เนื้อเพลง Lastonesleft คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

[2Pac [Hook]]
( [ 2Pac [ ฮุ๊ค ] ])
N*gga westside
(เอ็น *gga เวตซาด)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)

[2pac]
([ 2pac ])
Can’t nobody stop us when we blunted up and swervin
(แค็นท โนบอดี้ สท๊อพ อัซ เว็น วี บลันท อั๊พ แอนด์ swervin)
Packed in a suburban, screamin outlaw runin on the curb
(แพ็ค อิน อะ ซะเบอแบ็น , สครีมมิน เอาทลอ runin ออน เดอะ เคิบ)
They never try me cause right behind me your killer team
(เด เน๊เฝ่อร์ ธราย มี ค๊อส ไร๊ท บีฮายน์ มี ยุร คีลเลอะ ทีม)
I get a word cut the head off a n*gga like a guillotine
(ไอ เก็ท ดา เวิร์ด คัท เดอะ เฮด ออฟฟ อะ เอ็น *gga ไล๊ค เก กีลโละทีน)
This Hennessey’ll keep me calm though
(ดิส Hennesseyll คี๊พ มี คาลํม โธ)
Sittin in the back of the club, tradin convo
(ซิทดิน อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คลับ , tradin convo)
Livin like a Don in my own mind
(ลีฝอิน ไล๊ค เก ด็อน อิน มาย โอว์น ไมนด์)
Signal Kadafi, n*gga watch me with the chrome nine
(ซีกแน็ล Kadafi , เอ็น *gga ว๊อทช มี วิธ เดอะ คโรม ไนน)
All the time drinkin champagne
(ออล เดอะ ไทม์ ดริงคิน แฌ็มเพน)
Walk through the crowd let the tramps hang
(ว๊อล์ค ทรู เดอะ คราวดํ เล็ท เดอะ ทแร็มพ แฮง)
N*ggas playa hate but do a damn thing
(เอ็น *ggas พอลเย เฮท บั๊ท ดู อะ แดมนํ ทริง)
Picture me doin eighty down a one way
(พิ๊คเจ้อร์ มี โดย เอทิ เดาน อะ วัน เวย์)
Stuck in the trunk, caught with gun play
(ซทัค อิน เดอะ ทรังค , คอท วิธ กัน เพลย์)
So I gotta keep my eyes open
(โซ ไอ กอททะ คี๊พ มาย อาย โอ๊เพ่น)
Gettin high, wonder why we gotta die smokin
(เกดดิน ไฮฮ , วั๊นเด้อร วาย วี กอททะ ดาย สโมกิน)
My alibi, I’m victory
(มาย อั๊ลไลไบ , แอม ฝีคทรี่)
Like them other vile men I’m marked for death
(ไล๊ค เด็ม อ๊อเธ่อร์ ไฝล เม็น แอม ม๊าร์ค ฟอร์ เด้ท)
Spendin my nights like its the last one left
(สเปนดิน มาย ไน๊ท ไล๊ค อิทซ เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)
I’m an outlaw
(แอม แอน เอาทลอ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Am I wrong, I wanna get it goin on
(แอ็ม ไอ รอง , ไอ วอนนา เก็ท ดิธ โกอิน ออน)
Last to leave, till I see everybodys gone
(ล๊าสท ทู ลี๊ฝ , ทิลล์ ไอ ซี เอวี่บอดี้ กอน)
I’m at the bar you can catch me hands full of liquor
(แอม แอ็ท เดอะ บาร์ ยู แคน แค็ทช มี แฮนด์ ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร)
Puffin on a sweet swisher I’m the last one left
(พัฟฟิน ออน อะ สวี้ท สวิซเชอ แอม เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)
Tell me am I wrong, I wanna get it goin on
(เทลล มี แอ็ม ไอ รอง , ไอ วอนนา เก็ท ดิธ โกอิน ออน)
Last to leave until I see everybodys gone
(ล๊าสท ทู ลี๊ฝ อันทิล ไอ ซี เอวี่บอดี้ กอน)
I’m at the bar you can catch me hands full of liquor
(แอม แอ็ท เดอะ บาร์ ยู แคน แค็ทช มี แฮนด์ ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร)
Puffin on a sweet swisher, guess I’m the last one left
(พัฟฟิน ออน อะ สวี้ท สวิซเชอ , เกสส แอม เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)

