เนื้อเพลง Walkaway คำอ่านไทย Geri Halliwell

There’s A River Of Tears I Need To Cry
( แดร์ ซา ริ๊เฝ่อร์ อ็อฝ เทียร์ ซาย นี๊ด ทู คราย)
Been Holding Back For Years
(บีน โฮลดิง แบ็ค ฟอร์ เยียร์)
There’s A Mountain So High I Need To Climb
(แดร์ ซา เม๊าเท่น โซ ไฮฮ ไอ นี๊ด ทู ไคลบ์)
To Wipe Away The Fears
(ทู ไว๊พ อะเวย์ เดอะ เฟียร์)
Solitude And Loneliness
(ซอลอิทยูด แอนด์ โลนลิเน็ซ)
Have Been A Friend Of Mine
(แฮ็ฝ บีน อะ เฟรน อ็อฝ ไมน์)
As I’m Turning My Back On Emptiness
(แอส แอม เทินนิง มาย แบ็ค ออน เอมทิเน็ซ)
I Leave Them All Behind
(ไอ ลี๊ฝ เด็ม ออล บีฮายน์)

Who Knows Just Where I’m Going
(ฮู โนว์ จั๊สท แวร์ แอม โกอิ้ง)
Does Tomorrow Belong To Me
(โด ทูม๊อโร่ว บีลอง ทู มี)

Walk Away This Time With My Head Up High
(ว๊อล์ค อะเวย์ ดิส ไทม์ วิธ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ)
Walk Away Just Me And Myself
(ว๊อล์ค อะเวย์ จั๊สท มี แอนด์ ไมเซลฟ)
Walk Away With Pride Nothing Left To Hide
(ว๊อล์ค อะเวย์ วิธ ไพรด์ นัธอิง เล๊ฟท ทู ไฮด์)
But It Just Feels Right To Be One
(บั๊ท ดิธ จั๊สท ฟีล ไร๊ท ทู บี วัน)
And Just Walkaway
(แอนด์ จั๊สท Walkaway)

I Could Never Forget How Hard I Tried
(ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ฮาว ฮาร์ด ดาย ทไร)
When We Were Oh So Young
(เว็น วี เวอ โอ โซ ยัง)
Just One Tender Moment I Cannot Find
(จั๊สท วัน เท๊นเด้อร์ โม๊เม้นท ไอ แคนน็อท ไฟนด์)
Well Maybe I Had None
(เวลล เมบี ไอ แฮ็ด นัน)
Strength Will Be By My Side
(ซทเร็งธ วิล บี บาย มาย ไซด์)
Although I Feel Afraid
(ออลโทร ไอ ฟีล อะเฟรด)
But I Know It’s Too Late For This Goodbye
(บั๊ท ไอ โนว์ อิทซ ทู เหลท ฟอร์ ดิส กู๊ดบาย)
There’s Nothing Left To Say
(แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ทู เซย์)

Who Knows Just Where I’m Going
(ฮู โนว์ จั๊สท แวร์ แอม โกอิ้ง)
Does Tomorrow Belong To Me
(โด ทูม๊อโร่ว บีลอง ทู มี)
Walk Away This Time With My Head Held High
(ว๊อล์ค อะเวย์ ดิส ไทม์ วิธ มาย เฮด เฮ็ลด ไฮฮ)
Walk Away Just Me And Myself
(ว๊อล์ค อะเวย์ จั๊สท มี แอนด์ ไมเซลฟ)
Walk Away With Pride Nothing Left To Hide
(ว๊อล์ค อะเวย์ วิธ ไพรด์ นัธอิง เล๊ฟท ทู ไฮด์)
But It Just Feels Right To Be One
(บั๊ท ดิธ จั๊สท ฟีล ไร๊ท ทู บี วัน)
And Just Walkaway This Time
(แอนด์ จั๊สท Walkaway ดิส ไทม์)

One Day You’ll Realize
(วัน เดย์ โยว รีแอะไลส)
That The Tears You Saw In My Eyes
(แดท เดอะ เทียร์ ยู ซอว์ อิน มาย อาย)
Will Be There Forever
(วิล บี แดร์ ฟอเร๊เฝ่อร)

Walk Away This Time With My Head Up High
(ว๊อล์ค อะเวย์ ดิส ไทม์ วิธ มาย เฮด อั๊พ ไฮฮ)
Walk Away Just Me And Myself
(ว๊อล์ค อะเวย์ จั๊สท มี แอนด์ ไมเซลฟ)
Walk Away With Pride Nothing Left To Hide
(ว๊อล์ค อะเวย์ วิธ ไพรด์ นัธอิง เล๊ฟท ทู ไฮด์)
But It Just Feels Right To Be One
(บั๊ท ดิธ จั๊สท ฟีล ไร๊ท ทู บี วัน)

And Just Walkaway
(แอนด์ จั๊สท Walkaway)
Just Walkaway
(จั๊สท Walkaway)
And Just Walkaway
(แอนด์ จั๊สท Walkaway)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walkaway คำอ่านไทย Geri Halliwell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น