เนื้อเพลง Hacksaw Decapitation คำอ่านไทย Cannibal Corpse

Memory of the insane
( เม๊มโมรี่ อ็อฝ ดิ อินเซน)
Of killing in so man ways, homicidal
(อ็อฝ คีลลิง อิน โซ แมน เวย์ , ฮอมิไซดแอ็ล)
Seeking redemption through rage
(ซีคิง ริเดมฌัน ทรู เร้จ)
With hacksaws I decapitated them all
(วิธ hacksaws ซาย ดิแคพอิเทท เด็ม ออล)
Blood covers the groud, my feet are saturated
(บลัด โค๊ฝเฝ่อร์ เดอะ groud , มาย ฟีท อาร์ แซ๊ททิวเหรท)
Rotting flesh scattered around, I feel no remorse
(หรอดดิง เฟลช ซแคทเทอะ อะราวนฺดฺ , ไอ ฟีล โน ริมอซ)
I don’t remember my name
(ไอ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)
Or when blood of the dead flowed so relentlessly
(ออ เว็น บลัด อ็อฝ เดอะ เด้ด โฟลว์ โซ ริเลนทเล็ซลิ)
Extracting the brains from the skulls
(Extractings เดอะ เบรน ฟรอม เดอะ สคั๊ลล)
My anger evolves with the more heads I deform
(มาย แอ๊งเก้อร อีโฝ๊ลฝ วิธ เดอะ โม เฮด ซาย ดิฟอม)
Sawing the neck I am engulfed in fantasy
(ซอร์วิง เดอะ เน็ค ไอ แอ็ม เอ็นกัลฟ อิน แฟนทะซิ)
Chew the esophagus, cannibal delicacy
(ชิว ดิ อิซอฟอะกัซ , แคนนิแบ็ล เดลอิคะซิ)
Utterly execerbated, forver deleterious
(อัทเทอะลิ execerbated , ฟอร์เว่อร์ deleterious)
Slicing through skin, sundered larynx, veins spraying blood
(Slicings ทรู สกิน , ซันเดอะ แลริงซ , เฝน sprayings บลัด)
Tattered windpipe, facial carvings, another head to abhore
(แททเทอะ วินไพ๊พ , facial คาฝิง , อะน๊าเทร่อร์ เฮด ทู abhore)
Beheading sustains my desire
(Beheadings ซัสเทน มาย ดีไซรํ)
Enhancing my primitive mind
(Enhancings มาย พรี๊มิถีฝ ไมนด์)
Annihilation without repreving
(แอ็นไนอิเลฌัน วิธเอ๊าท reprevings)

[Solo – O’Brien]
([ โซ๊โล่ OBrien ])

Memory of the insane
(เม๊มโมรี่ อ็อฝ ดิ อินเซน)
Of killing in so man ways, homicidal
(อ็อฝ คีลลิง อิน โซ แมน เวย์ , ฮอมิไซดแอ็ล)
Seeking redemption through rage
(ซีคิง ริเดมฌัน ทรู เร้จ)
With hacksaws I decapitated them at will
(วิธ hacksaws ซาย ดิแคพอิเทท เด็ม แอ็ท วิล)
Predacious, violent killing spree
(พริเดฌัซ , ไฝ๊โอเล้นท คีลลิง ซพรี)
Abolished, putrescent cadavers
(อะโบ๊ลิช , พิวทเร็ซเซ็นท คะแดฝเออะ)
Butchered in excrement, sordid obscurity
(บูชเออะ อิน เอกซคริเม็นท , ซอดิด obscurity)
Feverish hunger to inhale the stench of their death
(ฟีเฝอะริฌ ฮังเกอะ ทู อินเฮล เดอะ ซเท็นช อ็อฝ แดร์ เด้ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hacksaw Decapitation คำอ่านไทย Cannibal Corpse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น