เนื้อเพลง Show and Prove คำอ่านไทย Jay-Z

Verse One: Scoob
( เฝิซ วัน : Scoob)

Hah hah, hey hey, laugh now n*gga
(ฮ๊า ฮ๊า , เฮ เฮ , ล๊าฟ นาว เอ็น *gga)
My man’s right behind you, Kane pull the trigger
(มาย แมน ไร๊ท บีฮายน์ ยู , เคน พูลล เดอะ ทริ๊กเก้อร์)
I don’t play, I’m from the hill where sh*t is real
(ไอ ด้อนท์ เพลย์ , แอม ฟรอม เดอะ ฮิลล์ แวร์ ฌะ *ที อีส เรียล)
And I’ll be on your ass like bugs on a windshield
(แอนด์ อิลล บี ออน ยุร อาซ ไล๊ค บั๊ก ออน อะ วินเชียว)
So bring your grip or you can think twice
(โซ บริง ยุร กริพ ออ ยู แคน ทริ๊งค ทไวซ)
Cause I got more rhymes than a five pound bag of rice
(ค๊อส ไอ ก็อท โม ไรม แฑ็น อะ ไฟฝ เพานด แบ๊ก อ็อฝ ไร๊ซ์)
I’m hitting hard, oh word, I’m gon rock it
(แอม ฮิทติง ฮาร์ด , โอ เวิร์ด , แอม ก็อน ร๊อค อิท)
Once the sh*t drops, that’s dough to the pocket
(วั๊นซ เดอะ ฌะ *ที ดรอพ , แด้ท โด ทู เดอะ พ๊อคเค่ท)
I cut hand, you still can’t get no cards
(ไอ คัท แฮนด์ , ยู สทิลล แค็นท เก็ท โน ค้าร์ด)
You couldn’t deal with Scoob if we was playin cards
(ยู คูดซึ่น ดีล วิธ Scoob อิ๊ฟ วี วอส เพลย์ยิน ค้าร์ด)
But if I got beef and it’s time for code red
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ก็อท บี๊ฟ แอนด์ อิทซ ไทม์ ฟอร์ โค้ด เร้ด)
My drill is like a hoe, and be takin mad n*ggaz to bed
(มาย ดริลล์ อีส ไล๊ค เก โฮ , แอนด์ บี ทอคกิ่น แม้ด เอ็น *ggaz ทู เบ๊ด)
So hurry up and skedaddle
(โซ เฮ๊อร์รี่ อั๊พ แอนด์ skedaddle)
Even if you join a army, you still couldn’t battle
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ยู จอย อะ อามิ , ยู สทิลล คูดซึ่น แบ๊ทเทิ้ล)
So where you from? England, you somebody great?
(โซ แวร์ ยู ฟรอม อีงกแล็นด , ยู ซัมบอดี้ เกรท)
You burnin Scoob, ” I don’t think so mate ”
(ยู เบินนิน Scoob , ” ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค โซ เหมท “)
I got the style that gets you open like a bag of smoke
(ไอ ก็อท เดอะ สไทล์ แดท เก็ท ยู โอ๊เพ่น ไล๊ค เก แบ๊ก อ็อฝ สโม๊ค)
I have your friends ” Ah-hah man, that sh*t ain’t dope ”
(ไอ แฮ็ฝ ยุร เฟรน ” อา ฮ๊า แมน , แดท ฌะ *ที เอน โดพ “)
Leave me alone when I’m rocking on the microphone
(ลี๊ฝ มี อะโลน เว็น แอม รอคกิง ออน เดอะ ไมคโระโฟน)
and play like E.T. and phone your black ass ho-wome
(แอนด์ เพลย์ ไล๊ค อี ที แอนด์ โฟน ยุร แบล๊ค อาซ โฮ wome)
Yo Sauce, if you’re down with the groo-hoove
(โย ซ๊อซ , อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน วิธ เดอะ groo hoove)
Get on the mic and won’t ya show and prove
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ แอนด์ ว็อนท ยา โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)

