เนื้อเพลง The Voice Within คำอ่านไทย Christina Aguilera

Young girl, don’t cry
(ยัง เกิร์ล , โด๊นท คราย)
I’ll be right here when your world starts to fall
(แอล บี ไร๊ท เฮียร เว็น ยัวร์ เวิลด สท๊าร์ท ทู ฟอลล์)
Young girl, it’s all right
(ยัง เกิร์ล , อิทซ ซอล ไร๊ท)
Your tears will dry, you’ll soon be free to fly
(ยัวร์ เทียร์ วิล ดราย , โยว ซูน บี ฟรี ทู ฟลาย)

When you’re safe inside your room you tend to dream
(เว็น ยัวร์ เซฟ อิ๊นไซด์ ยัวร์ รูม ยู เท็นด ทู ดรีม)
Of a place where nothing’s harder than it seems
(ออฟ อะ เพลส แวร์ นอทติง ฮาร์เดอร์ แดน หนิด ซีม)
No one ever wants or bothers to explain
(โน วัน เอ๊เว่อร์ ว้อนท ออ บ๊อเทร่อรฺ ทู เอ็กซเพลน)
Of the heartache life can bring and what it means
(ออฟ เดอะ เฮียเทค ไล๊ฟ แคน บริง แอนด์ ว๊อท ดิท มีน)

When there’s no one else
(เว็น แดร์ โน วัน เอ๊ลส)
Look inside yourself
(ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ยัวร์เซ่ล)
Like your oldest friend
(ไล๊ค ยัวร์ โอลเอส เฟรน)
Just trust the voice within
(เจิ๊สท ทรัสท เดอะ ว๊อยซ์ วิธติน)
Then you’ll find the strength
(เด็น โยว ไฟนด์ เดอะ สเต๊ง)
That will guide your way
(แดท วิล ไก๊ด ยัวร์ เวย์)
If you will learn to begin
(อิ๊ฟ ยู วิล เลิร์น ทู บีกิน)
To trust the voice within
(ทู ทรัสท เดอะ ว๊อยซ์ วิธติน)

Young girl, don’t hide
(ยัง เกิร์ล , โด๊นท ไฮด์)
You’ll never change if you just run away
(โยว เน๊เว่อร์ เช้งจํ อิ๊ฟ ยู เจิ๊สท รัน อะเวย์)
Young girl, just hold tight
(ยัง เกิร์ล , เจิ๊สท โฮลด์ ไท๊ท)
And soon you’re gonna see your brighter day
(แอนด์ ซูน ยัวร์ กอนนา ซี ยัวร์ ไบท์เตอร์ เดย์)

Now in a world where innocence is quickly claimed
(นาว อิน อะ เวิลด แวร์ อินโนเซ๊น อีส ควิกลิ เคลม)
It’s so hard to stand your ground when you’re so afraid
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู สแทนด์ ยัวร์ กราวนด์ เว็น ยัวร์ โซ อะเฟรด)
No one reaches out a hand for you to hold
(โน วัน รีชฺ เอ๊าท ดา แฮนด์ ฟอร์ ยู ทู โฮลด์)
When you’re lost outside look inside to your soul
(เว็น ยัวร์ โลด เอ๊าทไซ้ด ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ทู ยัวร์ โซล)
[adsense]
When there’s no one else
(เว็น แดร์ โน วัน เอ๊ลส)
Look inside yourself
(ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ยัวร์เซ่ล)
Like your oldest friend
(ไล๊ค ยัวร์ โอลเอส เฟรน)
Just trust the voice within
(เจิ๊สท ทรัสท เดอะ ว๊อยซ์ วิธติน)
Then you’ll find the strength
(เด็น โยว ไฟนด์ เดอะ สเต๊ง)
That will guide your way
(แดท วิล ไก๊ด ยัวร์ เวย์)
If you will learn to begin
(อิ๊ฟ ยู วิล เลิร์น ทู บีกิน)
To trust the voice within
(ทู ทรัสท เดอะ ว๊อยซ์ วิธติน)

Yeah…
(เย่)
Life is a journey
(ไล๊ฟ อีส ซา เจอนิ)
It can take you anywhere you choose to go
(อิท แคน เท้ค ยู เอนี่แวร์ ยู ชู๊ส ทู โก)
As long as you’re learning
(แอส ลอง แอส ยัวร์ เลิร์นนิง)
You’ll find all you’ll ever need to know
(โยว ไฟนด์ ออล โยว เอ๊เว่อร์ นี๊ด ทู โนว์)

You’ll make it
(โยว เม้ค อิท)
You’ll make it
(โยว เม้ค อิท)
Just don’t go forsaking yourself
(เจิ๊สท โด๊นท โก ฟอร์เซคกิง ยัวร์เซ่ล)
No one can stop you
(โน วัน แคน สท๊อพ ยู)
You know that I’m talking to you
(ยู โนว์ แดท แอม ทอคกิ้ง ทู ยู)

When there’s no one else
(เว็น แดร์ โน วัน เอ๊ลส)
Look inside yourself
(ลุ๊ค อิ๊นไซด์ ยัวร์เซ่ล)
Like your oldest friend
(ไล๊ค ยัวร์ โอลเอส เฟรน)
Just trust the voice within
(เจิ๊สท ทรัสท เดอะ ว๊อยซ์ วิธติน)
Then you’ll find the strength
(เด็น โยว ไฟนด์ เดอะ สเต๊ง)
That will guide your way
(แดท วิล ไก๊ด ยัวร์ เวย์)
If you will learn to begin
(อิ๊ฟ ยู วิล เลิร์น ทู บีกิน)
To trust the voice within
(ทู ทรัสท เดอะ ว๊อยซ์ วิธติน)

Young girl don’t cry
(ยัง เกิร์ล โด๊นท คราย)
I’ll be right here when your world starts to fall
(แอล บี ไร๊ท เฮียร เว็น ยัวร์ เวิลด สท๊าร์ท ทู ฟอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Voice Within คำอ่านไทย Christina Aguilera

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น