เนื้อเพลง I Can Only Imagine คำอ่านไทย MercyMe

I can only imagine
( ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)
What it will be like
(ว๊อท ดิธ วิล บี ไล๊ค)
When I walk
(เว็น นาย ว๊อล์ค)
By Your side
(บาย ยุร ไซด์)
I can only imagine
(ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)
What my eyes will see
(ว๊อท มาย อาย วิล ซี)
When Your face
(เว็น ยุร เฟซ)
Is before me
(อีส บีฟอร์ มี)
I can only imagine
(ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)

[Chorus]:
([ ค๊อรัส ] :)
Surrounded by Your glory, what will my heart feel
(เซอร์ราวนด์ บาย ยุร กล๊อรี่ , ว๊อท วิล มาย ฮาร์ท ฟีล)
Will I dance for You Jesus or in awe of You be still
(วิล ไอ แด๊นซ์ ฟอร์ ยู จีสัซ ออ อิน ออว์ อ็อฝ ยู บี สทิลล)
Will I stand in Your presence or to my knees will I fall
(วิล ไอ สแทนด์ อิน ยุร พเรสเอ็นซ ออ ทู มาย นี วิล ไอ ฟอลล์)
Will I sing hallelujah, will I be able to speak at all
(วิล ไอ ซิง เฮลเลวลูยา , วิล ไอ บี เอ๊เบิ้ล ทู สพี๊ค แกท ออล)
I can only imagine
(ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)

I can only imagine
(ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)
When that day comes
(เว็น แดท เดย์ คัม)
And I find myself
(แอนด์ ดาย ไฟนด์ ไมเซลฟ)
Standing in the Son
(ซแทนดิง อิน เดอะ ซัน)
I can only imagine
(ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)
When all I will do
(เว็น ออล ไอ วิล ดู)
Is forever
(อีส ฟอเร๊เฝ่อร)
Forever worship You
(ฟอเร๊เฝ่อร เวอฌิพ ยู)
I can only imagine
(ไอ แคน โอ๊นลี่ อิมแม๊จิ้น)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Can Only Imagine คำอ่านไทย MercyMe

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น