Verse Two: Sauce
(เฝิซ ทู : ซ๊อซ)

Hey, here I come with a slick rap, tic tac toe
(เฮ , เฮียร ไอ คัม วิธ อะ ซลิค แร็พ , ทิค tac โท)
When I flip tracks, so gimme my d*ck, back
(เว็น นาย ฟลิพ แทร็ค , โซ กีมมิ มาย ดี *ck , แบ็ค)
I flow to it and through it, if you ever need to wonder
(ไอ โฟลว์ ทู อิท แอนด์ ทรู อิท , อิ๊ฟ ยู เอ๊เฝ่อร์ นี๊ด ทู วั๊นเด้อร)
how you got dope like Sauce, money you didn’t do it
(ฮาว ยู ก็อท โดพ ไล๊ค ซ๊อซ , มั๊นนี่ ยู ดิ๊นอิน ดู อิท)
I write my own with bigger hope, drink of Scope
(ไอ ไร๊ท มาย โอว์น วิธ บี๊กเกอร์ โฮพ , ดริ๊งค อ็อฝ สโคพ)
Wrote what I figured, nope, damn you dig a n*gga doe
(โรท ว๊อท ไอ ฟิ๊กเก้อร , โนพ , แดมนํ ยู ดีกกํ อะ เอ็น *gga โด)
Rhymes too drastic, bastard, pull hookers like elastic
(ไรม ทู ดแรซทิค , แบซเทิด , พูลล ฮุคเคอ ไล๊ค อีล๊าสติค)
N-B-A style, fann-tastic
(เอ็น บี อะ สไทล์ , fann tastic)
No time to bite, but I just might, tonight I write left-handed
(โน ไทม์ ทู ไบ้ท์ , บั๊ท ไอ จั๊สท ไมท , ทูไน๊ท ไอ ไร๊ท เล๊ฟท แฮนด์)
cuz I like, to grab my d*ck with my right
(คัซ ไอ ไล๊ค , ทู แกร๊บ มาย ดี *ck วิธ มาย ไร๊ท)
Who could ever say that I don’t get plenty play
(ฮู เคิด เอ๊เฝ่อร์ เซย์ แดท ไอ ด้อนท์ เก็ท เพล๊นที่ เพลย์)
Win Lose or Draw, I’m bookin whores, anyway
(วิน ลู้ส ออ ดรอว์ , แอม bookin โฮ , เอนอิเว)
As I get ready I’m steady if I go crazy I’d take Eddie
(แอส ซาย เก็ท เร๊ดี้ แอม สเท๊ดี้ อิ๊ฟ ฟาย โก คเรสิ อาย เท้ค เอดดี)
if I was Fred, I think I’d have to bone Betty
(อิ๊ฟ ฟาย วอส เฟรด , ไอ ทริ๊งค อาย แฮ็ฝ ทู โบน Betty)
S*ckin and luckin, hey, n*ggaz I’m duckin, nay
(เอส *ckin แอนด์ luckin , เฮ , เอ็น *ggaz แอม ดักคิน , เน)
Nada no never meaning ain’t no motherf*ckin way
(Nada โน เน๊เฝ่อร์ มีนนิง เอน โน motherf*ckin เวย์)
Rappers get gassed come on and get fast
(แรพเพอ เก็ท gassed คัมมอน แอนด์ เก็ท ฟาสท)
Try to get past when I blast, and you can HAND over your ass
(ธราย ทู เก็ท พาสท์ เว็น นาย บลาสทํ , แอนด์ ยู แคน แฮนด์ โอ๊เฝ่อร ยุร อาซ)
One line and that’s fear
(วัน ไลน์ แอนด์ แด้ท เฟียร์)
Rappers get so damn p*ssy they gotta go for a pap smear
(แรพเพอ เก็ท โซ แดมนํ พี *ssy เด กอททะ โก ฟอร์ รา แพ็พ ซเมีย)
So Shyheim, if your down with the groove
(โซ Shyheim , อิ๊ฟ ยุร เดาน วิธ เดอะ กรูฝ)
Get on the mic it’s time to show and prove
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ อิทซ ไทม์ ทู โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)

