เนื้อเพลง There U Go คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz & Big Syke

[Chours]
( [ เชาเวิดสฺ ])
there u go…..acting like a hoe….
(แดร์ ยู โก แอคทิง ไล๊ค เก โฮ)
[I don’t know why I’ll be f*cking wit ch’u]
([ ไอ ด้อนท์ โนว์ วาย อิลล บี เอฟ *คิง วิท ชู ])

[Pac]
([ แพค ])
Was it the liqour
(วอส ซิท เดอะ liqour)
that makes me act blind?
(แดท เม้ค มี แอ๊คท ไบลนฺดฺ)
the times I’m with her
(เดอะ ไทม์ แอม วิธ เฮอ)
ananomous pictures
(ananomous พิ๊คเจ้อร์)
of other n*ggas tryin to kiss her
(อ็อฝ อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggas ทายอิน ทู คิซ เฮอ)
will i love her,or shall I dis her
(วิล ไอ ลัฝ เฮอ , ออ แชลล์ ไอ ดิซ เฮอ)
I’m sick of this scandalous sh*t I deal wit
(แอม ซิ๊ค อ็อฝ ดิส ซแคนแดะลัซ ฌะ *ที ไอ ดีล วิท)
tryin to paint a perfect picture!
(ทายอิน ทู เพ้นท ดา เพ๊อร์เฟ็คท พิ๊คเจ้อร์ !)
My momoriez of jeliousy no longer care free….
(มาย momoriez อ็อฝ jeliousy โน ลองเงอ แคร์ ฟรี)
Cause so much bullsh*t your girlfriendz keep tellin me
(ค๊อส โซ มัช bullsh*ที ยุร girlfriendz คี๊พ เทลลิน มี)
I’m on tall but now my bedroomz an open door
(แอม ออน ทอลล์ บั๊ท นาว มาย bedroomz แอน โอ๊เพ่น ดอร์)
so it got me thinking what am i tryin for?
(โซ อิท ก็อท มี ติ้งกิง ว๊อท แอ็ม ไอ ทายอิน ฟอร์)
When I was young I was so very dumb
(เว็น นาย วอส ยัง ไอ วอส โซ เฝ๊รี่ ดัมบ)
Eger to please, a lil’Trick on a mission tryin 2 get’em up P
(Eger ทู พลีซ , อะ lilTrick ออน อะ มิ๊ชชั่น ทายอิน 2 getem อั๊พ พี)
Me and my n*ggaz is Thug n*ggaz!, forming no Drug Dealerz!
(มี แอนด์ มาย เอ็น *ggaz อีส ธัก เอ็น *ggaz ! , ฟอร์มิง โน ดรัก Dealerz !)
We don’l love b*tchez!,and believe they don’t love n*ggaz!
(วี donl ลัฝ บี *tchez ! , แอนด์ บีลี๊ฝ เด ด้อนท์ ลัฝ เอ็น *ggaz !)
I got’em plain by attraction
(ไอ gotem เพลน บาย แอ็ทแรคฌัน)
But you became a distraction a threat to my paper stacking
(บั๊ท ยู บิเคม อะ ดิซทแรคฌัน อะ เทร๊ท ทู มาย เพ๊เพ่อร์ stackings)
I thought you’d change, but now i know
(ไอ ธอท ยูต เช้งจํ , บั๊ท นาว ไอ โนว์)
Can’t turn a hoe into a house wife baby
(แค็นท เทิร์น อะ โฮ อิ๊นทู อะ เฮ้าส ไว๊ฟ เบ๊บี้)
And there u go…….
(แอนด์ แดร์ ยู โก)

[Chours]
([ เชาเวิดสฺ ])
There u there u go, acting like a hoe
(แดร์ ยู แดร์ ยู โก , แอคทิง ไล๊ค เก โฮ)
There u there u go, acting like a hoe!
(แดร์ ยู แดร์ ยู โก , แอคทิง ไล๊ค เก โฮ !)
there u there u go, acting like a hoe
(แดร์ ยู แดร์ ยู โก , แอคทิง ไล๊ค เก โฮ)
Acting like a hoe, acting like a hoe!
(แอคทิง ไล๊ค เก โฮ , แอคทิง ไล๊ค เก โฮ !)
See tha word on tha streetz your
(ซี ท่า เวิร์ด ออน ท่า streetz ยุร)
just a groopy on a world tour
(จั๊สท ดา groopy ออน อะ เวิลด ทัวร์)
Now I find out for myself your
(นาว ไอ ไฟนด์ เอ๊าท ฟอร์ ไมเซลฟ ยุร)
Girl you nedd to check yourself…….
(เกิร์ล ยู nedd ทู เช็ค ยุรเซลฟ)

[Kastro]
([ แคสโต ])
You need to check this, I got this game twisted
(ยู นี๊ด ทู เช็ค ดิส , ไอ ก็อท ดิส เกม ทวิสท)
so I don’t claim’em, just bang’em…
(โซ ไอ ด้อนท์ claimem , จั๊สท bangem)
Papa raised a playa, so playa I’ll play’em
(พาพ่า เร้ส อะ พอลเย , โซ พอลเย อิลล playem)
I got hoez, that got more hoez than me
(ไอ ก็อท hoez , แดท ก็อท โม hoez แฑ็น มี)
So how I love getting hooked like I ain’t got G
(โซ ฮาว ไอ ลัฝ เกดดดิ้ง ฮุ๊ค ไล๊ค ไก เอน ก็อท จี)
Truly, cutie, booty babe!
(ทรูลิ , คิวดี , บูทิ เบ้บ !)
But that ain’t enough
(บั๊ท แดท เอน อีน๊าฟ)
And tha head make me bag, still that just ain’t enough
(แอนด์ ท่า เฮด เม้ค มี แบ๊ก , สทิลล แดท จั๊สท เอน อีน๊าฟ)
When I don’t trust her, b*tch be lien too much
(เว็น นาย ด้อนท์ ทรัสท เฮอ , บี *tch บี ลีเอ็น ทู มัช)
She be dieing to f*ck me, you be buying tha stuff….
(ชี บี ดายอิ้ง ทู ฟัค มี , ยู บี บายอิ้ง ท่า สทั๊ฟฟ)

[Young Noble]
([ ยัง โน๊เบิ้ล ])
See old friend I know..
(ซี โอลด์ เฟรน ดาย โนว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง There U Go คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz & Big Syke

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น