เนื้อเพลง The Way I Do คำอ่านไทย Marcos Hernandez

Your kiss, your smile, your mind
( ยุร คิซ , ยุร สไมล์ , ยุร ไมนด์)
You’re sunlight in my eyes
(ยัวร์ ซันไลท์ อิน มาย อาย)
I miss your breath on my neck
(ไอ มิซ ยุร บรี๊ทฺรฺ ออน มาย เน็ค)
When we whisper in the night
(เว็น วี วิสเพ่อร์ อิน เดอะ ไน๊ท)

Didn’t wanna want you
(ดิ๊นอิน วอนนา ว้อนท ยู)
Didn’t wanna need you so bad
(ดิ๊นอิน วอนนา นี๊ด ยู โซ แบ้ด)
Didn’t wanna wake up
(ดิ๊นอิน วอนนา เว้ค อั๊พ)
And find that I was falling so fast
(แอนด์ ไฟนด์ แดท ไอ วอส ฟ๊อลิง โซ ฟาสท)
Didn’t wanna need you
(ดิ๊นอิน วอนนา นี๊ด ยู)
Didn’t wanna need anyone
(ดิ๊นอิน วอนนา นี๊ด เอนอิวัน)
Now look what you’ve done
(นาว ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน)

Now I can’t go on without you
(นาว ไอ แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู)
I’m naked, I cant fake it.
(แอม เน๊คเค่ด , ไอ แค็นท เฟ้ค กิด)
I’m not that strong without you
(แอม น็อท แดท สทรอง วิธเอ๊าท ยู)
Never thought I could love you the way I do.
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ลัฝ ยู เดอะ เวย์ ไอ ดู)

Your touch, your skin, can’t believe the way you let me in
(ยุร ทั๊ช , ยุร สกิน , แค็นท บีลี๊ฝ เดอะ เวย์ ยู เล็ท มี อิน)
Don’t rush tonight, I need you like the ocean needs the tide.
(ด้อนท์ รัช ทูไน๊ท , ไอ นี๊ด ยู ไล๊ค ดิ โอ๊เชี่ยน นี๊ด เดอะ ไทด์)

Didn’t wanna want you
(ดิ๊นอิน วอนนา ว้อนท ยู)
Didn’t wanna need you so bad
(ดิ๊นอิน วอนนา นี๊ด ยู โซ แบ้ด)
Didn’t wanna wake up
(ดิ๊นอิน วอนนา เว้ค อั๊พ)
And find that I was falling so fast
(แอนด์ ไฟนด์ แดท ไอ วอส ฟ๊อลิง โซ ฟาสท)
Didn’t wanna need you
(ดิ๊นอิน วอนนา นี๊ด ยู)
Didn’t wanna need anyone
(ดิ๊นอิน วอนนา นี๊ด เอนอิวัน)
Now look what you’ve done
(นาว ลุ๊ค ว๊อท ยู๊ฟ ดัน)

Now I can’t go on without you
(นาว ไอ แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู)
I’m naked, I cant fake it.
(แอม เน๊คเค่ด , ไอ แค็นท เฟ้ค กิด)
I’m not that strong without you
(แอม น็อท แดท สทรอง วิธเอ๊าท ยู)
Never thought I could love you the way I do.
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ลัฝ ยู เดอะ เวย์ ไอ ดู)

I always thought I would stand on my own
(ไอ ออลเว ธอท ไอ เวิด สแทนด์ ออน มาย โอว์น)
Climb a mountain top all alone
(ไคลบ์ อะ เม๊าเท่น ท๊อพ ออล อะโลน)
Relying, depending on no one
(Relyings , ดีแพนดิ้ง ออน โน วัน)
Now look at what you’ve done
(นาว ลุ๊ค แกท ว๊อท ยู๊ฟ ดัน)

Now I can’t go on without you
(นาว ไอ แค็นท โก ออน วิธเอ๊าท ยู)
I’m naked, I cant fake it.
(แอม เน๊คเค่ด , ไอ แค็นท เฟ้ค กิด)
I’m not that strong without you
(แอม น็อท แดท สทรอง วิธเอ๊าท ยู)
Never thought I could love you the way I do.
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ลัฝ ยู เดอะ เวย์ ไอ ดู)

Never thought I could love you
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ลัฝ ยู)
Never thought I could need you
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด นี๊ด ยู)
Never thought I could want you
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ว้อนท ยู)
The way I do
(เดอะ เวย์ ไอ ดู)

Never thought I could love you
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ลัฝ ยู)
Never thought I could need you
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด นี๊ด ยู)
Never thought I could want you
(เน๊เฝ่อร์ ธอท ไอ เคิด ว้อนท ยู)
The way I do
(เดอะ เวย์ ไอ ดู)

I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
the way I do
(เดอะ เวย์ ไอ ดู)

I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
the way I do
(เดอะ เวย์ ไอ ดู)

I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
I want you
(ไอ ว้อนท ยู)
the way I do
(เดอะ เวย์ ไอ ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way I Do คำอ่านไทย Marcos Hernandez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น