Verse Three: Shyheim
(เฝิซ ทรี : Shyheim)

Yo, yo
(โย , โย)
I spark the mic like weed that’s in a cipher
(ไอ สพ๊าร์ค เดอะ ไมคะ ไล๊ค วี แด้ท ซิน อะ ไซเฟอะ)
And I get girls open like a reggae song by Tiger
(แอนด์ ดาย เก็ท เกิร์ล โอ๊เพ่น ไล๊ค เก reggae ซ็อง บาย ไท๊เก้อร์)
So check me out, as I flip this here track kid
(โซ เช็ค มี เอ๊าท , แอส ซาย ฟลิพ ดิส เฮียร แทร็ค คิด)
And make mad noise like a Metallica record
(แอนด์ เม้ค แม้ด น๊อยส ไล๊ค เก แมนทีริคคา เร๊คขอร์ด)
I’m psycho, a villain to the styles I be killin
(แอม ไซโคะ , อะ ฝีลลิน ทู เดอะ สไทล์ ซาย บี คิลลิน)
when I’m thrusted, and all competition gets dusted
(เว็น แอม ธรัซท , แอนด์ ออล ค็อมพิทีฌอัน เก็ท ดัสท)
Cause I rock the world from U.S.A. to Asia to Russia
(ค๊อส ไอ ร๊อค เดอะ เวิลด ฟรอม ยู เอส ซา ทู เอฉะ ทู รัฌอะ)
If your sh*t stinks I’ma flush ya, then bust ya
(อิ๊ฟ ยุร ฌะ *ที ซทิงค แอมอา ฟลัช ยา , เด็น บัซท ยา)
Like a crazy man from Cali son
(ไล๊ค เก คเรสิ แมน ฟรอม กาลี ซัน)
My jams be packed like a Farrakhan rally, what?
(มาย แจม บี แพ็ค ไล๊ค เก Farrakhan แร๊ลลี่ , ว๊อท)
You know my style, I put the F in effin foul
(ยู โนว์ มาย สไทล์ , ไอ พุท เดอะ เอฟ อิน effin เฟาล)
The Rugged Child locks you down like Rikers Isle
(เดอะ รักกิด ชายลํดํ ล๊อค ยู เดาน ไล๊ค Rikers ไอล)
And got more girls than a Trailerload with Shabba
(แอนด์ ก็อท โม เกิร์ล แฑ็น อะ Trailerload วิธ Shabba)
More Super than Cat, I’m the punani Don Dada
(โม ซู๊เพ้อร์ แฑ็น แค๊ท , แอม เดอะ punani ด็อน ดาดา)
So Big Daddy, if you’re down with the groove my man
(โซ บิ๊ก แดดดิ , อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน วิธ เดอะ กรูฝ มาย แมน)
Get on the mic and won’t ya show and prove
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ แอนด์ ว็อนท ยา โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)

Verse Four: Big Daddy Kane
(เฝิซ โฟ : บิ๊ก แดดดิ เคน)

