เนื้อเพลง Money in The Bank คำอ่านไทย Young Buck

[Lil Scrappy]
( [ ลิล ซคแรพพิ ])
Okay-kay-kay-kayyy, G’s up, Lil Scrappy
(โอเค เค เค kayyy , จีส อั๊พ , ลิล ซคแรพพิ)
I got money
(ไอ ก็อท มั๊นนี่)
BME [BME], money in the bank, G-Unit!
(BME [ BME ] , มั๊นนี่ อิน เดอะ แบ๊งค , จี ยูนิท !)

[Chorus – 4X]
([ ค๊อรัส 4X ])
I got money in the bank [yea]
(ไอ ก็อท มั๊นนี่ อิน เดอะ แบ๊งค [ เย ])
shawty what you drank
(ชาวดี้ ว๊อท ยู ดแร็งค)

[Lil Scrappy]
([ ลิล ซคแรพพิ ])
I’ma get that, dough and f*ck with dem, hoes
(แอมอา เก็ท แดท , โด แอนด์ ฟัค วิธ เดม , โฮ)
Young ladied that know me know Scrappy’s a, pro
(ยัง เล๊ดี้ แดท โนว์ มี โนว์ ซคแรพพิ ซา , พโร)
Fill up at the, bar go get a mas-sage
(ฟิลล อั๊พ แอ็ท เดอะ , บาร์ โก เก็ท ดา มาซ เซจ)
Find me a couple we can make it a, me-nage
(ไฟนด์ มี อะ คั๊พเพิ่ล วี แคน เม้ค กิด ดา , มี nage)
You be tryin, hard but n*gga don’t, start
(ยู บี ทายอิน , ฮาร์ด บั๊ท เอ็น *gga ด้อนท์ , สท๊าร์ท)
You be doin sh*t is gon’ get you to the, morgue
(ยู บี โดย ฌะ *ที อีส ก็อน เก็ท ยู ทู เดอะ , มอก)
I go get that, paper a mega f*ckin watch
(ไอ โก เก็ท แดท , เพ๊เพ่อร์ รา เมกอะ ฟัคin ว๊อทช)
I be pullin out knots, that can buy me a, yacht
(ไอ บี พลูลิน เอ๊าท น็อท , แดท แคน บาย มี อะ , ย็อท)
Hold on baby, please, go get on yo’, knees
(โฮลด์ ออน เบ๊บี้ , พลีซ , โก เก็ท ออน โย , นี)
If you don’t do it for me then do it for the, cheese [yea]
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ดู อิท ฟอร์ มี เด็น ดู อิท ฟอร์ เดอะ , ชี๊ส [ เย ])
I got extra weed [yea] money long like sleeves [yea]
(ไอ ก็อท เอ๊กซทร่า วี [ เย ] มั๊นนี่ ลอง ไล๊ค ซลีฝ [ เย ])
If a n*gga try to creep, I got extra heat
(อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga ธราย ทู ครีพ , ไอ ก็อท เอ๊กซทร่า ฮีท)
Got a bank account [cha-ching] with a large amount
(ก็อท ดา แบ๊งค แอ๊คเค้าท [ ชา ชิง ] วิธ อะ ลาร์จ อะเม๊าท)
If a n*gga wanna talk, n*gga we can let it bounce [bounce]
(อิ๊ฟ อะ เอ็น *gga วอนนา ท๊อล์ค , เอ็น *gga วี แคน เล็ท ดิธ เบ๊าสฺ [ เบ๊าสฺ ])
Take it outside, n*gga f*ck fallin back
(เท้ค กิด เอ๊าทไซ้ด , เอ็น *gga ฟัค แฟลลิน แบ็ค)
Killers run up in the club, ballin with a bigger stack
(คีลเลอะ รัน อั๊พ อิน เดอะ คลับ , บอลลิน วิธ อะ บี๊กเกอร์ ซแท็ค)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])
Two step with me, let me show you how it goes
(ทู สเท็พ วิธ มี , เล็ท มี โชว์ ยู ฮาว อิท โกซ)
The Murcielago, lemme show you how it rolls
(เดอะ Murcielago , เลมมี โชว์ ยู ฮาว อิท โรลล)
I got a Bentley that I only drove one time
(ไอ ก็อท ดา เบนลี่ แดท ไอ โอ๊นลี่ ดโรฝ วัน ไทม์)
50 bought it for me shorty but it’s still mine
(50 บอท ดิธ ฟอร์ มี ชอร์ทดิง บั๊ท อิทซ สทิลล ไมน์)
My Chevy clean and the paint look like lemon-lime
(มาย เชฝวี่ คลีน แอนด์ เดอะ เพ้นท ลุ๊ค ไล๊ค เล๊ม่อน ไลม)
You wanna shine, it ain’t hard, just get on your grind
(ยู วอนนา ไชน์ , อิท เอน ฮาร์ด , จั๊สท เก็ท ออน ยุร ไกรนด)
We keep a bankroll, wallet full of credit cards
(วี คี๊พ อะ แบงโคล , วอลเล็ท ฟูล อ็อฝ เคร๊ดิท ค้าร์ด)
Cup full of Cristal, box full of cigars
(คัพ ฟูล อ็อฝ คิดเตว , บ๊อกซฺ ฟูล อ็อฝ ซิกา)
Dirty South tatted on my back, I’m country
(เดอทิ เซ๊าธ tatted ออน มาย แบ็ค , แอม คั๊นทรี่)
She said she like the way I talk, these hoes love me
(ชี เซ็ด ชี ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ ท๊อล์ค , ฑิส โฮ ลัฝ มี)
Club goin crazy, we throwin out stacks
(คลับ โกอิน คเรสิ , วี โตวอิน เอ๊าท ซแท็ค)
G-Unit South yeah, tell the DJ bring it back
(จี ยูนิท เซ๊าธ เย่ , เทลล เดอะ ดีเจ บริง อิท แบ็ค)
See I’m A-Town stompin in a A-Town hat
(ซี แอม มา ทาวน์ สตอมพิน อิน อะ อะ.-ทาวน์ แฮ็ท)
But I’m reppin Tennessee, like my homey Project Pat
(บั๊ท แอม เพพพิน เทนเนซซี , ไล๊ค มาย โฮมี โพร๊เจ็คท แพ็ท)
It ain’t ’bout where you from homeboy it’s where you at
(อิท เอน เบาท แวร์ ยู ฟรอม โฮมบอย อิทซ แวร์ ยู แอ็ท)
Scrappy beat me on the dice, yeah it’s cool I’ll be back
(ซคแรพพิ บีท มี ออน เดอะ ไดซ , เย่ อิทซ คูล อิลล บี แบ็ค)
Cause I got
(ค๊อส ไอ ก็อท)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

