอร์ เฟเฝอะ)
fond but not in love
(ฟ็อนด บั๊ท น็อท อิน ลัฝ)
charity standing orders
(แชริทิ ซแทนดิง อ๊อร์เด้อร์)
on sundays ring road supermarket
(ออน ซันดิ ริง โร้ด supermarket)
[no killing moths or putting boiling water on the ants]
([ โน คีลลิง ม็อธ ออ พูทดิง บอลยลิง ว๊อเท่อร ออน ดิ แอ๊นท ])
car wash [also on sundays]
(คารํ ว๊อช [ อ๊อลโซ ออน ซันดิ ])
no longer afraid of the dark
(โน ลองเงอ อะเฟรด อ็อฝ เดอะ ด๊าร์ค)
or midday shadows
(ออ มิดเด แฌดโอ)
nothing so ridiculously teenage and desperate
(นัธอิง โซ ริดีคอิวลัซลิ ที๊นเอ๊จ แอนด์ เด๊สเพอเหรท)
nothing so childish
(นัธอิง โซ ไชลดิฌ)
at a better pace
(แอ็ท ดา เบ๊ทเท่อร์ เพซ)
slower and more calculated
(สโลเวอร์ แอนด์ โม แค๊ลคูเหลท)
no chance of escape
(โน แช้นซํ อ็อฝ เอสเขพ)
now self-employed
(นาว เซลฟ์ เอ็มพลอย)
concerned [but powerless]
(คอนเซิร์น [ บั๊ท เพาเออะเล็ซ ])
an empowered and informed member of society [pragmatism not idealism]
(แอน เอ็มพ๊าวเว่อร์ แอนด์ อินฟอร์ม เม๊มเบ่อร์ อ็อฝ โซไซ๊ที่ [ pragmatism น็อท ไอดีแอะลิสม ])
will not cry in public
(วิล น็อท คราย อิน พับลิค)
less chance of illness
(เลซ แช้นซํ อ็อฝ อีลเน็ซ)
tires that grip in the wet [shot of baby strapped in back seat]
(ไทร์ แดท กริพ อิน เดอะ เว๊ท [ ฌ็อท อ็อฝ เบ๊บี้ สแตปชฺ อิน แบ็ค ซีท ])
a good memory
(อะ กู๊ด เม๊มโมรี่)
still cries at a good film
(สทิลล ไคร แอ็ท ดา กู๊ด ฟิล์ม)
still kisses with saliva
(สทิลล คีสเซซ วิธ ซะไลฝะ)
no longer empty and frantic
(โน ลองเงอ เอ๊มพที่ แอนด์ ฟแรนทิค)
like a cat
(ไล๊ค เก แค๊ท)
tied to a stick
(ไท ทู อะ สทิ๊ค)
that’s driven into
(แด้ท ดรีฝเอ็น อิ๊นทู)
frozen winter sh*t [the ability to laugh at weakness]
(โฟ๊เซน วิ๊นเท่อร์ ฌะ *ที [ ดิ อะบิ๊ลิตี้ ทู ล๊าฟ แอ็ท วีคเน็ซ ])
calm
(คาลํม)
fitter, healthier and more productive
(ฟีทเทอะ , healthier แอนด์ โม โพรดั๊คถีฝ)
a pig
(อะ พิก)
in a cage
(อิน อะ เค้จ)
on antibiotics
(ออน แอนทิไบออทอิค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fitter Happier คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น