Now tell me whoooo is the mannnn?
(นาว เทลล มี ฮู อีส เดอะ mannnn)
With the high-potent lyrics no rapper can ever stand
(วิธ เดอะ ไฮฮ โพเท็นท ลีริค โน แรพเพอ แคน เอ๊เฝ่อร์ สแทนด์)
And steppin to me, thinkin I can be touched? Huh
(แอนด์ สเตปปิน ทู มี , ติ้งกิน นาย แคน บี ทั๊ช ฮู)
Not even Michael Jordan’ll gamble that much, yo
(น็อท อี๊เฝ่น ไมเล Jordanll แก๊มเบิ้ล แดท มัช , โย)
I get down on it and give it to rappers that even act like they want it
(ไอ เก็ท เดาน ออน หนิด แอนด์ กี๊ฝ อิท ทู แรพเพอ แดท อี๊เฝ่น แอ๊คท ไล๊ค เด ว้อนท ดิธ)
I come for your title kid, run it!
(ไอ คัม ฟอร์ ยุร ไท๊เทิ่ล คิด , รัน หนิด !)
Or else get hit with the ultimate, too legit skit
(ออ เอ๊ลส เก็ท ฮิท วิธ ดิ อั๊ลทิเหมท , ทู เลจิท ซคิท)
Ahh yeah, that’s that sh*t
(อา เย่ , แด้ท แดท ฌะ *ที)
Drop lyrics on ya, strong as ammonia
(ดรอพ ลีริค ออน ยา , สทรอง แอส ammonia)
That is I thrown ya, scold ya, Jones ya, I tried to warn ya
(แดท อีส ซาย ธโรน ยา , สโคลด์ ยา , โจเนส ยา , ไอ ทไร ทู วอร์น ยา)
You was wack since I known ya, fake as a cubic zirconia
(ยู วอส แวค ซิ๊นซ ไอ โนน ยา , เฟ้ค แอส ซา คยูบิค เสอะโคเนียะ)
What did I just show ya, real lyrics doggone ya
(ว๊อท ดิด ดาย จั๊สท โชว์ ยา , เรียล ลีริค ดอกกอน ยา)
Look inside my rap book at every text my man
(ลุ๊ค อิ๊นไซด์ มาย แร็พ บุ๊ค แกท เอ๊เฝอร์รี่ เท๊กซท์ มาย แมน)
and see that I got, more essays than the Mexican
(แอนด์ ซี แดท ไอ ก็อท , โม เอสเซ่ยํ แฑ็น เดอะ เมคซิแค็น)
The Messiah that’s feared great, leavin rappers in a weird state
(เดอะ เมซซายอา แด้ท เฟียร์ เกรท , เลวิน แรพเพอ ซิน อะ เวี๊ยด สเทท)
Scared straight, for their prepared fate
(ซคา สเทร๊ท , ฟอร์ แดร์ พรีแพร์ เฟ้ท)
Strong as an elephant, intelligent, compelling and elegant
(สทรอง แอส แอน เอ๊เลแฟ้นท , อินเท๊ลลิเจ้นท , ค็อมเพลลิง แอนด์ เอ๊เลแก้นท)
So well in it with every single element
(โซ เวลล อิน หนิด วิธ เอ๊เฝอร์รี่ ซิ๊งเกิ้ล เอ๊ลิเม้นท)
And competition gets none! Huh
(แอนด์ ค็อมพิทีฌอัน เก็ท นัน ! ฮู)
If I was wearing pantyhose you still couldn’t give me no run
(อิ๊ฟ ฟาย วอส เวียริง แพนทีโฮส ยู สทิลล คูดซึ่น กี๊ฝ มี โน รัน)
I see the way you’re trying to get to me,
(ไอ ซี เดอะ เวย์ ยัวร์ ทไรอิง ทู เก็ท ทู มี ,)
but with with speech impedi-ment, man you gotta come better G
(บั๊ท วิธ วิธ สพีช impedi เม็นท , แมน ยู กอททะ คัม เบ๊ทเท่อร์ จี)
You’re hitting all the wrong switches troop begin again
(ยัวร์ ฮิทติง ออล เดอะ รอง สวิทเชท ทรู๊พ บีกิน อะเกน)
Mumble mouth rappers couldn’t last a minute with
(มันเบอ เม๊าธ แรพเพอ คูดซึ่น ล๊าสท ดา มิ๊หนิท วิธ)
The non-resistable, non-competible
(เดอะ นอน resistable , นอน competible)
No-No-I’m-Not-Sayin-I’m-The-Best, I’m just sayin I’m f*ckin incredible!
(โน โน แอม น็อท เซย์อิน แอม เดอะ เบ๊สท์ , แอม จั๊สท เซย์อิน แอม ฟัคin อินเคร๊ดิเบิ้ล !)
And let’s just make one more thing understood
(แอนด์ เล็ท จั๊สท เม้ค วัน โม ทริง อันเดิซทูด)
That if I FART on a record, TRUST me n*gga it’ll sound good
(แดท อิ๊ฟ ฟาย ฟาท ออน อะ เร๊คขอร์ด , ทรัสท มี เอ็น *gga อิว ซาวน์ด กู๊ด)
So Jay-Z, if you’re down with the groove, my mellow
(โซ เจ ซี , อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน วิธ เดอะ กรูฝ , มาย เมลโล)
Get on the mic it’s time to show and prove
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ อิทซ ไทม์ ทู โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)

