เนื้อเพลง C’mon and Love Me คำอ่านไทย Kiss

She’s a dancer, a romancer
( ชี ซา แดนเซอร์ , อะ โระแมนเซอะ)
I’m a Capricorn and she’s a Cancer
(แอม มา แคปพิครอน แอนด์ ชี ซา แค๊นเซ่อร์)
She saw my picture in a music magazine
(ชี ซอว์ มาย พิ๊คเจ้อร์ อิน อะ มิ๊วสิค แม๊กกาซีน)
When she met me, said she’d get me
(เว็น ชี เม็ท มี , เซ็ด ชี เก็ท มี)
Touched her hips and told me that she’d let me
(ทั๊ช เฮอ ฮิพ แซน โทลด มี แดท ชี เล็ท มี)
I took her hand, baby this is what I said,
(ไอ ทุค เฮอ แฮนด์ , เบ๊บี้ ดิส ซิส ว๊อท ไอ เซ็ด ,)
I said, ” baby, baby, don’t you hesitate
(ไอ เซ็ด , ” เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู เฮ๊สิเทท)
‘Cause I just can’t wait
(ค๊อส ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท)
Lady, won’t you take me down to my knees
(เล๊ดี้ , ว็อนท ยู เท้ค มี เดาน ทู มาย นี)
You can do what you please
(ยู แคน ดู ว๊อท ยู พลีซ)
Come on and love me ”
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี “)

I’m a man, I’m no baby
(แอม มา แมน , แอม โน เบ๊บี้)
And you’re lookin’ every inch a lady
(แอนด์ ยัวร์ ลุคกิน เอ๊เฝอร์รี่ อิ้นช์ อะ เล๊ดี้)
You’re good lookin’ and you’re lookin’ like you should be good
(ยัวร์ กู๊ด ลุคกิน แอนด์ ยัวร์ ลุคกิน ไล๊ค ยู เชิด บี กู๊ด)
You were distant, now you’re nearer
(ยู เวอ ดีซแท็นท , นาว ยัวร์ nearer)
I can feel your face inside the mirror
(ไอ แคน ฟีล ยุร เฟซ อิ๊นไซด์ เดอะ มิเร่อร์)
The lights are out and I can feel you, baby, with my hand
(เดอะ ไล๊ท แซร์ เอ๊าท แอนด์ ดาย แคน ฟีล ยู , เบ๊บี้ , วิธ มาย แฮนด์)

So baby, baby, don’t you hesitate
(โซ เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู เฮ๊สิเทท)
‘Cause I just can’t wait
(ค๊อส ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท)
Lady, won’t you take me down to my knees
(เล๊ดี้ , ว็อนท ยู เท้ค มี เดาน ทู มาย นี)
You can do what you please
(ยู แคน ดู ว๊อท ยู พลีซ)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)

Baby, baby, don’t you hesitate
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ด้อนท์ ยู เฮ๊สิเทท)
‘Cause I just can’t wait
(ค๊อส ไอ จั๊สท แค็นท เว้ท)
Lady, won’t you take me down to my knees
(เล๊ดี้ , ว็อนท ยู เท้ค มี เดาน ทู มาย นี)
You can do what you please
(ยู แคน ดู ว๊อท ยู พลีซ)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)
Come on and love me
(คัมมอน แอนด์ ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง C’mon and Love Me คำอ่านไทย Kiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น