เนื้อเพลง Little Green Men คำอ่านไทย Project 86

Out of the playground’s ashes
( เอ๊าท อ็อฝ เดอะ เพลย์กราวด์ แอสเชรด)
Come little men with little games
(คัม ลิ๊ทเทิ่ล เม็น วิธ ลิ๊ทเทิ่ล เกม)
They’re playing war
(เดรว พเลนิ่ง วอร์)
They’re planning new crusades like new arcades
(เดรว แพลนนิง นิว ครูเซด ไล๊ค นิว อาเคด)
The reason for the season is to flood the media
(เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ เดอะ ซี๊ซั่น อีส ทู ฟลั๊ด เดอะ มีเดียะ)
With suicidal mania
(วิธ ซยูอิไซดแอ็ล เมเนียะ)
And paint this landscape with this human waste
(แอนด์ เพ้นท ดิส แรนสเคป วิธ ดิส ฮิ๊วแมน เวซท)

So lets all sing a song of love
(โซ เล็ท ซอร์ ซิง อะ ซ็อง อ็อฝ ลัฝ)
Lets sing sing sing sing
(เล็ท ซิง ซิง ซิง ซิง)
Sing until our throats bleed
(ซิง อันทิล เอ๊า โธร๊ท บลีด)

And if this child could sing he would say:
(แอนด์ อิ๊ฟ ดิส ชายลํดํ เคิด ซิง ฮี เวิด เซย์ :)
I don’t need anybody
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอนอิบอดิ)
I don’t need anyone
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด เอนอิวัน)
I don’t need your guidance home
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ไกดแอ็นซ โฮม)
Watch as I build my empire
(ว๊อทช แอส ซาย บิ้ลดํ มาย เอ๊มไพร์)
Watch as I rise and fall
(ว๊อทช แอส ซาย ไร๊ส แอนด์ ฟอลล์)
Watch as I fight all alone
(ว๊อทช แอส ซาย ไฟ้ท ดอร์ อะโลน)

History’s a stage for re-runs
(ฮิสทรี่ ซา สเท๊จ ฟอร์ รี รัน)
For 3 A.M. insomniacs who quote the episodes
(ฟอร์ 3 อะ เอ็ม insomniacs ฮู โควท ดิ เอพอิดซด)
If tricycles came with guns we’d all be safe
(อิ๊ฟ tricycles เคม วิธ กัน เว็ด ออล บี เซฟ)
Little green men didn’t come from outer space
(ลิ๊ทเทิ่ล กรีน เม็น ดิ๊นอิน คัม ฟรอม เอาทเออะ สเพ๊ซ)
With coupons in the Sunday Paper
(วิธ คู๊ปอง ซิน เดอะ ซันดิ เพ๊เพ่อร์)
They came from corporate brains
(เด เคม ฟรอม คอโพะริท เบรน)

So until we all confess
(โซ อันทิล วี ออล คอนเฟสส)
And admit we stole the candy
(แอนด์ แอ๊ดมิท วี ซโทล เดอะ แค๊นดี้)
These little men are playing games
(ฑิส ลิ๊ทเทิ่ล เม็น อาร์ พเลนิ่ง เกม)
>From here to eternity
(>ฟรอม เฮียร ทู อิเทอนิทิ)
But I’ll be sitting by myself here
(บั๊ท อิลล บี ซีททิง บาย ไมเซลฟ เฮียร)
Waiting oh so patiently
(เวททิง โอ โซ เพเฌ็นทลิ)
Waiting for the sky to fall
(เวททิง ฟอร์ เดอะ สกาย ทู ฟอลล์)
And purge frail humanity
(แอนด์ เพิจ ฟเรล ฮิวแมนอิทิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Little Green Men คำอ่านไทย Project 86

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น