Verse Five: Jay-Z
(เฝิซ ไฟฝ : เจ ซี)

Uh, one checkin it two, checkin it three
(อา , วัน เชคกิน หนิด ทู , เชคกิน หนิด ทรี)
Check out the J, check out the A, check out the Y, check out the Z
(เช็ค เอ๊าท เดอะ เจ , เช็ค เอ๊าท ดิ อะ , เช็ค เอ๊าท เดอะ วาย , เช็ค เอ๊าท เดอะ ซี)
Hey G!
(เฮ จี !)
I’m breaking MC’s up like EPMD
(แอม บเรคคิง เมซีสฺ อั๊พ ไล๊ค EPMD)
And these nuts if you rappers tryin ta see me
(แอนด์ ฑิส นัท อิ๊ฟ ยู แรพเพอ ทายอิน ทา ซี มี)
I’m buckwild with styles, ta-dow
(แอม บัควายแอล วิธ สไทล์ , ทา เดา)
I’ve been in it runnin a hundred miles I’m well endowed, baby gal
(แอฝ บีน อิน หนิด รูนนิน อะ ฮั๊นเดร็ด ไมล แอม เวลล เอ็นเดา , เบ๊บี้ แก็ล)
Uhh, the greatest n*gga to touch it, you n*ggaz can’t f*ck with
(อา , เดอะ เกสเดด เอ็น *gga ทู ทั๊ช อิท , ยู เอ็น *ggaz แค็นท ฟัค วิธ)
The, incredible skills of the G from Brooklyn, big up kid
(เดอะ , อินเคร๊ดิเบิ้ล สกิลล อ็อฝ เดอะ จี ฟรอม บรูกคิน , บิ๊ก อั๊พ คิด)
And ain’t no eatin me up, you fast f*ckin with jigga
(แอนด์ เอน โน อีดิน มี อั๊พ , ยู ฟาสท ฟัคin วิธ จิ๊กกา)
I’m like Prince jeans, I bring the ass out a n*gga
(แอม ไล๊ค พริ๊นซ์ ยีน , ไอ บริง ดิ อาซ เอ๊าท ดา เอ็น *gga)
When I rock it it’s in the pocket, baby mop it don’t knock it
(เว็น นาย ร๊อค อิท อิทซ ซิน เดอะ พ๊อคเค่ท , เบ๊บี้ ม็อพ อิท ด้อนท์ น๊อค อิท)
till you try it, once you start, you can’t stop it
(ทิลล์ ยู ธราย อิท , วั๊นซ ยู สท๊าร์ท , ยู แค็นท สท๊อพ อิท)
I’m the cocky breed, I’m dope like poppy seed
(แอม เดอะ คอคอิ บรีด , แอม โดพ ไล๊ค พอพพิ ซี)
I live one rent from besides that be
(ไอ ไล้ฝ วัน เร๊นท ฟรอม บีไซด์ แดท บี)
between get off my d*ck and stop jockin me
(บีทะวีน เก็ท ออฟฟ มาย ดี *ck แอนด์ สท๊อพ จอคกิน มี)
When I bust a rhyme you’re diggin the sound
(เว็น นาย บัซท ดา ไรม ยัวร์ ดิคกิน เดอะ ซาวน์ด)
I know you lovin the way it’s, goin down baby
(ไอ โนว์ ยู ลัฝวิน เดอะ เวย์ อิทซ , โกอิน เดาน เบ๊บี้)
So Ason huh, if you’re down with the groove, why don’t ya
(โซ Ason ฮู , อิ๊ฟ ยัวร์ เดาน วิธ เดอะ กรูฝ , วาย ด้อนท์ ยา)
Get on the mic and show and prove
(เก็ท ออน เดอะ ไมคะ แอนด์ โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)