[Kastro]
([ แคสโต ])
I got my back against the wall
(ไอ ก็อท มาย แบ็ค อะเก๊นสท เดอะ วอลล์)
Gat chillin by my balls
(แกท ชิลลิน บาย มาย บอล)
Prior to war is rider n*gga only five six tall
(ไพร๊เอ่อร ทู วอร์ อีส ไรดเออะ เอ็น *gga โอ๊นลี่ ไฟฝ ซิกซ์ ทอลล์)
Napoleon only knows on we outlaws f*ck fear
(นะโพเลียน โอ๊นลี่ โนว์ ออน วี เอาทลอ ฟัค เฟียร์)
better strap down to the feelins cause we out yeah
(เบ๊ทเท่อร์ ซทแร็พ เดาน ทู เดอะ ฟีลิน ค๊อส วี เอ๊าท เย่)
Thug passion all up in me
(ธัก แพ๊ชชั่น ออล อั๊พ อิน มี)
Feelin like I took some Henne
(ฟีลิน ไล๊ค ไก ทุค ซัม Henne)
It aint easy I’m tryin to make a dollar out of two pennies
(อิท เอน อีสอิ แอม ทายอิน ทู เม้ค เก ดอลเลอะ เอ๊าท อ็อฝ ทู เพนนิส)
What we got with these rap n*ggas
(ว๊อท วี ก็อท วิธ ฑิส แร็พ เอ็น *ggas)
Wanna pull they’re gat n*ggas
(วอนนา พูลล เดรว แกท เอ็น *ggas)
Only got my side cause they think pac die n*gga
(โอ๊นลี่ ก็อท มาย ไซด์ ค๊อส เด ทริ๊งค แพค ดาย เอ็น *gga)
Last n*ggas with our tape
(ล๊าสท เอ็น *ggas วิธ เอ๊า เท๊พ)
Take a shot within our vest
(เท้ค เก ฌ็อท วิธอิน เอ๊า เฝ็ซท)
Pac come and catch weight
(แพค คัม แอนด์ แค็ทช เว๊ท)
N*gga we the last ones left
(เอ็น *gga วี เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)

[2Pac]
([ 2Pac ])
If we woulda known the zone inside my own dome
(อิ๊ฟ วี วู๊ดดา โนน เดอะ โซน อิ๊นไซด์ มาย โอว์น โดม)
Fresh outs jail it was hell but I’m probably home
(เฟรช เอ๊าท เจล อิท วอส เฮ็ลล บั๊ท แอม พรอบอับลิ โฮม)
Lookin for n*ggas that was roofin that sh*t when I was locked back
(ลุคกิน ฟอร์ เอ็น *ggas แดท วอส roofin แดท ฌะ *ที เว็น นาย วอส ล๊อค แบ็ค)
Hands on the pump, makem jump when its cocked back
(แฮนด์ ออน เดอะ พั๊มพ , makem จั๊มพ เว็น อิทซ ค๊อค แบ็ค)
F*ckem all they’re b*tches inside a world of weak
(ฟัคem ออล เดรว บี *tches อิ๊นไซด์ อะ เวิลด อ็อฝ วี๊ค)
B*tch n*ggas be afraid to speak
(บี *tch เอ็น *ggas บี อะเฟรด ทู สพี๊ค)
We the last ones left
(วี เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)

