เนื้อเพลง Mr. Rogers คำอ่านไทย Korn

Boomerang, Zoomerang, Doomerang, Up
( บูมเออะแร็ง , Zoomerang , Doomerang , อั๊พ)

the time has come to realize what you are, what you’ve done inside
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม ทู รีแอะไลส ว๊อท ยู อาร์ , ว๊อท ยู๊ฟ ดัน อิ๊นไซด์)
The time has come, we’ll have something to talk about
(เดอะ ไทม์ แฮ็ส คัม , เวลล แฮ็ฝ ซัมติง ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท)
I will tell
(ไอ วิล เทลล)

Looking back. . .dumb
(ลุคอิง แบ็ค ดัมบ)
and now I realize. . .old man
(แอนด์ นาว ไอ รีแอะไลส โอลด์ แมน)
how much you really loved him. . .dumb
(ฮาว มัช ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ ฮิม ดัมบ)
This child’s mind you terrorized. . . old man
(ดิส ชายลํดํ ไมนด์ ยู เทเรอะไรส โอลด์ แมน)
You came to him. . .dumb
(ยู เคม ทู ฮิม ดัมบ)
He really didn’t know your lies. . .old man
(ฮี ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน โนว์ ยุร ไล โอลด์ แมน)
Now, his innocence gone. . .dumb
(นาว , ฮิส อีนโนะเซ็นซ กอน ดัมบ)
He’s that child you terrorized. . .old man
(อีส แดท ชายลํดํ ยู เทเรอะไรส โอลด์ แมน)

This f*cking thing that I know, it came to me from you
(ดิส เอฟ *คิง ทริง แดท ไอ โนว์ , อิท เคม ทู มี ฟรอม ยู)
This f*cking pain that I feel, because of you
(ดิส เอฟ *คิง เพน แดท ไอ ฟีล , บิคอส อ็อฝ ยู)
My childhood is gone, because I love you
(มาย ไชลดฮุด อีส กอน , บิคอส ไอ ลัฝ ยู)
My childhood is gone, because I love you
(มาย ไชลดฮุด อีส กอน , บิคอส ไอ ลัฝ ยู)

Be my neighbor
(บี มาย เนเบอะ)
Looking back. . .child
(ลุคอิง แบ็ค ชายลํดํ)
and now I realize. . .f*cker
(แอนด์ นาว ไอ รีแอะไลส ฟัคer)
how much you really loved him. . .child
(ฮาว มัช ยู ริแอ็ลลิ ลัฝ ฮิม ชายลํดํ)
This child’s mind you hypnotized. . .f*cker
(ดิส ชายลํดํ ไมนด์ ยู ฮีพโนะไทส ฟัคer)
You came to him. . .child
(ยู เคม ทู ฮิม ชายลํดํ)
He really didn’t know your lies. . .f*cker
(ฮี ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน โนว์ ยุร ไล ฟัคer)
Now, his innocence gone. . .child
(นาว , ฮิส อีนโนะเซ็นซ กอน ชายลํดํ)
I’m that child you terrorized. . .f*cker
(แอม แดท ชายลํดํ ยู เทเรอะไรส ฟัคer)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

First you told me everybody was my neighbor
(เฟิร์สท ยู โทลด มี เอวี่บอดี้ วอส มาย เนเบอะ)
you took advantage of mem like I took a trip anywhere
(ยู ทุค แอดแฝ๊นเทจ อ็อฝ เม็ม ไล๊ค ไก ทุค กา ทริ๊พ เอนอิฮแว)
I wish I wouldn’t have watched you, I really mean it
(ไอ วิ๊ช ไอ วูดดึ่น แฮ็ฝ ว๊อทช ยู , ไอ ริแอ็ลลิ มีน หนิด)
My childhood, a failure
(มาย ไชลดฮุด , อะ เฟลเยอะ)
What s f*ckin neighbor
(ว๊อท เอส ฟัคin เนเบอะ)

I hate you, I will tell
(ไอ เฮท ยู , ไอ วิล เทลล)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

This f*cking pain that I feel!!!
(ดิส เอฟ *คิง เพน แดท ไอ ฟีล ! ! !)
This f*cking thing that I feel!!!
(ดิส เอฟ *คิง ทริง แดท ไอ ฟีล ! ! !)
My childhood is gone!!!
(มาย ไชลดฮุด อีส กอน ! ! !)
My childhood is gone!!!
(มาย ไชลดฮุด อีส กอน ! ! !)

I will tell. . .
(ไอ วิล เทลล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mr. Rogers คำอ่านไทย Korn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น