เนื้อเพลง Dangerous คำอ่านไทย LL Cool J

[LL Cool J]
( [ LL คูล เจ ])
His realm is a new horizon of cuts
(ฮิส เรล์ม อีส ซา นิว ฮอไร๊ซั่น อ็อฝ คัท)
They expand from his hand as he conducts
(เด เอ็กสแพนด ฟรอม ฮิส แฮนด์ แอส ฮี คอนดัคท)
Aim a lot of cool projects not photography
(เอม มา ล็อท อ็อฝ คูล โพร๊เจ็คท น็อท โฟะทอกระฟิ)
Cut-Creator, Philly-Phil’s biography
(คัท คริเอเทอะ , ฟิวลี่ ฟิล ไบโอ๊กราฟฟี่)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
The lyrical virtual also makes his return
(เดอะ ลีริแค็ล เฝ๊อร์ช่วล อ๊อลโซ เม้ค ฮิส รีเทิร์น)
All adversaries should be concerned
(ออล adversaries เชิด บี คอนเซิร์น)
LL Cool J is back again
(LL คูล เจ อีส แบ็ค อะเกน)
Let me allow to introduce you to my friend Cut-Creator
(เล็ท มี อะลาว ทู อินโทรดิ๊วซ ยู ทู มาย เฟรน คัท คริเอเทอะ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
He circumcises DJ’s while he’s on the airwaves
(ฮี เซอคัมไซส ดีเจซ ไวล์ อีส ออน ดิ airwaves)
Till the missions’ complete, you’re a musical slave
(ทิลล์ เดอะ มิ๊ชชั่น คอมพลีท , ยัวร์ อะ มยูสิแค็ล สเล๊ฝ)
English revision he endour any collision
(อีงกลิฌ ริฝีฉอัน ฮี endour เอ๊นี่ ค็อลลีฉอัน)
Like a searcher with a scapal, he’ll make the head decision
(ไล๊ค เก searcher วิธ อะ scapal , เฮ็ลล เม้ค เดอะ เฮด ดีซิ๊ชั่น)
As for me I’ll annihilate, eggs, I’ll let’s ’em communicate
(แอส ฟอร์ มี อิลล แอ็นไนอิเลท , เอ้กก , อิลล เล็ท เอ็ม คอมมิ๊วนิเขท)
you from rappin’ and my lyrics are the best
(ยู ฟรอม แรพปิน แอนด์ มาย ลีริค แซร์ เดอะ เบ๊สท์)
Slow down the rap but not the subject matter
(สโลว์ เดาน เดอะ แร็พ บั๊ท น็อท เดอะ ซั๊บเจ็คท แม๊ทเท่อร์)
All you s*cker DJ’s will scatter
(ออล ยู เอส *cker ดีเจซ วิล ซแคทเทอะ)
Cut-Crea-tor will employ techniques that will absorb toy boy
(คัท Crea ทอ วิล เอ็มพลอย เท็คนีค แดท วิล แอ๊บซ๊อร์บ ทอย บอย)
The real helper of cuts, Cut-Creator is his name
(เดอะ เรียล helper อ็อฝ คัท , คัท คริเอเทอะ อีส ฮิส เนม)
The boys’ so nice, my boat is your strain
(เดอะ บอย โซ ไน๊ซ์ , มาย โบ๊ท อีส ยุร สเทรน)
You could re-arrange but you don’t have the brains
(ยู เคิด รี อะเร๊นจ์ บั๊ท ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ เดอะ เบรน)
to arrange scratch-padders for the audio change
(ทู อะเร๊นจ์ สแครทช padders ฟอร์ ดิ ออดิโอ เช้งจํ)
Not trippin’ ah, my tree, for the mental geometry
(น็อท ทริพพิน อา , มาย ทรี , ฟอร์ เดอะ เม๊นท่อล จีโอ๊เมทรี่)
Just Cool J, that’s me, I’m dangerous
(จั๊สท คูล เจ , แด้ท มี , แอม เดนเจอะรัซ)

[* ” I Need A Beat ” – cut and scratched*]
([ * ” ไอ นี๊ด อะ บีท ” คัท แอนด์ สแครทช * ])

