เนื้อเพลง Evolution คำอ่านไทย Bee Gees

There’s a law in what we do
( แดร์ ซา ลอว์ อิน ว๊อท วี ดู)
We got a quest for something new
(วี ก็อท ดา คเว็ซท ฟอร์ ซัมติง นิว)
Everything you witness seems to
(เอ๊วี่ติง ยู วิทเหนส ซีม ทู)
Let you down
(เล็ท ยู เดาน)
If someone gets you from behind
(อิ๊ฟ ซัมวัน เก็ท ยู ฟรอม บีฮายน์)
I got an open mind
(ไอ ก็อท แอน โอ๊เพ่น ไมนด์)
And you’ve been thirsty for the friend you found
(แอนด์ ยู๊ฟ บีน เธิซทิ ฟอร์ เดอะ เฟรน ยู เฟานด)

Close your eyes and make a wish
(โคลส ยุร อาย แซน เม้ค เก วิ๊ช)
I don’t wanna mess with mother nature
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เมซ วิธ ม๊าเธ่อร์ เน๊เจ้อร์)
Knowing that you’re mine
(โนอิง แดท ยัวร์ ไมน์)
You said I could see
(ยู เซ็ด ดาย เคิด ซี)
You with another and we all get satisfied
(ยู วิธ อะน๊าเทร่อร์ แอนด์ วี ออล เก็ท แซทอิซไฟด)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
It’s a form of evolution
(อิทซ ซา ฟอร์ม อ็อฝ เอโฝะลยูฌัน)
It’s a kind of movin’ on
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ มูฝวิน ออน)
An eternal source of pleasure
(แอน อิทเท๊อร์น่อล ซ๊อร์ซ อ็อฝ พเลฉเออะ)
In being the one
(อิน บีอิง ดิ วัน)
When your love is for the giving
(เว็น ยุร ลัฝ อีส ฟอร์ เดอะ กีฝวิง)
It’s a case of destiny
(อิทซ ซา เค๊ส อ็อฝ เดซทินิ)
You know we look for the same insane games
(ยู โนว์ วี ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ เซม อินเซน เกม)
Got to be commital to be a little deviation
(ก็อท ทู บี commital ทู บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดีฝิเอฌัน)

So I get all wound up inside
(โซ ไอ เก็ท ดอร์ วูนด์ อั๊พ อิ๊นไซด์)
I can see your scene unwind
(ไอ แคน ซี ยุร ซีน อันไวนด์)
You dance together or you dance alone
(ยู แด๊นซ์ ทูเก๊ทเธ่อร์ ออ ยู แด๊นซ์ อะโลน)
And leave the real world in the air
(แอนด์ ลี๊ฝ เดอะ เรียล เวิลด อิน ดิ แอร์)
Love it in leather I don’t care
(ลัฝ อิท อิน เล๊เธ่อร์ ไอ ด้อนท์ แคร์)
Everything is legal in the danger zone
(เอ๊วี่ติง อีส ลี๊กอล อิน เดอะ แด๊งเจ้อร์ โซน)

Close your eyes and make a wish
(โคลส ยุร อาย แซน เม้ค เก วิ๊ช)
Later we could cater to the animal
(เลทเออะ วี เคิด เคเทอะ ทู ดิ แอ๊นิมอล)
Knowing that you’re mine
(โนอิง แดท ยัวร์ ไมน์)
It’s straight in my face
(อิทซ สเทร๊ท อิน มาย เฟซ)
You and your lover and the brain is paralyzed
(ยู แอนด์ ยุร ลัฝเออะ แอนด์ เดอะ เบรน อีส แพระไลส)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
It’s a form of evolution
(อิทซ ซา ฟอร์ม อ็อฝ เอโฝะลยูฌัน)
It’s a kind of movin’ on
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ มูฝวิน ออน)
It’s a cycle of emotion
(อิทซ ซา ไซ๊เคิ้ล อ็อฝ อีโม๊ชั่น)
In being the one
(อิน บีอิง ดิ วัน)
In the storm of revolution
(อิน เดอะ สทอร์ม อ็อฝ เร๊ฝโฝลูชั่น)
What is done can be undone
(ว๊อท อีส ดัน แคน บี อั๊นดัน)
You know we look for the same insane games
(ยู โนว์ วี ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ เซม อินเซน เกม)
Got to be commital
(ก็อท ทู บี commital)
To the subtle variations
(ทู เดอะ ซับเดิล แฝริเอฌัน)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
It’s a form of evolution
(อิทซ ซา ฟอร์ม อ็อฝ เอโฝะลยูฌัน)
It’s a kind of movin’ on
(อิทซ ซา ไคนด์ อ็อฝ มูฝวิน ออน)
It’s a cycle of emotion
(อิทซ ซา ไซ๊เคิ้ล อ็อฝ อีโม๊ชั่น)
In being the one
(อิน บีอิง ดิ วัน)
If your love is for the givin’
(อิ๊ฟ ยุร ลัฝ อีส ฟอร์ เดอะ กีฝอิน)
It’s a case of destiny
(อิทซ ซา เค๊ส อ็อฝ เดซทินิ)
And you can find your source of pleasure
(แอนด์ ยู แคน ไฟนด์ ยุร ซ๊อร์ซ อ็อฝ พเลฉเออะ)
In being with me
(อิน บีอิง วิธ มี)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Evolution คำอ่านไทย Bee Gees

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น