เนื้อเพลง Your Promise คำอ่านไทย Mest

i’m looking for answers to all the questions no one knows.
( แอม ลุคอิง ฟอร์ แอ๊นเซ่อร ทู ออล เดอะ เคว๊สชั่น โน วัน โนว์)
pleaded and begged asked you for nothing, but something showed.
(พลีด แอนด์ เบก อาสคฺ ยู ฟอร์ นัธอิง , บั๊ท ซัมติง โชว์)
you ??, the sweat on your forehead everyone’s pointing your nervousness now.
(ยู , เดอะ สเว็ท ออน ยุร ฟอเร็ด เอ๊วี่วัน พอยนทิง ยุร เนอฝัซเน็ซ นาว)
it’s obvious now that you’re scared of yourself.
(อิทซ อ๊อบเฝียส นาว แดท ยัวร์ ซคา อ็อฝ ยุรเซลฟ)
nothing to keep them from knowing this now,
(นัธอิง ทู คี๊พ เด็ม ฟรอม โนอิง ดิส นาว ,)
there’s nothing to keep them from knowing this now.
(แดร์ นัธอิง ทู คี๊พ เด็ม ฟรอม โนอิง ดิส นาว)
promises, shattered pieces, memories of nothing.
(พรอมอิซ , แฌทเทอะ พี๊ซ , เมรโมรี อ็อฝ นัธอิง)
cowardly you’ll face this all alone.
(เคาเอิดลิ โยว เฟซ ดิส ซอร์ อะโลน)
you’re finding a truth nothing but lies still no one knows.
(ยัวร์ ไฟนดิง อะ ทรู๊ธ นัธอิง บั๊ท ไล สทิลล โน วัน โนว์)
you see your self run but i see you crawling to face the truth.
(ยู ซี ยุร เซลฟ์ รัน บั๊ท ไอ ซี ยู คอลลิง ทู เฟซ เดอะ ทรู๊ธ)
you’re hesitant now your heart must be parting, ripping,
(ยัวร์ เฮสอิแท็นท นาว ยุร ฮาร์ท มัสท์ บี พาทิง , รีพพิง ,)
and tearing your insides are numb. fleshless and weak time to start over.
(แอนด์ แทริง ยุร อิ๊นไซด์ แซร์ นัมบ์ fleshless แซน วี๊ค ไทม์ ทู สท๊าร์ท โอ๊เฝ่อร)
nothing to keep them from emptiness now [x2].
(นัธอิง ทู คี๊พ เด็ม ฟรอม เอมทิเน็ซ นาว [ x2 ])
promises, shattered pieces, memories of nothing.
(พรอมอิซ , แฌทเทอะ พี๊ซ , เมรโมรี อ็อฝ นัธอิง)
cowardly you’ll face this all alone [x2].
(เคาเอิดลิ โยว เฟซ ดิส ซอร์ อะโลน [ x2 ])
you know how this will end,
(ยู โนว์ ฮาว ดิส วิล เอ็นด ,)
cause the pain inside in your head is cutting yourself thin.
(ค๊อส เดอะ เพน อิ๊นไซด์ อิน ยุร เฮด อีส คัททิง ยุรเซลฟ ทริน)
nothing to do now when you’re buried underground.
(นัธอิง ทู ดู นาว เว็น ยัวร์ เบ๊อรี่ อันเดิกเรานด)
your promise haunts you now. promises, shattered pieces,
(ยุร พรอมอิซ ฮอนท์ ยู นาว พรอมอิซ , แฌทเทอะ พี๊ซ ,)
memories of nothing.
(เมรโมรี อ็อฝ นัธอิง)
cowardly i’ll face this all alone [x2].
(เคาเอิดลิ อิลล เฟซ ดิส ซอร์ อะโลน [ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Promise คำอ่านไทย Mest

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น