[2Pac]
([ 2Pac ])
[Chorus [slight change]]
([ ค๊อรัส [ ซไลท เช้งจํ ] ])
Tell me am I wrong, I wanna get it goin on
(เทลล มี แอ็ม ไอ รอง , ไอ วอนนา เก็ท ดิธ โกอิน ออน)
Last to leave, till I see everybodys gone
(ล๊าสท ทู ลี๊ฝ , ทิลล์ ไอ ซี เอวี่บอดี้ กอน)
At the bar you can catch me hands full of liquor
(แอ็ท เดอะ บาร์ ยู แคน แค็ทช มี แฮนด์ ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร)
Puffin on a sweet swisher Like I’m the last one left
(พัฟฟิน ออน อะ สวี้ท สวิซเชอ ไล๊ค แอม เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)
Am I wrong, I wanna get it goin on
(แอ็ม ไอ รอง , ไอ วอนนา เก็ท ดิธ โกอิน ออน)
Last to leave till I see everybodys gone
(ล๊าสท ทู ลี๊ฝ ทิลล์ ไอ ซี เอวี่บอดี้ กอน)
At the bar you can catch me hands full of liquor
(แอ็ท เดอะ บาร์ ยู แคน แค็ทช มี แฮนด์ ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร)
Puffin on a sweet swisher, last one left
(พัฟฟิน ออน อะ สวี้ท สวิซเชอ , ล๊าสท วัน เล๊ฟท)
Am I wrong, I wanna get it goin on
(แอ็ม ไอ รอง , ไอ วอนนา เก็ท ดิธ โกอิน ออน)
Last to leave till I see everybodys gone
(ล๊าสท ทู ลี๊ฝ ทิลล์ ไอ ซี เอวี่บอดี้ กอน)
At the bar you can catch me hands full of liquor [Yeah]
(แอ็ท เดอะ บาร์ ยู แคน แค็ทช มี แฮนด์ ฟูล อ็อฝ ลิ๊เคว่อร [ เย่ ])
Puffin on a sweet swisher, I’m the last one left
(พัฟฟิน ออน อะ สวี้ท สวิซเชอ , แอม เดอะ ล๊าสท วัน เล๊ฟท)

[Napoleon]
([ นะโพเลียน ])
I eat and sleep the worst sh*t, turfs and birth
(ไอ อี๊ท แอนด์ สลี๊พ เดอะ เวิ๊ร์สท ฌะ *ที , เทิฟ แซน เบริ๊ท)
Me and my team super supreme putin in work
(มี แอนด์ มาย ทีม ซู๊เพ้อร์ ซูพรีม putin อิน เวิ๊ร์ค)
I’m passed out, drunk as a f*ck, till it hurt
(แอม พาสส เอ๊าท , ดรั๊งค แอส ซา ฟัค , ทิลล์ อิท เฮิร์ท)
And I call earl screamin f*ck the world
(แอนด์ ดาย คอลลํ เอิล สครีมมิน ฟัค เดอะ เวิลด)
I got a b*tch on the side wanna be my wife
(ไอ ก็อท ดา บี *tch ออน เดอะ ไซด์ วอนนา บี มาย ไว๊ฟ)
And wify beefin wanna know if she gonna see me tonight
(แอนด์ ไวฟอิ บีฟิน วอนนา โนว์ อิ๊ฟ ชี กอนนะ ซี มี ทูไน๊ท)
And i know it aint right, but its the life I got
(แอนด์ ดาย โนว์ อิท เอน ไร๊ท , บั๊ท อิทซ เดอะ ไล๊ฟ ไอ ก็อท)
And thats until I see Yak
(แอนด์ แด้ท อันทิล ไอ ซี แย็ค)
And thats until I see Pac
(แอนด์ แด้ท อันทิล ไอ ซี แพค)
Young know I lost a troll somebody owed me down
(ยัง โนว์ ไอ ล็อซท ดา ทโรล ซัมบอดี้ โอว์ มี เดาน)
And if the world was a girl I’d stick my d*ck in the ground
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ เวิลด วอส ซา เกิร์ล อาย สทิ๊ค มาย ดี *ck อิน เดอะ กราวนด์)
F*ck the world
(ฟัค เดอะ เวิลด)

[2Pac [Varied Hook]]
([ 2Pac [ แฝริด ฮุ๊ค ] ])
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
Yeah
(เย่)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
UH
(อา)
Outlaw in this motherf*cker right here
(เอาทลอ อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Outlaws in this motherf*cker
(เอาทลอ ซิน ดิส motherf*cker)
UH
(อา)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
In this motherf*cker
(อิน ดิส motherf*cker)
UH
(อา)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
UH
(อา)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
UH
(อา)
Outlaw in this motherf*cker right here
(เอาทลอ อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
UH
(อา)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
In this motherf*cker right here
(อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside in this motherf*cker
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker)
Westside in this motherf*cker right here
(เวตซาด อิน ดิส motherf*cker ไร๊ท เฮียร)
Westside
(เวตซาด)

[fades out]
([ เฟด เอ๊าท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lastonesleft คำอ่านไทย 2Pac feat Outlawz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น