Verse Six: Ol Dirty Bastard
(เฝิซ ซิกซ์ : Ol เดอทิ แบซเทิด)

Come on
(คัมมอน)
Wu-Tang killa bees on a swarm
(Wu ทาง คิวลา บี ออน อะ ซวอม)
Rain on your college ass, disco dorm
(เรน ออน ยุร ค๊อลลิจ อาซ , ดิสโค ดรอม)
Slippery when wet and don’t you ever forget
(ซลีพเพอะริ เว็น เว๊ท แอนด์ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท)
You couldn’t get a FLICK, of the hype outfit
(ยู คูดซึ่น เก็ท ดา ฟลิค , อ็อฝ เดอะ เฮฝ เอ้าฟิท)
Because the way that I dress this style mad wild
(บิคอส เดอะ เวย์ แดท ไอ เดรส ดิส สไทล์ แม้ด ไวลด์)
Enough to make a crowd of women scream ” OW! ”
(อีน๊าฟ ทู เม้ค เก คราวดํ อ็อฝ วีมเอิน สครีม ” เอ้า ! “)
Whether at a party or just in bed
(ฮเวทเออะ แรท อะ พ๊าร์ที่ ออ จั๊สท อิน เบ๊ด)
All thoughts on Ason, keep that in your head
(ออล ธอท ออน Ason , คี๊พ แดท อิน ยุร เฮด)
Yuh, my beats are funky and my rhymes are spunky
(ยู้ , มาย บีท แซร์ ฟังคิ แอนด์ มาย ไรม แซร์ spunky)
Sometimes I’ll be like ” Well god damn what’s the recipe? ”
(ซัมไทม์ อิลล บี ไล๊ค ” เวลล ก๊อด แดมนํ ว๊อท เดอะ เรซอิพี “)
I don’t know, I ask my momma she don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์ , ไอ อาสคฺ มาย มอมมา ชี ด้อนท์ โนว์)
she says ” GO ASK YOUR GOD DAMNED FATHER! ”
(ชี เซย์ ” โก อาสคฺ ยุร ก๊อด แดมนํ ฟ๊าเท่อร ! “)
It’s all about me in the place to be
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท มี อิน เดอะ เพลส ทู บี)
N*ggas thing they all that, yo, that sh*t is G
(เอ็น *ggas ทริง เด ออล แดท , โย , แดท ฌะ *ที อีส จี)
Mad game and it’s a motherf*cking shame
(แม้ด เกม แอนด์ อิทซ ซา motherf*คิง เชม)
How many enemies wanna claim the name
(ฮาว เมนอิ อียีมีสฺ วอนนา เคลม เดอะ เนม)
Of Ason, who carries on like a manager
(อ็อฝ Ason , ฮู แคร์รี่ ออน ไล๊ค เก แมนอิเจอะ)
YO!, SOUNDS FLY RIGHT? DANGER!!!
(โย ! , ซาวน์ด ฟลาย ไร๊ท แด๊งเจ้อร์ ! ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show and Prove คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น