[Lil Scrappy]
([ ลิล ซคแรพพิ ])
50, got me, Lil Jon, got me
(50 , ก็อท มี , ลิล จอนนี่ , ก็อท มี)
I got a big-ass squad, how you gon’ stop me
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก อาซ ซคว็อด , ฮาว ยู ก็อน สท๊อพ มี)
Y’all n*ggaz, watch me, rise to the, top
(ยอล เอ็น *ggaz , ว๊อทช มี , ไร๊ส ทู เดอะ , ท๊อพ)
My sh*t gon’, sell, yo’ sh*t gon’, flop
(มาย ฌะ *ที ก็อน , เซลล์ , โย ฌะ *ที ก็อน , ฟล็อพ)
Lil Jon, got me, 50, got me
(ลิล จอนนี่ , ก็อท มี , 50 , ก็อท มี)
I got a big-ass family, how you gon’ stop me
(ไอ ก็อท ดา บิ๊ก อาซ แฟ๊มิลี่ , ฮาว ยู ก็อน สท๊อพ มี)
Y’all n*ggaz, watch me, rise to the, top
(ยอล เอ็น *ggaz , ว๊อทช มี , ไร๊ส ทู เดอะ , ท๊อพ)
My sh*t gon’, sell, yo’ sh*t gon’, flop
(มาย ฌะ *ที ก็อน , เซลล์ , โย ฌะ *ที ก็อน , ฟล็อพ)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money in The Bank คำอ่านไทย Young Buck

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น