เนื้อเพลง Cocky คำอ่านไทย Kid Rock

Guess who’s back? haha
( เกสส ฮู แบ็ค ฮาฮา)
I used to be broke, confused..no joke
(ไอ ยู๊ส ทู บี บโรค , คอนฟิ้วส โน โจ้ก)
Got used, smoked dope, paid dues
(ก็อท ยู๊ส , สโม๊ค โดพ , เพลด ดิว)
Refused to give up quick,
(รีฟิ๊วส ทู กี๊ฝ อั๊พ ควิค ,)
Now theres 10 million motherf*ckers on my d*ck
(นาว แดร์ 10 มิ๊ลเลี่ยน motherf*ckers ออน มาย ดี *ck)
So what, say how, say who
(โซ ว๊อท , เซย์ ฮาว , เซย์ ฮู)
F*ck what, f*ck me, f*ck you
(ฟัค ว๊อท , ฟัค มี , ฟัค ยู)
Come clean, you know I will
(คัม คลีน , ยู โนว์ ไอ วิล)
Drink a fifth of Jim Beam and still stand still uh
(ดริ๊งค กา ฟิฟธ อ็อฝ จิม บีม แอนด์ สทิลล สแทนด์ สทิลล อา)
I’m the illest fool
(แอม ดิ ไอเลสชฺ ฟูล)
Cooler than the water in a swimmin’ pool
(คูลเออะ แฑ็น เดอะ ว๊อเท่อร อิน อะ สวิมมิน พูล)
Fly like a seagul, kickin’ like a mule
(ฟลาย ไล๊ค เก seagul , คิคคิน ไล๊ค เก มยูล)
More jams than a beetle from Liverpool
(โม แจม แฑ็น อะ บีทล ฟรอม Liverpool)
I deliver fool
(ไอ ดีลิ๊เฝ่อร์ ฟูล)
Now who the f*ck are you?
(นาว ฮู เดอะ ฟัค อาร์ ยู)
I’m Kid motherf*ckin’ Rock from the old school
(แอม คิด motherf*ckin ร๊อค ฟรอม ดิ โอลด์ สคูล)
Got more money, than Matchbox 20
(ก็อท โม มั๊นนี่ , แฑ็น แมทบอค 20)
Get more ass than Mark McGrath
(เก็ท โม อาซ แฑ็น ม๊าร์ค McGrath)

They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)
They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)

I’m from the outskirts of Detroit rock city
(แอม ฟรอม ดิ เอาทซเคิท อ็อฝ ดีทอยดฺ ร๊อค ซิ๊ที่)
A shirts, cadilacs, big titties
(อะ เชิ๊ร์ท , cadilacs , บิ๊ก ไตเติลสฺ)
Skinny models you can keep those
(ซคีนอิ โม๊เด็ล ยู แคน คี๊พ โฑส)
I like big corn fed mid western hoes
(ไอ ไล๊ค บิ๊ก คอร์น เฟ็ด มิด เวซเทิน โฮ)
Dont you know? Talk fast, pimp slow
(ด้อนท์ ยู โนว์ ท๊อล์ค ฟาสท , พิมพ สโลว์)
Show up to black ties in t-shirts and slippers
(โชว์ อั๊พ ทู แบล๊ค ไท ซิน ที เชิ๊ร์ท แซน ซลีพเพอะ)
Sippin’ liquor, f*ck models, love strippers
(ซิบปิ่น ลิ๊เคว่อร , ฟัค โม๊เด็ล , ลัฝ strippers)
Known as the big tipper with the big dipper
(โนน แอส เดอะ บิ๊ก ทีพเพอะ วิธ เดอะ บิ๊ก ดีพเพอะ)
I got queens holdin’ keys to my slipper
(ไอ ก็อท ควีน โฮดดิน คีย์ ทู มาย ซลีพเพอะ)
F*ck a real good girl, I got the baddest b*tch in the world
(ฟัค กา เรียล กู๊ด เกิร์ล , ไอ ก็อท เดอะ แบดเดส บี *tch อิน เดอะ เวิลด)

They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)
They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)

You think you got it good in Hollywood
(ยู ทริ๊งค ยู ก็อท ดิธ กู๊ด อิน ฮอลิวูด)
I got acres of land laid back in the woods
(ไอ ก็อท เอ๊เค่อร์ อ็อฝ แลนด์ เลด แบ็ค อิน เดอะ วู๊ด)
Holdin’ shares, cool like Fonzy
(โฮดดิน แชร์ , คูล ไล๊ค Fonzy)
Rollin’ Lake St. Clair in my 40 ft. donzy
(โรลลิน เล้ค เอ็ซท Clair อิน มาย 40 ft donzy)
You got a Bently? Wow!
(ยู ก็อท ดา เบนลี เวา !)
I got jets with web bars and trucks with gold plows
(ไอ ก็อท เจ๊ต วิธ เว๊บ บาร์ แซน ทรั๊ค วิธ โกลด์ พเลา)
B*tch bow when I pimp through
(บี *tch บาว เว็น นาย พิมพ ทรู)
For the Kid the Rock the red, white and blue
(ฟอร์ เดอะ คิด เดอะ ร๊อค เดอะ เร้ด , ไว๊ท แอนด์ บลู)
Who knew the Kid would be
(ฮู นยู เดอะ คิด เวิด บี)
Everything from old George Jones to Jay Z
(เอ๊วี่ติง ฟรอม โอลด์ จอจ โจเนส ทู เจ ซี)
Baby I’m sick of gettin ripped off
(เบ๊บี้ แอม ซิ๊ค อ็อฝ เกดดิน ริพ ออฟฟ)
So pissed ’bout to be pissed off
(โซ พิซ เบาท ทู บี พิซ ออฟฟ)
Mackin’ me cause you know I’m paid
(แมคกิน มี ค๊อส ยู โนว์ แอม เพลด)
That’s why I’m clapin’ my gardners and f*ckin’ my maids
(แด้ท วาย แอม clapin มาย gardners แซน ฟัคin มาย เหมด)
Nevermind my age but if we’re takin’ number
(เนเว่อร์มาย มาย เอจ บั๊ท อิ๊ฟ เวีย ทอคกิ่น นั๊มเบ้อร์)
15 million sold motherf*cker
(15 มิ๊ลเลี่ยน โซลด motherf*cker)

They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)
They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)

Cocky, and I say What?
(คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)
They say I’m cocky, and I say What?
(เด เซย์ แอม คอคอิ , แอนด์ ดาย เซย์ ว๊อท)
It aint braggin’ motherf*cker if ya back it up
(อิท เอน แบรกกิน motherf*cker อิ๊ฟ ยา แบ็ค อิท อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cocky คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น