เนื้อเพลง Tonight I’m Yours (Don’t Hurt Me) คำอ่านไทย Rod Stewart

Yeah
( เย่)
I can tell by the look in your eyes
(ไอ แคน เทลล บาย เดอะ ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
you’ve been bored for a long, long time.
(ยู๊ฟ บีน บอรฺ ฟอร์ รา ลอง , ลอง ไทม์)
You need love and so do I
(ยู นี๊ด ลัฝ แอนด์ โซ ดู ไอ)
let’s turn it all around.
(เล็ท เทิร์น หนิด ออล อะราวนฺดฺ)

I don’t want an everlasting thing,
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท แอน เอฝเวอร์ลาสทิง ทริง ,)
I don’t care if I see you again
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อิ๊ฟ ฟาย ซี ยู อะเกน)
so grab your coat and honey tell your friends
(โซ แกร๊บ ยุร โค๊ท แอนด์ ฮั๊นนี่ เทลล ยุร เฟรน)
you won’t be home,
(ยู ว็อนท บี โฮม ,)
you won’t be home,
(ยู ว็อนท บี โฮม ,)
you won’t be home.
(ยู ว็อนท บี โฮม)

Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything that you want me to
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู)
don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything ‘cos I want you to.
(ดู เอนอิธิง คอซ ซาย ว้อนท ยู ทู)
Just don’t hurt me, baby.
(จั๊สท ด้อนท์ เฮิร์ท มี , เบ๊บี้)

Yeah
(เย่)
I don’t really want to challenge you
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู แช๊ลเล้นจํ ยู)
marry you or remember you.
(แม๊ร์รี่ ยู ออ รีเม๊มเบ่อร์ ยู)
I just wanna make love to you
(ไอ จั๊สท วอนนา เม้ค ลัฝ ทู ยู)
for twenty four hours or more.
(ฟอร์ ทเว้นที่ โฟ เอาเอ้อร์ ออ โม)
or more
(ออ โม)

I’m only looking for a fantasy,
(แอม โอ๊นลี่ ลุคอิง ฟอร์ รา แฟนทะซิ ,)
an interlude from reality
(แอน อีนเทิลยูด ฟรอม ริแอลอิทิ)
don’t want nobody tryin’ to rescue me
(ด้อนท์ ว้อนท โนบอดี้ ทายอิน ทู เร๊สคิ้ว มี)
so rock me babe,
(โซ ร๊อค มี เบ้บ ,)
rock me babe,
(ร๊อค มี เบ้บ ,)
rock me, rock me.
(ร๊อค มี , ร๊อค มี)

Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything that you want me to
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything ‘cos I want you to.
(ดู เอนอิธิง คอซ ซาย ว้อนท ยู ทู)
I want you to
(ไอ ว้อนท ยู ทู)

And tomorrow morning we won’t cry
(แอนด์ ทูม๊อโร่ว ม๊อร์นิ่ง วี ว็อนท คราย)
you go your way, honey, I’ll go mine.
(ยู โก ยุร เวย์ , ฮั๊นนี่ , อิลล โก ไมน์)
I’m the one who didn’t waste your time
(แอม ดิ วัน ฮู ดิ๊นอิน เวซท ยุร ไทม์)
remember me this way.
(รีเม๊มเบ่อร์ มี ดิส เวย์)

And if you never see my face again,
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู เน๊เฝ่อร์ ซี มาย เฟซ อะเกน ,)
think of me as a permanent friend,
(ทริ๊งค อ็อฝ มี แอส ซา เพ๊อร์มาเน้นท เฟรน ,)
the one who loved you like a hurricane
(ดิ วัน ฮู ลัฝ ยู ไล๊ค เก เฮอริเคน)
then disappeared,
(เด็น ดิสแอ๊พเพียร์ ,)
disappeared,
(ดิสแอ๊พเพียร์ ,)
disappeared.
(ดิสแอ๊พเพียร์)

Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything that you want me to
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything ‘cos I want you to.
(ดู เอนอิธิง คอซ ซาย ว้อนท ยู ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)

Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything that you want me to
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Tonight I’m Yours
(ทูไน๊ท แอม ยุร)
do anything ‘cos I want you to
(ดู เอนอิธิง คอซ ซาย ว้อนท ยู ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)

Tonight I’m yours,
(ทูไน๊ท แอม ยุร ,)
do anything that you want me to
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)
Tonight I’m Yours
(ทูไน๊ท แอม ยุร)
do anything ‘cos I want you to
(ดู เอนอิธิง คอซ ซาย ว้อนท ยู ทู)
Don’t hurt me, don’t hurt me
(ด้อนท์ เฮิร์ท มี , ด้อนท์ เฮิร์ท มี)

Tonight you’re mine,
(ทูไน๊ท ยัวร์ ไมน์ ,)
tonight you’re mine
(ทูไน๊ท ยัวร์ ไมน์)
do anything,
(ดู เอนอิธิง ,)
do anything
(ดู เอนอิธิง)
Tonight you’re mine,
(ทูไน๊ท ยัวร์ ไมน์ ,)
tonight you’re mine
(ทูไน๊ท ยัวร์ ไมน์)
tonight, always tonight you’re mine.
(ทูไน๊ท , ออลเว ทูไน๊ท ยัวร์ ไมน์)
Do anything that you,
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ,)
do anything that you,
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ,)
do anything that you want me to,
(ดู เอนอิธิง แดท ยู ว้อนท มี ทู ,)
you want me to, you want me to,
(ยู ว้อนท มี ทู , ยู ว้อนท มี ทู ,)
you want me, want me , want me,
(ยู ว้อนท มี , ว้อนท มี , ว้อนท มี ,)
just do anything
(จั๊สท ดู เอนอิธิง)
anything your heart desires, babe.
(เอนอิธิง ยุร ฮาร์ท ดีไซรํ , เบ้บ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tonight I’m Yours (Don’t Hurt Me) คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น