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Yeah I made it, don’t look astonished
(เย่ ไอ เมด อิท , ด้อนท์ ลุ๊ค แอ็ซทอนอิฌ)
I had to remind you of what I’ve acomplished
(ไอ แฮ็ด ทู รีไมนด์ ยู อ็อฝ ว๊อท แอฝ acomplished)
My scenario, four-door stereo
(มาย ซิเนริโอ , โฟ ดอร์ ซเทริโอ)
Up-bein’ beat, zero is the ratio
(อั๊พ บีนโพล บีท , ซี๊โร่ อีส เดอะ เรโช)
Cut-Creator, LL Cool J
(คัท คริเอเทอะ , LL คูล เจ)
Say: ” Ole ” , to what we just played
(เซย์ : ” โอเล ” , ทู ว๊อท วี จั๊สท เพลย์)
Rappers who don’t evade instead we invade
(แรพเพอ ฮู ด้อนท์ อิเฝด อินสเท๊ด วี อินเฝด)
and all competitors will be slayed
(แอนด์ ออล ค็อมเพทอิเทอะ วิล บี ซเล)
Any comment is a compliment
(เอ๊นี่ คอมเม๊นท อีส ซา คอมพลิเม็นท)
No groups’ talent can be the equivalent
(โน กรุ๊พ แท๊เล้นท แคน บี ดิ อี-ควิ๊-ฝาเล้นท)
of mine and his combined
(อ็อฝ ไมน์ แอนด์ ฮิส ค๊อมไบน์)
Total harmony between the cuts and the rhyme
(โท๊ท่อล ฮาโมะนิ บีทะวีน เดอะ คัท แซน เดอะ ไรม)
So why listen the greats by the deaf of the bass
(โซ วาย ลิ๊สซึ่น เดอะ เกรท บาย เดอะ ดี๊ฟ อ็อฝ เดอะ แบ็ซ)
Takin’ out every s*cker, DJin’ the place
(ทอคกิ่น เอ๊าท เอ๊เฝอร์รี่ เอส *cker , DJin เดอะ เพลส)
A performance underated, it’s not narrated
(อะ เพอะฟอแม็นซ อันเดเลเดด , อิทซ น็อท แนะเรท)
So Cut-Creators social statics can’t be alleviated
(โซ คัท คริเอเทอะ โซแฌ็ล ซแททอิค แค็นท บี แอ็ลลีฝิเอท)
He’s dangerous
(อีส เดนเจอะรัซ)

[LL Cool J]
([ LL คูล เจ ])
Demolishin’ DJ’s in under a second
(Demolishin ดีเจซ ซิน อั๊นเด้อร รา เซ๊คคั่น)
I called an old phrase from my last record
(ไอ คอลลํ แอน โอลด์ เฟรส ฟรอม มาย ล๊าสท เร๊คขอร์ด)
The beat alleviates, the scratch excells
(เดอะ บีท แอ็ลลีฝิเอท , เดอะ สแครทช excells)
Except I came hear to raise some hell
(เอ็กเซ๊พท ไอ เคม เฮียร ทู เร้ส ซัม เฮ็ลล)
Searchin’ up sykes and cuts like the blade
(เสริทชิน อั๊พ sykes แซน คัท ไล๊ค เดอะ เบลด)
He the scuser dry-smudge and make Coolay
(ฮี เดอะ scuser ดราย ซมัจ แอนด์ เม้ค Coolay)
I drink at steady, the record turns many
(ไอ ดริ๊งค แกท สเท๊ดี้ , เดอะ เร๊คขอร์ด เทิร์น เมนอิ)
Instead of a needle, he uses a machette
(อินสเท๊ด อ็อฝ อะ นี๊ดเดิ้ล , ฮี ยู๊ส ซา machette)
He scuffs the bars a-get you involved as the record revolves
(ฮี ซคัฟ เดอะ บาร์ ซา เก็ท ยู อินโฝ๊ลฝ แอส เดอะ เร๊คขอร์ด รีโฝ้ลฝ)
DJ’s dissolve, usually, physically, mentally
(ดีเจซ ดิสโซ๊ลฝ , ยูฉัวลิ , ฟีสอิแค็ลลิ , เมนแท็ลลิ)
he’s an innovator, greator, Cut-Creator is on the cross-fader
(อีส แอน อีนโนะเฝเทอะ , greator , คัท คริเอเทอะ อีส ออน เดอะ ครอสสํ ฟาเดอร์)
Sometime I gotta check what I invest
(ซัมไทม์ ไอ กอททะ เช็ค ว๊อท ไอ อินเฝ๊สท)
All Farmers Boulevard is where I rest
(ออล ฟาเมอะ บูลิฝาด อีส แวร์ ไอ เรสท)
I’m numero uno, amigo with an ego
(แอม numero ยูโน , อมิโก วิธ แอน อี๊โก้)
Such palms kill a France, say: En Italiano
(ซัช พาล์ม คิลล์ อะ ฟรานซ , เซย์ : อัง อิทาเรียนโน)
The mouth protects and I’ll inject into your ears
(เดอะ เม๊าธ โพรเท๊คท แซน อิลล อินเจ๊คท อิ๊นทู ยุร เอียร)
a new concept cuts soon in silence to be unfair
(อะ นิว คอนเซ็พท คัท ซูน อิน ไซเล็นซ ทู บี อันแฟ)
to the Cool J phenomena, all must hail
(ทู เดอะ คูล เจ ฟินอมอินะ , ออล มัสท์ เฮล)
I’m dangerous
(แอม เดนเจอะรัซ)

[*LL Cool J freestyle*]
([ *LL คูล เจ ฟรีสทาย * ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dangerous คำอ่านไทย LL Cool J

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น